Skip to main content

Kroppsburna kameror i tjänsten ska förebygga hot och våld på Arrivas bussar

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 11:30 CEST

Arriva inleder ett pilotprojekt där förare erbjuds att bära kroppskameror i tjänsten. Avsikten är att öka den upplevda tryggheten och samtidigt förebygga hot och våld.

– Vi har tagit del av en teststudie som genomförts av Västtrafik och som upplevts positivt av deras personal, berättar Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva. Flera tågvärdar som deltog i testet beskrev att kameran kändes som att ha en extra kollega med ombord. Alla som fick prova kameran vill också att den införs permanent.

Nu vill Arriva utföra piloten inom sin bussdivision, i första hand i Järva utanför Stockholm.

– I Järva genomför vi redan olika typer av insatser för att öka tryggheten för både medarbetare och resenärer, berättar Kenny Bungss. Vår förhoppning är att piloten med kroppskameran ska falla så pass väl ut att vi kan införa den som ett verktyg i driften.

Kroppskameran kommer fungera som ett komplement till bussens kameror. Västtrafiks studie indikerar också att kameran ger förarna en känsla av att de kan påverka situationen.

– En kroppskamera är trygghetsskapande samtidigt som den ökar rättssäkerheten, förklarar Kenny Bungss.

Arrivas pilot kommer att pågå i tre månader och inleds med en nollmätning där förarna intervjuas om sina upplevelser av hot och våld i tjänsten.

Till skillnad från testet som Västtrafik genomförde kommer Arrivas förare ha möjlighet att spela in hela sitt arbetspass, inte bara när risk för hot och våld föreligger. För att skydda förarnas integritet kommer Arriva ta fram strikta rutiner som reglerar hur och när arbetsgivaren får ta del av filmmaterialet.

Pilotprojektet med kroppskameror kommer påbörjas veckan efter midsommar 2017. 

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy