Istgtkd5awwacqssgxfa

Upptäckter som räddar liv – årets tema för Sommarforskarskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:01 CEST

Måndag 19 juni öppnas portarna till årets upplaga av AstraZenecas sommarforskarskola och de kommande två veckorna kommer 52 elever i åldrarna 14–17 år få testa på inspirerande och lärorika experiment i laboratoriesalarna på KTH i Stockholm.

Media no image
Hdv81iuwcb3hfqynjijv

Nordisk registerstudie på ADA: Behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för förtida död och hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:45 CEST

Resultat från den nordiska delen av observationsstudien CVD-REAL, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA, den 11 juni. Resultaten visar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare i klinisk verklighet är associerad med en signifikant minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

– Detta är mycket intressanta resultat, säger Jan Eriksson, professor diabetologi vid Uppsala universitet och medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska delen av CVD-REAL. Tack vare våra unika förutsättningar när det gäller registerforskning i Sverige, Norge och Danmark, har man nu i en observationsstudie kunnat undersöka skillnader i dödsfall av kardiovaskulära orsaker kopplat till olika typer av diabetesläkemedel. Studien baseras på alla läkemedelsbehandlade patienter med typ 2-diabetes, men analyserna utfördes på jämförbara grupper av patienter som behandlats med antingen SGLT2-hämmare - den nyaste läkemedelsklassen, eller med andra diabetesläkemedel. Dessa resultat tyder på att behandling med SGLT2-hämmare är associerad till en minskad risk för tidig död, pga hjärtkärl-sjukdom men även andra orsaker. Man såg också en minskning av risken för hjärtsvikt. Dessa skillnader sågs oavsett om patienterna haft tidigare känd hjärt-kärlsjukdom eller ej.

Nordiska data från observationsstudien CVD-REAL presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA (American Diabetes Association), den 11 juni. Analysen baseras på registerdata från Sverige, Norge och Danmark under åren 2012-2015. Resultaten visar att SGLT-2-hämmare var associerade med en 47 procent minskad risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker (HR=0,53, 95% KI 0,40-0,71, p<0,001), en 49 procent minskad risk för dödsfall oavsett orsak (HR=0,51, 95% Kl 0,45-0,58, p<0,001) samt en 30 procent minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR=0,70, 95% KI 0,61-0,81, p<0,001) (1).

För det sammansatta effektmåttet MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke) observerades en 22 procent lägre risk för SGLT-2-hämmargruppen (HR=0,78, 95% KI 0,69-0,87 p<0,001), samtidigt som de enskilda riskerna för icke-fatal hjärtinfarkt och stroke inte var associerade med en skillnad mellan jämförelsegrupperna (1).

Resultaten ovan ligger i linje med en tidigare stor klinisk studie (2).

Den nordiska analysen från CVD-REAL omfattar 91 320 patienter som hade fått en ny-insättning av ett glukossänkande läkemedel under perioden 2012-2015. Efter sk propensity score matching för att få jämförbara grupper analyserades 22 830 patienter som startat behandling med SGLT-2-hämmare och 68 490 med ett annat glukossänkande läkemedel. Mediantiden för behandling var 0,9 år, vilket motsvarar totalt drygt 80 000 patientår. Dapagliflozin stod för 94 procent, empagliflozin för fem procent och canagliflozin för en procent av exponeringstiden.
Analysen genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Sverige, Norge och Danmark. (1).

Om CVD-REAL

CVD-REAL är en internationell observationsstudie som i dagsläget omfattar sex länder (Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA). Syftet med studien är primärt att utvärdera risken för hjärt-kärlsjukdom, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, respektive dödsfall oavsett orsak, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med en grupp av diabetesläkemedel, så kallade SGLT-2-hämmare. CVD-REAL är den första stora internationella observationsstudien i sitt slag och omfattar över 300 000 patienter, varav 87 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Analyserna från den globala CVD-REAL studien är validerade av en oberoende akademisk enhet för statistik vid St. Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, USA. Även om CVD-REAL är en omfattande studie, där analyserna är baserade på en robust statistisk metod (s.k. propensity score matchning), så är det en observationsstudie vilket innebär att man inte kan utesluta eventuella icke kända resultat-påverkande faktorer.

Insamling av ytterligare observationella data pågår och framtida analyser kommer att inkludera data från ytterligare länder.

Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Capio S:t Görans sjukhus samarbetar med AstraZeneca kring CVD-REAL utifrån ett svenskt perspektiv.

Högre prioritet för SGLT-2-hämmare i nya riktlinjerna

I slutet av maj publicerade Socialstyrelsen nya uppdaterade riktlinjer för diabetesvård och där rekommenderas nu att de modernare glukossänkande läkemedlen som bland annat SGLT-2-hämmare bör användas i större utsträckning vid behandling av typ 2-diabetes. Dessa ges nu en högre rekommendationsgrad jämfört med de tidigare riktlinjerna. En orsak till detta är att det på senare tid publicerats flera studier som visat på att flera av dessa glukossänkande läkemedel har en särskilt gynnsam effekt hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom (3).

Om diabetes

Cirka 415 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 642 miljoner fram till år 2040 (1 av 10 vuxna) (4). Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (5). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (6, 7, 8).

SGLT-2 hämmare 

I gruppen diabetes läkemedel som kallas SGLT2-hämmare finns tre godkända läkemedel dapagliflozin, empagliflozin och canagliflozin. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natriumglukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen. 

SGLT-2 hämmare är godkända för behandling av vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra glykemisk kontroll och ingår i högkostnadsskyddet om det ges som tillägg till behandling med metformin. Dapagliflozin är inte indicerat för att minska risken för hjärt-kärlhändelser, dödsfall eller sjukhusvistelse vid hjärtsvikt.

CVD-REAL ingår i det omfattande studieprogrammet DapaCare för dapagliflozin som bland annat studerar hjärt- och kärlsjukdom kopplat till typ 2-diabetes.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

www.astrazeneca.se

Referenser

1. Birkeland K et al. SGLT2i Is Associated with Lower Risk of Mortality and Heart Failure Compared with Other Glucose-Lowering Drugs: A Three-Country Analysis, ADA June 11General Poster Session, http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/44401

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. Socialstyrelsen, 29 maj 2017, Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-31, nyhet, Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

4. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

5. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

6. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

7. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

8.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Resultat från den nordiska delen av observationsstudien CVD-REAL, presenterades vid ADA, den 11 juni. Resultaten visar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare i klinisk verklighet är associerad med en signifikant minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

Läs vidare »
Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca presents new data underpinning safety profile and Real-World CV outcomes of Farxiga at ADA 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:03 CEST

Comprehensive updated analysis provides valuable evidence on the safety profile of Farxiga, including no imbalance in lower-limb amputations New analyses from CVD-REAL examine reductions in CV events for SGLT-2 inhibitors, including Farxiga in patients with and without CV disease versus DPP-4 inhibitors

Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca to present scientific advances in Cardiovascular and Metabolic Diseases at 2017 ADA Scientific Sessions

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 08:03 CEST

AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, will present the latest research from the Company’s Cardiovascular and Metabolic Diseases (CVMD) therapy area, including for Farxiga (dapagliflozin) and Bydureon(exenatide extended-release), with more than 50 abstracts at the American Diabetes Association’s (ADA) 77th Scientific Sessions in San Diego, USA, 9-13 June 2017

Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca enters agreement with Grünenthal to divest rights to migraine treatment Zomig

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:13 CEST

AstraZeneca today announced that it has entered an agreement with Grünenthal for the global rights to Zomig(zolmitriptan) outside Japan

Istgtkd5awwacqssgxfa

Lynparza significantly reduces the risk of disease worsening or death in patients with BRCA-mutated metastatic breast cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2017 13:30 CEST

AstraZeneca today presented positive results from its Phase III OlympiAD trial that showed a statistically-significant and clinically-meaningful improvement in progression-free survival (PFS) for patients treated with Lynparza (olaparib) tablets (300mg twice daily), compared to treatment with physician’s choiceof a standard of care chemotherapy.

Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca delivers new data on expanding portfolio of cancer medicines at 2017 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 08:03 CEST

AstraZeneca, along with its global biologics research and development arm, MedImmune, will demonstrate how it is rapidly delivering on the Company’s science-led strategy for transformational cancer medicine development at the 2017 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting.

Istgtkd5awwacqssgxfa

Bydureon EXSCEL trial meets primary safety objective in type-2 diabetes patients at wide range of cardiovascular risk

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:07 CEST

AstraZeneca today announced top-line results from the Phase IIIb/IV EXSCEL (EXenatide Study of Cardiovascular Event Lowering) trial.

Istgtkd5awwacqssgxfa

Phase III Zonda trial for benralizumab shows ability to reduce oral steroid use in severe asthma patients

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 20:33 CEST

​Results from the Phase III ZONDA trial presented at the American Thoracic Society (ATS) 2017 International Congress demonstrated that adding benralizumab to standard of care allowed patients dependent on OCS to significantly reduce or discontinue steroids while maintaining asthma control.

Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca enters agreement with Recordati for Seloken in Europe

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:02 CEST

​AstraZeneca announced today that it has entered into an agreement with Recordati S.p.A (Recordati) for the commercial rights to Seloken/Seloken ZOK

Bilder & Videor 127 bilder, 3 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Extern kommunikationsdirektör
  • ugjakrhjcob.xqchlusrnd@aswsvstrazemrpkjjnesokpca.com
  • 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se