Skip to main content

Ekerö kommun inför Artvise Kundtjänst!

Nyhet   •   Sep 02, 2014 09:31 CEST

Införande av Artvise Kundtjänst kan ske successivt, enligt kundens förutsättningar och kräver inga stora insatser eftersom att Artvise erbjuder en paketerad projektmodell som kan användas som bas för införande, denna är baserad på erfarenheter från flera tidigare lyckade införanden.

- Den kommunala sektorn är inne i ett intensivt skede för att skapa, utveckla och öka effektiviteten i sina kontaktcenter och behöver därför ett helt annat stöd än vad dom gamla ärendehanteringssystemet kan erbjuda, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Läs om Artvise Kundtjänst >.