Skip to main content

Artvise AB får order av Lunds kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 09:24 CEST

Servicecenters mål är att avlasta förvaltningarna i Lunds kommun så att de kan ge högre kvalitet samt snabbare och effektivare hantering av ärenden. Servicecenter ska även förbättra tillgänglighet och service gentemot medborgarna och andra som använder förvaltningarnas tjänster.

För att nå uppsatta mål behöver servicecenter ett ärendehanteringssystem för att strukturera och ta emot inkomna ärenden där man lätt kan följa flödet mellan medborgare, servicecenter och förvaltningar. Systemet behöver dessutom vara enkelt och lättillgängligt även för användare som inte använder det ofta, den programvara som bäst svarade upp mot samtliga ställda krav var Artvise Kundtjänst.

- Vi är stolta över att ytterligare en kommun väljer Artvise Kundtjänst. Vi noterar en fortsatt ökad efterfrågan på IT-stöd för kundtjänst/kontaktcenter och det är glädjande att allt fler kunder väljer Artvise, säger Lars Ögren, vd för Artvise AB.

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument