Skip to main content

Efterlängtad behandling nu tillgänglig för svenska prostatacancerpatienter

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2014 12:00 CET

NLT-gruppen rekommenderade den 12 november landstingen att teckna avtal för användning av Astellas läkemedel Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen efter att de har fått cytostatika/cellgifter.

Överläggningar pågår för att Xtandi på sikt skall kunna ingå i läkemedelsförmånen och därmed på ett enkelt sätt komma patienterna till godo. Tillsvidare gäller NLT-gruppens rekommendation.

– Det är oerhört glädjande att Xtandi nu också finns tillgängligt för svenska patienter, och redan denna vecka kommer vi att kontakta de olika landstingen och regionerna så att vi snabbt når ut till de som behöver den här behandlingen, säger Astellas Nordiska vd Mats Persson.

– Det har varit en lång process, men nu är väntan över. Det har varit frustrerande att veta att vi har ett läkemedel som kan hjälpa många svårt sjuka patienter med prostatacancer men inte fått klartecken från myndigheterna. Xtandi har sedan 2013 funnits tillgängligt i de övriga nordiska länderna, fortsätter Mats.

Även Prostatacancerförbundet är nöjda idag.

– Vi är mitt uppe i vår kampanj ”Movember” så beskedet kunde inte kommit lägligare, säger Torsten Tullberg, förbundsdirektör på Prostatacancerförbundet.

– Det är så klart glädjande för många av våra medlemmar, och det är precis vad vi kämpat för, att prostatacancerpatienter ska få tillgång till de nya läkemedel som finns på marknaden.

Om Xtandi
I Sverige drabbas närmare 10 000 män årligen av prostatacancer och i 40 procent av fallen sprider sig cancern till den omgivande vävnaden och blir obotlig. Xtandi (enzalutamid) ingår i en ny klass av läkemedel som fått EU-godkännande för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer under eller efter behandling med cytostatika.

Xtandi tas via kapslar en gång om dagen med eller utan mat. Kompletterande behandling med kortison är inte nödvändig. Läkemedlet verkar genom att blockera aktiviteten av hormonet testosteron och andra androgener. Prostatacancer behöver hormonerna för att växa till och genom blockeringen gör behandling med Xtandi att tillväxten av tumören kan avstanna. Studier har visat att denna behandling kan förlänga patienternas liv med förbättrad livskvalitet, mindre smärtor och utan toxiska biverkningar som är vanligt vid t ex cytostatikabehandling. För den svårt sjuke personen och dess anhöriga blir denna tid mycket värdefull.

Om prostatacancer
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och även den som tar flest liv. Varje år drabbas omkring 10 000 män och idag lever ca 85 000 med diagnosen. Antalet som avlider av sjukdomen ligger på 2 400 per år och har gjort det i många år. Trots att så många drabbas är sjukdomen förhållandevis eftersatt både när det gäller forskning och vårdens resurser. Sjukdomen är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte visar några symptom. Många upptäckter sin prostatacancer vid en vanlig hälsokontroll och ofta upptäcks sjukdomen efter att den har utvecklats för långt för att kunna botas.

Det finns fler behandlingsmetoder för prostatacancer. Så länge cancern enbart finns inuti prostatan går den att operera. Strålbehandling är ett vanligt sätt att behandla prostatacancer, både när cancern är kvar i prostatan och när den spritt sig till andra delar av kroppen. Prostatacancern behöver testosteron för att växa. Hormonbehandling är ett effektivt sätt att bromsa cancerns tillväxt och reducera tumörens storlek. Cytostatika betyder cellhämmande läkemedel, men kallas ofta cellgift. Värmevallningar, erektionsproblem, urinläckage och tarmpåverkan är vanliga biverkningar när man behandlas för prostatacancer.

För mer information kontakta

Ove Schebye, nordisk medicinsk direktör, Astellas Pharma, ove.schebye@astellas.com, +45 434 303 55

Referenser
FASS – www.fass.se
NLT-rekommendation via Janusinfo 2014-11-12 – www.janusinfo.se

Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och cirka 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har cirka 140 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Köpenhamn, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.