Media-no-image

Lynparza™ (olaparib) receives positive CHMP opinion in the EU for the maintenance treatment of BRCA-mutated platinum sensitive relapsed ovarian cancer

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 13:12 CEST

AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive opinion recommending the marketing authorisation of Lynparza™ (olaparib) as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed BRCA-mutated (germline and/or somatic) high grade serous epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum-based chemotherapy. Olaparib is a poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that exploits tumour DNA repair pathway deficiencies to preferentially kill cancer cells.

Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “We are delighted that the CHMP has recommended Lynparza as a first-in-class treatment option for women with BRCA-mutated ovarian cancer and we look forward to the European Commission’s decision once it completes its review. We are committed to investigating the full potential of olaparib and have a number of studies underway in multiple tumour types including breast and gastric cancer.”

The positive CHMP opinion was based on the results from Study 191, a Phase II clinical trial that evaluated the efficacy and safety of olaparib compared to placebo in platinum sensitive relapsed high grade serous ovarian cancer patients. The study showed that olaparib maintenance therapy significantly prolonged progression free survival (PFS) compared with placebo in patients with BRCA-mutated ovarian cancer– median PFS 11.2 months vs. 4.3 months (PFS HR=0.18; 95% CI 0.10–0.31; p<0.0001). The most common adverse events associated with olaparib monotherapy to date were generally mild to moderate and included nausea, vomiting, fatigue and anaemia.

Harpal Kumar, Chief Executive, Cancer Research UK, said: “We’re delighted that olaparib has received a positive opinion from the CHMP, particularly given the early role Cancer Research UK scientists played in discovering and developing PARP inhibitors as a new generation of drugs that exploit the weaknesses cancer cells have in repairing damaged DNA. If approved, olaparib could offer new hope to women with advanced ovarian cancer and this illustrates how our partnerships with AstraZeneca are helping us to accelerate our efforts to beat cancer through new treatments for patients."

The CHMP’s positive opinion on olaparib will now be reviewed by the European Commission, which has the authority to approve medicines for the European Union. The final decision will be applicable to all 28 European Union member countries plus Iceland, Norway and Liechtenstein. If approved, Lynparza will be the first PARP inhibitor available in these markets for the treatment of platinum sensitive relapsed BRCA-mutated high grade serous ovarian cancer.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

1 Ledermann J, et al. Olaparib maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: a preplanned retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a randomised Phase II trial. The Lancet Oncology 2014. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70228-1

About ovarian cancer
In Europe, ovarian cancer is the fifth most commonly diagnosed cancer in women and the sixth leading cause of cancer death among women, mainly because it is often diagnosed late and has an extremely poor prognosis. Women with BRCA1 or BRCA2 mutations have an increased risk of developing ovarian cancer; the lifetime risk for ovarian cancer is up to 40% in individuals who harbour these mutations.

About olaparib
Olaparib is an innovative, investigational, potential first-in-class oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that exploits tumour DNA repair pathways deficiencies to selectively induce cancer cell death. This mode of action gives olaparib the potential for activity in a range of tumour types with DNA repair deficiencies.

Study 19, a randomised, double-blinded Phase II clinical trial of 265 patients, evaluated the efficacy and safety of olaparib compared to placebo in PSR high grade serous ovarian cancer patients.

Olaparib is currently being investigated in Phase III trials for the treatment of BRCAm ovarian cancer patients who are in complete or partial response following platinum-based chemotherapy in the relapsed and first-line settings and is one of a number of compounds being investigated by AstraZeneca for ovarian cancer. Phase III studies in gastric cancer and adjuvant and metastatic BRCAm breast cancers are also underway.

About AstraZeneca AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Läs vidare »
Media-no-image

Stora utmaningar inom typ 2-diabetes: Nya diabetesläkemedel – hur kan de bidra till bättre behandlingsresultat

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 08:00 CEST

Sverige använder i betydligt mindre utsträckning nya diabetesläkemedel jämfört med flera andra europeiska länder5. Socialstyrelsen prioriterar de äldre och billigare läkemedlen i sin preliminära version av de nya diabetesriktlinjerna.

Ska Sverige fortsätta på sin restriktiva bana med fortsatt högt fokus på kostnader eller bör man intensifiera diabetesbehandlingen och initiera nyare diabetesläkemedel tidigare i sjukdomsförloppet? Hur påverkas samhällskostnaderna och vilket mervärde medför olika läkemedel för patienterna? Dessa frågor lyftes bland annat vid två nationella diabetessymposier med läkare och sjuksköterskor verksamma inom svensk diabetessjukvård.

”Nya riktlinjer för behandling av typ-2 diabetes är på gång och det är viktigt att diskutera hur dessa i praktiken påverkar sjukvården och val av läkemedelsbehandling”, säger Carl Johan Östgren, professor vid Linköpings Universitet, som deltog vid seminariet. ”Symposierna gav tillfälle att diskutera hur svensk diabetesvård ser ut idag, de kommande nya riktlinjerna och vilken betydelse de nya diabetesläkemedlen kan få.”

Stort behov av nya diabetesläkemedel
Typ 2-diabetes fortsätter att öka i världen och enbart i Sverige lever minst 365 000 personer med sjukdomen1. Idag når bara drygt hälften behandlingsmålet för sitt långtidsblodsocker vilket medför ökad risk för komplikationer och följdsjukdomar2. Det behövs därför större satsningar på diabetesvården både av mänskliga och av samhällsekonomiska skäl. Den stora kostnaden för diabetes är hänförlig till sjukvård på grund av komplikationer, som hjärt-kärlsjukdomar, fotsår och njursvikt3. Mediciner och hjälpmedel utgör mindre än 10 % av hälso- och sjukvårdens diabeteskostnader4.

Sverige i botten gällande användning av nya diabetesläkemedel En europeisk undersökning visar att Sverige inte använder nyare läkemedel i lika stor utsträckning som andra jämförbara länder5. Sverige hamnar på 17:e plats inom Europa när det gäller att erbjuda patienter nya diabetesläkemedel och sist om man enbart tittar på de europeiska höginkomständerna. Våra grannländer Finland och Danmark ligger betydligt högre upp, på andra respektive sjunde plats. Vikten av individuell behandling och helhetstänk vid diabetes Typ 2-diabetesbehandling har utvecklats mycket under de senaste 10 åren. Vad gäller läkemedel så har metformin länge varit standardbehandling inom diabetesvården men introduktionen av nya läkemedel med innovativa verkningsmekanismer innebär att läkarna kan sätta in ytterligare behandlingsalternativ vid denna progressiva sjukdom.

De preliminära nya nationella riktlinjerna för diabetesvård från Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att erbjuda monoterapi eller tilläggsbehandling med insulin, repaglinid och sulfonureider om målen för glukosnivån inte uppnås med enbart metformin1. De innovativa läkemedelsklasserna som GLP-1-analoger, DPP-4 och SGLT-2 får låg prioritering i den nya behandlingsalgoritmen.

I takt med att kunskapen om risker vid typ 2-diabetes har ökat samt tillkomsten av nya behandlingsmöjligheter har omhändertagandet av patienterna blivit mer komplext för den enskilde läkaren. En standardlösning som passar alla diabetespatienter finns inte6.

Många av de beprövade diabetesläkemedlen är billiga och sänker effektivt blodsockret men de kan samtidigt bidra till hypoglykemier och viktuppgång, vilket är en utmaning i diabetesvården då detta negativt kan påverka livskvaliteten för patienterna. Hypoglykemier är inte bara en börda för patienten men är även kostsamt för samhället, bland annat på grund av ökat antal sjukhusinläggningar7. Svensk forskning har visat att även måttlig viktökning hos personer med diabetes ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom8. I ljuset av dessa data blir det alltmer viktigt med läkemedel som har glukossänkande effekt utan att ge någon viktuppgång.

Kan Svensk diabetesvård inspireras av den finländska modellen? Finland har sedan början på 2000-talet genomfört en stor nationell satsning (DEHKO)9 för att förebygga och behandla diabetes. En nyligen publicerad utvärdering av det omfattande programmet visar på mycket goda effekter. Färre insjuknar i typ 2-diabetes, färre patienter drabbas av sena komplikationer som amputation och dödligheten har minskat.

Det viktiga helhetstänket gällande behandling av diabetes märks inte minst i de finska behandlingsrekommendationerna ”God medicinsk praxis”10. Dessa oberoende riktlinjer utarbetas av Finska Läkarföreningen Duodecim tillsammans med specialistföreningar och utgår från den individuella patienten, med beaktande av bland annat ålder, yrke, sjukdomsduration, njurfunktion och vikt.

Flera aktörer påpekar vikten av individualiserad diabetesbehandling och möjlighet för läkare att skriva ut läkemedel som är anpassade efter varje persons sjukdom och behov till skillnad från dagens mer eller mindre standardiserad modell. Frågan är vilken väg Sverige kommer välja att gå?

Diabetessymposierna arrangerades i Göteborg och Stockholm för läkare, sjuksköterskor och beslutsfattare inom svensk diabetesvård, och avslutades med en debatt om fördelar och nackdelar med nyare läkemedel. Bland föreläsarna fanns representanter från Sverige, Finland och Storbritannien.

Om AstraZeneca AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För information vänligen kontakta: Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic petra.eurenius@astrazeneca.com eller 0709-18 65 62. Växel 08-553 16000, www.astrazeneca.com

 

Referenser:

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården (preliminär version) 2014.

2. Nationella Diabetesregistret (NDR). Årsrapport 2013 års resultat.

3. Blå boken, Nationella diabetesteamet. 2014

4. Ringborg A, Martinell M, Stålhammar J, et al. Resource use and costs of type 2 diabetes in Sweden - estimates from population-based register data. Int J Clin Pract 2008; 62(5): 708-716.

5. Skillnader i användning av innovativa läkemedel. En internationell jämförande studie. Hämtad i okt 2014 via: http://www.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_Dokument/Opticom%20LIF%20-%20Skillnader%20i%20anv%C3%A4ndning%20av%20innovativa%20l%C3%A4kemedel%20-%20Slutgiltig%20rapport.pdf

6. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines. Blood-glucose-lowering therapy for type 2 diabetes. Hämtad i okt 2014 via: http://pathways.nice.org.uk/pathways/diabetes#path=view%3A/pathways/diabetes/blood-glucose-lowering-therapy-for-type-2-diabetes.xml&content=view-node%3Anodes-considering-dual-therapy

7. Jönsson L, Bolinder B, Lundkvist J. Cost of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes in Sweden. Value in Health 2006; 9(3): 193-198.

8. Bodegard J, Sundstrom J, Svennblad B, Ostgren CJ, Nilsson PM, Johansson G. Changes in body mass index following newly diagnosed type 2 diabetes and risk of cardiovascular mortality: A cohort study of 8486 primary-care patients. Diabetes & Metabolism. 2013 Jul 18. PubMed PMID: 23871502.

9. Diabetesförbundet i Finland. Hämtad i oktober 2014 via: www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/dehko/dehko-material.

10. Finska Läkarföreningen Duodecim. God medicinsk praxis. Hämtad i okt 2014 via: http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/hem

 

516802.011 141021 SE


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Vid två nationella diabetessymposier arrangerade av AstraZeneca diskuterades det senaste inom diabetesvården i allmänhet och läkemedel i synnerhet. I takt med att fler behandlingsalternativ för typ 2-diabetes blir tillgängliga ökar behovet av att hitta bästa behandlingsalternativ för varje enskild patient. Hur kan nya lälmedel bidra?

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZeneca strengthens partnership with the University of Cambridge

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:06 CEST

AstraZeneca, together with its global biologics research and development arm, MedImmune, today announced that it has entered into four new collaborations with the University of Cambridge, building further on their existing partnership. The latest collaborations reinforce AstraZeneca’s commitment to creating a permeable research infrastructure in Cambridge following the company’s decision to locate one of its three global research and development centres and its global headquarters in the city that has been home to MedImmune’s biologics research laboratories for 25 years.

The agreements build on the existing strategic partnership between AstraZeneca, MedImmune and the University of Cambridge, which includes a substantial oncology research programme and co-location of AstraZeneca scientists at the Cancer Research UK Cambridge Institute, the largest single facility conducting cancer research in the University of Cambridge. The four agreements involve:

Neuroscience research
A three-year collaboration between AstraZeneca, MedImmune and the University of Cambridge will focus on advancing research and development in neurodegenerative diseases, an area with a large unmet medical need. Scientists from all three parties will collectively address gaps in drug discovery, translational biomarkers and personalised healthcare approaches for diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s and multiple sclerosis. The University of Cambridge will contribute world-leading expertise in disease biology, experimental models and tissue samples, while AstraZeneca and MedImmune will provide access to molecular tools, screening capabilities and leading drug development expertise to enable novel target and biomarker discovery and validation. The research will be carried out at MedImmune and the University of Cambridge laboratories, with opportunities for investigators to work alongside each other and share knowledge.

“This strategic partnership will promote an increased understanding of disease mechanisms and enable work in basic neuroscience to address unmet therapeutic needs in a variety of serious neurodegenerative diseases,” said Professor Alastair Compston, Professor of Neurology, speaking on behalf of Cambridge Neuroscience, University of Cambridge. “We look forward to working with scientists from MedImmune and AstraZeneca to increase knowledge on brain function and apply this to common neurological conditions”.

Access to AstraZeneca pipeline compounds

A pivotal Material Transfer Agreement (MTA) will give researchers from the University of Cambridge access to key compounds from AstraZeneca’s pipeline for investigation, such as the EGFR inhibitor AZD9291 for non-small cell lung cancer, olaparib, a PARP inhibitor, AZD2014, an mTOR inhibitor and AZD5363 an AKT inhibitor.

PhD programme to support future leaders in science

The collaboration between MedImmune and the University of Cambridge includes a doctoral training programme whereby PhD candidates will spend significant time at the University of Cambridge and in MedImmune’s laboratories, jointly supervised by the organisations during their four-year studentship.

Entrepreneur-in-residence programme

This programme will offer guidance and mentorship to academic researchers at the University of Cambridge who are considering the broader application and commercial potential of their scientific programmes. MedImmune will provide support and advice on a range of key issues tailored to the individual academic’s needs such as drug and technology development, business planning, intellectual property, market opportunity, partnering approaches and securing investment.

“We are excited to establish this prestigious strategic alliance between AstraZeneca, MedImmune and the University of Cambridge to progress high quality scientific research,” said Bahija Jallal, Executive Vice President, MedImmune. “We will work together to discover and develop new medicines that could have a significant impact on the health of patients with neurodegenerative diseases and cancer.”

“In a world where partnerships and collaborations drive medical innovation, deepening our roots in the vibrant Cambridge life science ecosystem offers compelling advantages for AstraZeneca. These new agreements will not only bring our teams closer to the world-class academic investigators at the University of Cambridge, but will also enable us to actively support the development of the next generation of leading scientists right here in the UK,” said Mene Pangalos, Executive Vice President of Innovative Medicines & Early Development, AstraZeneca.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About the University of Cambridge The mission of the University of Cambridge is to contribute to society through the pursuit of education, learning and research at the highest international levels of excellence. To date, 90 affiliates of the University have won the Nobel Prize. Founded in 1209, the University comprises 31 autonomous Colleges, which admit undergraduates and provide small-group tuition, and 150 departments, faculties and institutions.

Cambridge is a global university. Its 19,000 student body includes 3,700 international students from 120 countries. Cambridge researchers collaborate with colleagues worldwide, and the University has established larger-scale partnerships in Asia, Africa and America.

The University sits at the heart of one of the world’s largest technology clusters. The ‘Cambridge Phenomenon’ has created 1,500 hi-tech companies, 12 of them valued at over US$1 billion and two at over US$10 billion. Cambridge promotes the interface between academia and business, and has a global reputation for innovation. www.cam.ac.uk

Neuroscience research at Cambridge spans all of the University’s six Schools, with members in over thirty University departments. Neuroscientists at Cambridge have productive affiliations with a number of world-class institutes based in Cambridge, as well as a formidable track record when it comes to linking science and business.

About MedImmune
MedImmune is the worldwide biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Karen Birmingham +44 20 7604 8120 (UK/Global)
Tracy Rossin + 301 398-1468 (MedImmune)
Jacob Lund + 46 8 553 260 20 (Sweden)


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Läs vidare »
L7sp9ud33lzn6scfr8ee

Hyllad bröstcancerspecialist får prestigefylld utmärkelse

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 16:29 CEST

Media-no-image

Positive results from Phase IIb benralizumab study

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 09:04 CEST

AstraZeneca today announced that The Lancet Respiratory Medicine has published positive safety and efficacy data from a Phase IIb study evaluating benralizumab, a novel investigational monoclonal antibody, in patients with severe, uncontrolled asthma and elevated levels of eosinophils, a type of inflammatory white blood cell.

The study met the primary endpoint, with patients taking benralizumab experiencing a statistically significant reduction in their asthma exacerbation rate versus subjects taking placebo over a period of one year. The study also met the secondary endpoints, with patients experiencing improvements in lung function and asthma control as measured by the Asthma Control Questionnaire (ACQ-6).

The dose-ranging, placebo-controlled study was conducted by MedImmune, the company’s global biologics and research and development arm. The study evaluated adult patients with severe eosinophilic asthma that remained uncontrolled despite the use of medium or high dose inhaled corticosteroids and long-acting beta agonists for at least one year, and who had experienced at least two exacerbations in the past year.

According to pre-specified analyses, benralizumab showed a greater reduction in asthma exacerbations in subgroups with higher baseline blood eosinophils. Specifically, the study showed that benralizumab reduced asthma exacerbations by approximately 40 to 70 percent depending on the dose received and baseline blood eosinophil level. The study also showed that benralizumab decreased blood eosinophil counts to low levels after the first dose.

Overall, frequencies of adverse events, including treatment-emergent serious adverse events, were similar within the benralizumab and placebo groups. Common cold and skin reactions at the injection site occurred more frequently with benralizumab than with placebo.

Elevated levels of eosinophils are associated with the cause and severity of asthma and asthma exacerbations, as well as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations. An estimated 5 to 10 percent of the 300 million people worldwide who suffer from asthma have a severe form, and people with eosinophilic airway inflammation represent approximately 40 to 60 percent of the severe asthmatic population.

“We are encouraged by the results of this Phase IIb study of benralizumab, which show a reduction in asthma exacerbations as well as improvement in lung function and asthma control when targeting the IL-5 pathway in eosinophilic patients,” said lead investigator Dr. Mario Castro, Professor, Medicine and Paediatrics, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Washington University School of Medicine. “This activity may be related to the fact that benralizumab uniquely targets the IL-5 receptor versus the ligand, efficiently reducing eosinophils, a key contributor to asthma symptoms. These data expand our growing understanding of how novel biologics like benralizumab could contribute positively to patient care.”

“Asthma is a highly heterogeneous disease and these data advance our understanding of patient subtypes, potential biomarkers and targeted therapies to achieve the best outcomes for patients,” said Bing Yao, Senior Vice President and Head of MedImmune’s Respiratory, Inflammation and Autoimmunity Innovative Medicines Unit. “The insights from this Phase II trial played a key role in the design of our Phase III asthma programme. We are encouraged by the development prospects for benralizumab as a potential innovative medicine for patients with severe asthma and COPD.”

Detailed results and safety data from the trial were published in The Lancet Respiratory Medicine and can be viewed here.

Benralizumab is currently in Phase III development for severe, uncontrolled asthma and COPD. A personalised healthcare strategy is included in the trial design where a simple blood test is used to identify patients with elevated blood eosinophils who are most likely to respond to therapy. The optimal dosing regimen is being evaluated in the Phase III studies.

-ENDS-

About benralizumab
Benralizumab is an investigational humanised monoclonal antibody directed at the alpha sub-unit of the interleukin-5 receptor (IL-5Rα) that depletes eosinophils, a key target cell in inflammatory respiratory disease.

Benralizumab is in-licensed from BioWa, Inc., a wholly-owned subsidiary of Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

About MedImmune
MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Susannah Budington +1 202 740 4150 (US)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Thomas Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced that The Lancet Respiratory Medicine has published positive safety and efficacy data from a Phase IIb study evaluating benralizumab,

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZeneca updates on progress of oncology pipeline at ESMO 2014 congress

Pressmeddelanden   •   2014-09-27 12:48 CEST

AstraZeneca will present new data from its pipeline of investigational cancer medicines over the next three days at the European Society of Medical Oncology (ESMO) 2014 Congress in Madrid. Together with MedImmune, its global biologics research and development arm, the company will present data from over 40 abstracts, building on results highlighted earlier this year at the American Society for Clinical Oncology (ASCO) congress.

Highlights include:

  • Preliminary results in the ongoing Phase I MEDI4736 (PD-L1) + tremelimumab (CTLA-4) combination study in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) who have already received prior cancer treatments.
  • Updated data from a Phase I monotherapy study of MEDI4736 in patients with metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN).
  • Further data from the Phase I/II study of AZD9291 in patients with epidermal growth factor receptor mutation positive (EGFRm) T790M+ advanced NSCLC who had disease progression following treatment with an EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI).

Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca said: “At ASCO we presented data demonstrating the strength and rapid progression of our oncology pipeline, which we believe has the potential to redefine the way cancer patients are treated. The data being presented here at the ESMO 2014 Congress further builds our clinical understanding of the key assets across our core areas of focus: immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and acquired resistance and DNA damage repair. We are encouraged by the results we are seeing and look forward to providing further updates as we continue to work at pace to get these potentially life-changing medicines to patients.”

Immuno-oncology

MedImmune will present updates on its novel immunotherapy portfolio at the ESMO 2014 Congress through eight abstracts, which reinforce the clinical activity and tolerability of MEDI4736 as monotherapy and highlight the potential of the combination of MEDI4736 and tremelimumab.

Specifically, preliminary data was presented today from the ongoing Phase I study of MEDI4736 in combination with tremelimumab in NSCLC patients who have already received prior cancer treatments (Antonia, abstract #1327P). The data covered anti-tumour activity and the tolerability profile of the combination.

“We are pleased with the results from MEDI4736 in combination with tremelimumab,” said Edward Bradley, Senior Vice President, R&D and Oncology iMED Head, MedImmune. “While it is still early with a limited data set, the tolerability profile is encouraging. We have also seen some evidence of clinical activity in patients who have failed prior lines of therapy and whose tumour does not express PD-L1. This supports our strategy to explore this combination more broadly, particularly in the PD-L1 negative population. This trial will identify the optimal dose to take into our Phase III clinical programme.”

MEDI4736 is an investigational, engineered, human monoclonal antibody directed against an immune system ‘checkpoint’, known as programmed cell death ligand 1 (PD-L1). Tremelimumab targets a separate immune checkpoint, CTLA-4. Several checkpoints such as PD-L1 and CTLA-4, which the body normally uses to dampen the immune response, can be hijacked by tumour cells to escape detection by the immune system and facilitate malignant growth. Immunotherapies are designed to enable the immune system to counteract these tactics employed by cancer cells. By targeting more than one hijacked checkpoint, combination therapies have the potential to be more effective than monotherapy in treating this disease.

MedImmune has initiated additional Phase I immunotherapy combination trials, including MEDI4736 + MEDI0680 (PD-1) and MEDI4736 + MEDI6469 (OX40)*.

Ongoing Phase I data were also presented today, assessing the clinical activity and safety profile of MEDI4736 as a monotherapy in patients with NSCLC (Antonia, abstract #1325P). On Sunday, 28 September, MedImmune will present additional MEDI4736 monotherapy data in a Phase I dose-expansion study of patients with solid tumours. This data set will provide further information on the clinical activity and tolerability profile of MEDI4736 across a range of solid tumours, including pancreatic cancer, gastric cancer and hepatocellular cancer (Segal, abstract #1058PD). A separate analysis of patients with metastatic SCCHN will also be shared (Fury, abstract #988PD). The Phase I data, coupled with the pre-clinical data, support the accelerated development of MEDI4736 into Phase III clinical trials in both NSCLC and SCCHN.

Separately, MedImmune has also recently commenced a Phase I human OX40 agonist (MEDI6383) monotherapy study in cancer patients with recurrent or metastatic solid tumors.

Small molecules

On Sunday, 28 September, AstraZeneca will present updates on key assets in its small molecule portfolio, including the investigational NSCLC medicine AZD9291, a highly selective, irreversible inhibitor of both the activating sensitising EGFR mutation (EGFRm) and the resistance mutation T790M, IRESSA® (gefitinib) and the PARP inhibitor olaparib.

Updated data from the ongoing AURA Phase I/II study (Yang, Abstract #449PD) will provide an update on the activity and safety of AZD9291 in patients with EGFRm T790M+ advanced NSCLC whose disease had progressed following treatment with an EGFR TKI. This builds on data from the AURA study presented earlier in the year at ASCO. AstraZeneca has initiated both Phase II and Phase III studies in this patient population (AURA 2 and AURA 3 respectively).

In addition, a Phase III study evaluating AZD9291 in first line EGFRm advanced NSCLC is scheduled to start later this year.

AstraZeneca is also currently investigating combinations of AZD9291 with MEDI4736, and with other investigational drugs selumetinib (small molecule MEK inhibitor) and AZD6094 (small molecule MET inhibitor) in NSCLC.

Antoine Yver, Head of Oncology, Global Medicines Development, AstraZeneca, said “The updated data we are presenting at the ESMO 2014 Congress reinforce our strategy of moving rapidly into Phase III development with AZD9291 in EGFRm T790M+ advanced non-small cell lung cancer. We have already made significant progress with our accelerated development programme and we anticipate filing for regulatory approval in the US in the second half of 2015.”

AstraZeneca will also present data from the Phase III IMPRESS study for IRESSA, a second line, combination study in patients with EGFRm advanced NSCLC who have acquired resistance to first line IRESSA.

Separately, new data will be presented on the impact of olaparib on the quality of life of patients with BRCA mutated platinum-sensitive relapsed ovarian cancer. The Committee for Medicinal Products for Human Use is expected to provide its opinion on olaparib in the EU on 23 October 2014, and the US FDA Prescription Drug User Fee Act date is set for 3 January 2015.

AstraZeneca will host a briefing for analysts and investors at the ESMO 2014 Congress on the evening of Sunday, 28 September 2014 from 18:30 – 20:00 CEST. Details are available at: astrazeneca.com/investors.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

*MEDI6469 is an in-licensed asset from Agonox.

About MedImmune
MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Tracy Rossin + 1 301-398-1468 (MedImmune)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg mob: +44 7557 319729
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca will present new data from its pipeline of investigational cancer medicines over the next three days at the European Society of Medical Oncology (ESMO) 2014 Congress in Madrid.

Läs vidare »
Media-no-image

MOVENTIG® (naloxegol) receives positive CHMP opinion in the EU for the treatment of adults with opioid-induced constipation

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 12:18 CEST

AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive opinion recommending approval of MOVENTIG® (naloxegol), an investigational, peripherally-acting mu-opioid receptor antagonist (PAMORA), for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adult patients who have had an inadequate response to laxative(s).

OIC is a condition caused by prescription opioid pain medicines. Opioids work by binding to mu-receptors in the central nervous system, but they also bind to mu-receptors in the gastrointestinal tract, which can result in patients suffering from OIC.

The positive opinion was reached after a review of comprehensive data from the KODIAC clinical programme comprised of four studies assessing the safety and efficacy of MOVENTIG.

The CHMP’s positive opinion on MOVENTIG will be reviewed by the European Commission (EC), which has the authority to approve medicines for the European Union. The final decision will be applicable to all 28 European Union member countries plus Iceland and Norway. Should the EC approve MOVENTIG, it will be the first once-daily, oral PAMORA available in these markets for the treatment of OIC in adult patients who have had an inadequate response to laxative(s).

Today’s announcement follows the approval on 16 September 2014 of MOVANTIKTM (naloxegol) tablets by the US Food and Drug Administration, as the first once-daily PAMORA for the treatment of OIC in adult patients with chronic non-cancer pain.

-ENDS-

NOTES TO EDITORS

About MOVENTIG® (naloxegol)

MOVENTIG is an investigational peripherally-acting mu-opioid receptor antagonist (PAMORA) specifically designed for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adult patients on prescription opioid pain medicines. In Phase III clinical studies, MOVENTIG was administered as a once-daily tablet and was designed to block the binding of opioids to opioid receptors in tissues such as the gastrointestinal (GI) tract.

The KODIAC clinical programme was comprised of four studies: KODIAC-4, -5, -7 and -8. KODIAC-4 and -5 were identically designed, placebo controlled, double-blind, 12 week studies assessing safety and efficacy, while KODIAC-7 was a 12 week safety extension to KODIAC-4, and KODIAC-8 was a 52 week long-term safety study.

MOVENTIG is part of the exclusive worldwide licence agreement announced on 21 September 2009 between AstraZeneca and Nektar Therapeutics. MOVENTIG was developed using Nektar’s oral small molecule polymer conjugate technology.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg mob: +44 7557 319729
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive opinion recommending approval of MOVENTIG® (naloxegol), an investigational, peripherally-acting mu-opioid receptor antagonist (PAMORA).....

Läs vidare »
Media-no-image

IRESSA receives CHMP positive opinion to include blood based diagnostic testing in European label

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 08:03 CEST

AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive opinion on a Type-II variation update* to the European label for IRESSA® (gefitinib). The label update will help doctors to identify lung cancer patients - based on the specific genetic drivers of their tumour - who could benefit from treatment with IRESSA but are unable to provide a suitable tumour sample.

IRESSA is an epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR TKI) indicated for the first line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating mutations of the EGFR tyrosine kinase. Therefore, only patients whose tumours are EGFR mutation positive are eligible to receive treatment. Tumour samples gained through biopsy are the primary method for determining a patient’s EGFR mutation status, without which patients are not eligible for treatment with an EGFR TKI such as IRESSA, which is the standard of care in Europe. However, up to 25 percent of patients with locally advanced or metastatic NSCLC do not have an available or evaluable tumour sample for this method of testing.

Following today’s CHMP opinion, IRESSA will be the first EGFR TKI in Europe to have a label allowing the use of circulating tumour DNA (ctDNA) obtained from a blood sample, to be used for the assessment of EGFR mutation status in those patients where a tumour sample is not an option. The update will take effect immediately and will be applicable in all 28 European Union member countries.

Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca said: “At AstraZeneca, we are committed to developing targeted medicines that improve health outcomes for patients. Understanding the nature of an individual’s tumour and therefore which medicine is most likely to benefit them is vital if we are to transform the way cancer patients are treated. If doctors are unable to assess the mutation status of a tumour, then patients’ access to potentially life-changing medicines such as IRESSA becomes restricted. Today’s decision by the CHMP to endorse a label update for IRESSA is a significant step forward.”

AstraZeneca has pioneered the use of innovative blood-based diagnostic testing for solid tumours and recently announced a partnership with Qiagen to develop a ctDNA test as a companion diagnostic for IRESSA.

-ENDS-

NOTES TO EDITORS

*The CHMP positive opinion to include blood based testing to determine EGFR mutation status in IRESSA’s European label can be implemented without further approval by the EMA due to the nature of the amendment, which is a Type-II variation.

About IRESSA
IRESSA is a targeted monotherapy for the first line treatment of patients with advanced or metastatic EGFR mutation positive non-small cell lung cancer (NSCLC). IRESSA acts by inhibiting the tyrosine kinase enzyme in the EGFR, thus blocking the transmission of signals involved in the growth and spread of tumours. EGFR mutations occur in approximately 10-15 percent of NSCLC patients in Europe and 30-40 percent of NSCLC patients in Asia.

IRESSA was launched in 2009 and is now approved in 89 countries worldwide.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg mob: +44 7557 319729
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive opinion on a Type-II variation update* to the European label for IRESSA® (gefitinib).

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZenecas BioVentureHub växer med ytterligare företag

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 08:00 CEST


Nystartade Antaros Medical, som är specialister på avancerad avbildningsteknik för kliniska studier inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar, flyttar in i AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal.

Kontraktet är påskrivet, och bolaget blir det femte som tar plats i lokalerna mitt i AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal. Magnus Björsne, chef för AZ BioVentureHub säger: "Jag är glad för att Antaros Medical har valt att lokalisera sig hos oss. I bolaget finns kompetens som är strategiskt viktig för läkemedelsutveckling inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar, och deras ambitioner och affärsidé är helt i linje med vår plan för biohuben”.

AZ BioVentureHub Mölndal kom till som ett resultat av AstraZenecas ökande satsning på öppen innovation och flera externa samarbeten. De första hyresgästerna flyttade in på siten i januari 2014 och intresset har varit stort från akademiska grupper och biotech-företag. I dag pågår samtal med flera intressenter.

”Antaros Medical är ett intressant tillskott i det Life Science ekosystem som är så viktigt för att göra Norden konkurrenskraftigt. Vi ser att det finns möjligheter till samarbete där vi kan dra nytta av deras expertis, och de kan använda sig av kompetens som finns hos oss. På så sätt bygger vi vidare på en öppen innovationskultur här i Mölndal, säger Elisabeth Björk, chef för AstraZeneca i Mölndal.

Genom att kombinera solid läkemedelsutvecklingserfarenhet med unik kompetens inom avancerad avbildningsteknik är Antaros Medicals ambition att bryta ny mark och öka den patofysiologiska förståelsen av hur läkemedel fungerar på organnivå inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Detta gäller dels läkemedel som redan finns på marknaden, men också läkemedel under utveckling.

”Många läkemedel utvecklas för närvarande mot våra stora folksjukdomar såsom diabetes och hjärtinfarkt, men en stor utmaning för läkemedelsindustrin är att tidigt förstå vilka substanser som fungerar och vilka som inte gör det. Här kan vår specialistkompetens fungera mycket väl i synergi med den stora kunskap som finns på AstraZeneca. Att sitta i en miljö som AZ BioVentureHub är en fantastisk möjlighet för nystartade och mindre företag inom life science”, säger Johannes Hulthe, CEO för Antaros Medical.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter: @AstraZenecaSE.

Om AstraZeneca BioVentureHub

AZ BioVentureHub är ett av AstraZenecas bidrag till ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt life science ekosystem i Skandinavien. På vår anläggning i Mölndal öppnar vi upp våra kontor, labbutrymmen och andra faciliteter för akademiska grupper och biotech-bolag som kan dra nytta av AstraZenecas infrastruktur och kompetens inom forskning och utveckling.

Om Antaros Medical

Antaros Medical består i dag av fyra personer med över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom alla faser från preklinik till post-marketing och stor erfarenhet från studier med avancerad avbildningsteknik inom akademin. Genom att använda MR (magnetresonans) och PET (Positron Emissions Tomografi) har forskarna i företaget ensamma eller i samarbete med andra framstående forskare utvecklat metoder för att studera åderförfettning, leverförfettning, utveckling av aneursysm (artärbråck) och hjärtsvikt, såväl som B-cell funktion i bukspottskörteln. Alla dessa verktyg är kritiskt viktiga för att designa högkvalitativa studier när man ska studera effekten av läkemedelskandidater inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. För mer info: www.antarosmedical.com

Kontaktperson media: Jacob Lund: 08-553 260 20/072-560 2157

 

Nystartade Antaros Medical, som är specialister på avancerad avbildningsteknik för kliniska studier inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar, flyttar in i AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal.

Läs vidare »
Media-no-image

FDA godkänner MOVANTIK™ i tablettform för behandling av opioidinducerad förstoppning hos vuxna patienter med kronisk icke-cancerrelaterad smärta

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 17:40 CEST

AstraZeneca meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (US Food and Drug Administration) godkänt MOVANTIK™ (naloxegol) tabletter C-II som den första orala perifert verkande my-opioidreceptorantagonisten (PAMORA). MOVANTIK TM tas som en tablett en gång om dagen för behandling av opioid-inducerad förstoppning (OIC) hos vuxna patienter med kronisk, icke-cancerrelaterad smärta.

”FDAs godkännande av MOVANTIK ger ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter som lider av kronisk icke-cancerrelaterad smärta på grund av opioid-inducerad förstoppning, en vanlig biverkan hos dessa patienter”, säger dr Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development & Chief Medical Officer på AstraZeneca. ”Vi är glada att kunna erbjuda läkare och patienter en oral behandling som tas en gång per dag och som stödjs av ett stabilt kliniskt program.”

Läs den fullständiga pressreleasen på engelska i bifogad pdf

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global) Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global) Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global) Michele Meixell +1 302 885 2677 (US) Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364 Jens Lindberg mob: +44 7557 319729 Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943 Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jacob.lund@astrazeneca.com
  • 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com