Media-no-image

Hjärt-kärlsjukdomar kommer kosta Sverige 48 miljarder kronor 2020

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 10:03 CEST

Idag uppgår kostnaderna till 40 miljarder kronor visar ny forskning

Hjärt-kärlsjukdomar förväntas kräva närmare 40 000 liv och kosta samhället omkring 40 miljarder kronor i Sverige under 2014. Det visar en ny forskningsrapport presenterad idag av Centrum för ekonomi- och verksamhetsforskning (Cebr). Till 2020 räknar man med över 43 000 dödsfall och en samhällskostnad på cirka 48 miljarder kronor per år till följd av hjärt-kärlsjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i Sverige och står för 41 procent av alla dödsfall i Sverige. Den oberoende rapporten, framtagen på uppdrag av AstraZeneca, syftar till att bättre förstå de ekonomiska konsekvenserna av hjärt-kärlsjukdomar. Man har studerat både de direkta kostnaderna för sjukvården samt de indirekta, i form av förlorad produktivitet till följd av sjukdom och dödlighet. Rapporten visar bland annat att:

  • Hjärt-kärlsjukdomar beräknas kosta den svenska hälso- och sjukvården 33,87 miljarder kronor under 2014 och 41,19 miljarder 2020.
  • Produktionsbortfall till följd av förtida död i hjärt-kärlsjukdomar förväntas kosta 5,03 miljarder 2014 och 6,41 miljarder 2020.
  • Produktionsbortfall till följd av sjuklighet, inklusive sjukfrånvaro från arbetet, beräknas kosta 370 miljoner kronor 2014 och 440 miljoner 2020.
  • Av de förväntade 39 362 dödsfall till följd av hjärt-kärlsjukdomar under 2014 kommer omkring 6 procent vara i arbetsför ålder (2 385 personer).

Som en del i forskningen har Cebr undersökt sex stora europeiska länder: Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige. För dessa sex länder har den totala finansiella påverkan av hjärt-kärlsjukdomar, inklusive direkta och indirekta kostnader, uppskattats till cirka 934 miljarder kronor vid slutet av 2014. För att placera denna summa i ett sammanhang motsvarar den BNP för ett medelstort europeiskt land, till exempel Ungern. Kostnaderna beräknas att öka till 1 122 miljarder kronor i slutet av årtiondet.

“Siffrorna från den här studien talar sitt tydliga språk. Den samhällsekonomiska bördan av hjärt-kärlsjukdomar samt dess påverkan på människor som drabbas och deras familjer förväntas bara att öka om vi inte tar itu med den här epidemin. Det förutsätter ett fortlöpande, koordinerat fokus inom industrin, den akademiska världen, sjukvården och myndigheterna. Som läkemedelsföretag, anser vi, att det är vårt ansvar att spela en integrerad roll i förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar genom innovativ forskning med syfte att skapa livsförändrande läkemedel för patienterna”, säger Sofia Heigis, Medical Affairs Director, AstraZeneca Nordic-Baltic.

Hjärt-kärlsjukdomar omfattar ett brett spektrum av sjukdomar relaterade till cirkulationssystemet, inklusive ischemisk hjärtsjukdom (hjärtattack) och cerebrovaskulär sjukdom (stroke). Enligt den europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology) står dessa sjukdomar redan för 4 millioner1 dödsfall per år över hela Europa.

Hela studien finns som bifogad pdf..

Referenser

2012 European Cardiovascular Disease Statistics. http://www.escardio.org/about/what/advocacy/EuroHeart/Pages/2012-CVD-statistics.aspx

Om Cebr
Centrum för ekonomi och verksamhetsforskning, Cebr (Centre for Economics and Business Research Ltd) är en oberoende rådgivare med rykte om sig att ge sund affärsrådgivning som bygger på noggrann och insiktsfull forskning. Sedan 1992 har Cebr legat i framkant med forskning av intresse både för företag samt allmänheten. Man har tillhandahållit analyser, prognoser och strategisk rådgivning till stora brittiska och multinationella företag, finansiella institutioner, departement och myndigheter, branschorgan och Europeiska kommissionen. Cebr är erkänd som ett av landets ledande oberoende kommentatorer kring ekonomi och affärstrender. Centrumets prognoser används av en bred målgrupp; företagare, beslutsfattare och journalister, även det brittiska finansdepartementet publicerar Cebrs prognoser av den brittiska ekonomin.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Kontaktpersoner för media
Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic 0709 18 65 62

Sofia Heigis, Medical Affairs Director AstraZenca Nordic-Baltic 0730 715370

Id: 328906011 14.08.28 SE


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Idag uppgår kostnaderna till 40 miljarder kronor visar ny forskning Hjärt-kärlsjukdomar förväntas kräva närmare 40 000 liv och kosta samhället omkring 40 miljarder kronor i Sverige under 2014. Det visar en ny forskningsrapport presenterad idag av Centrum för ekonomi- och verksamhetsforskning (Cebr).

Läs vidare »
Media-no-image

ASTRAZENECA ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH ILLUMINA TO DEVELOP NEXT GENERATION GENE SEQUENCING PANEL FOR COMPANION DIAGNOSTIC TESTS

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:08 CEST

AstraZeneca today announced that it has entered into a collaboration with gene sequencing company, Illumina, Inc., to develop its next generation sequencing (NGS) platform for companion diagnostic tests applicable across AstraZeneca’s oncology portfolio. In the first instance, AstraZeneca intends to apply Illumina’s cutting-edge technology to a novel companion diagnostic test in pivotal studies for one of its investigational oncology compounds. This is expected to be one of the first NGS-based companion diagnostic tests for a novel drug in the world, and its application could speed the clinical trial process.

Illumina’s NGS technology allows rapid sequencing of multiple genes in a much faster and cheaper way than traditional DNA sequencing methods. Under the collaboration, it will be used to screen a panel of several gene sequences, scanning for all possible genetic variants — known and unknown — rather than specified mutations from a single tumour sample.

The comprehensive information obtained from sequencing full genes will be used to predict which patients will respond to certain treatments, and will go through appropriate regulation. Doctors are increasingly using companion diagnostic tests as an essential part of personalised healthcare to help them understand the causes of disease at a molecular level.

Ruth March, Vice President, Personalised Healthcare & Biomarkers at AstraZeneca said: “This partnership has the potential to deliver an unprecedented amount of clinical information from a single test. Illumina’s technology will inform doctors about the molecular make-up of their patients’ tumours, enabling them to match medicines to the drivers of disease. Our aim is for doctors to be able to use these tests to prescribe the right medicines for the right patients – bringing benefits to healthcare professionals, payers and patients alike.”

“Illumina is developing a universal test system to support our partners’ oncology drug pipelines,” said Rick Klausner, M.D., Illumina’s Chief Medical Officer. “We’re excited to be working together with companies such as AstraZeneca, and other bodies, to maximize genomic medicine benefits to patients. For example, last month we were chosen by the British government to sequence 100,000 genomes of patients and families and link this to the National Health Service database. Through this work, which will be done in Cambridge, UK, we will be contributing to making the UK the first ever country to introduce genome sequencing into its mainstream healthcare provision.”

The collaboration is aligned with AstraZeneca’s strategic ambition to transform patients’ lives through personalised healthcare, ensuring that innovative treatments are matched to those patients who will benefit most. It is the third diagnostic collaboration to be signed in recent weeks following agreements with Roche and Qiagen to develop tests that analyse the DNA from lung cancer patients’ tumours circulating in their blood, in order to determine their epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation status.

-ENDS-

NOTES TO EDITORS

About Illumina
Illumina is a leading developer, manufacturer, and marketer of life science tools and integrated systems for the analysis of genetic variation and function. We provide innovative sequencing and array-based solutions for genotyping, copy number variation analysis, methylation studies, gene expression profiling, and low-multiplex analysis of DNA, RNA, and protein. We also provide tools and services that are fuelling advances in consumer genomics and diagnostics. Our technology and products accelerate genetic analysis research and its application, paving the way for molecular medicine and ultimately transforming healthcare. For more information, visit www.illumina.com

About AstraZeneca AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries

  Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)

Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Karen Birmingham +44 20 7604 8120 (UK/Global)

Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364

Jens Lindberg +44 7557 319729

Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943

Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced that it has entered into a collaboration with gene sequencing company, Illumina, Inc., to develop its next generation sequencing (NGS) platform for companion diagnostic tests applicable across AstraZeneca’s oncology portfolio.

Läs vidare »
Media-no-image

ASTRAZENECA AND MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION ANNOUNCE RESEARCH COLLABORATION IN DIABETIC NEPHROPATHY

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 08:07 CEST


AstraZeneca and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) today announce a three-year research collaboration in the area of diabetic nephropathy. The aim of the research collaboration is to leverage complementary strengths, expertise and assets to validate and progress novel research targets and molecules into clinical development.

The collaboration will span from target selection up to the delivery of small molecule candidate drugs. Targets from each company’s early research portfolios have been identified as approaches of common interest and additional targets may be included under the collaboration at a later stage, if mutually desired. The research will be performed in parallel at AstraZeneca’s Cardiovascular and Metabolic Disease Innovative Medicines Unit (CVMD iMed) in Mölndal, Sweden, and at MTPC’s facilities in Japan. The parties believe that the collaboration will yield high quality candidate drugs much faster than working alone. There is no financial commitment for the research involved and each party will contribute equal resource at their own cost.

Diabetic nephropathy (failure of the kidney function due to diabetes) occurs in as many as 50% of patients who have diabetes for 20 years or more. It is the leading cause of end stage renal disease which carries significant morbidity of cardiovascular disease and mortality.

“Diabetes is a core therapeutic area for AstraZeneca and a key growth platform for the company. With current approaches to diabetic nephropathy resulting in patients needing expensive and limited treatment options, such as dialysis or kidney transplantation, there’s a significant unmet clinical need. This collaboration will allow us to focus on early stage programmes and generate decision-making data faster than working alone, ultimately providing a quicker expansion of our diabetic nephropathy portfolio for the treatment of chronic kidney disease.” Marcus Schindler, Head of CVMD Innovative Medicines Unit, AstraZeneca.

“MTPC is now focusing its drug discovery research efforts and multifaceted translational research, including collaboration with Kyoto University Hospital and TMK project, to developing new treatments for chronic kidney disease patients. We expect the new collaboration with AstraZeneca will strengthen the expertise of both companies in this area and accelerate the delivery of new medicines for patients with diabetic nephropathy.”Takashi Kobayashi, Division manager of Research division, MTPC.

ENDS

NOTES TO EDITORS

About Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation is a research-driven pharmaceutical company based in Japan, specializing in research, development and marketing of globally competitive pharmaceutical products focused on the field of autoimmune disease, diabetes and kidney disease, CNS disease, and vaccine. Mitsubishi Tanabe Pharma contributes to the healthier lives of people around the world through the creation of pharmaceuticals that respond to unmet medical needs. http://www.mt-pharma.co.jp/e

About AstraZeneca AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)

Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Karen Birmingham +44 20 7604 8120 (UK/Global)

Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

 Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364

Jens Lindberg mob: +44 7557 319729

Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943

Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) today announce a three-year research collaboration in the area of diabetic nephropathy. The aim of the research collaboration is to leverage complementary strengths, expertise and assets to validate and progress novel research targets and molecules into clinical development.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjuksköterskeledda mottagningar i primärvården förbättrar vården för KOL-patienter

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 08:00 CEST

Behandlingsresultaten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom har kraftigt förbättrats det senaste decenniet. En ny omfattande studie visar att det är mycket tack vare sjuksköterskors och läkares teamarbete på astma-/KOL-mottagningar i primärvården.

– De flesta patienter med KOL kommer att diagnostiseras, behandlas och följas upp i primärvården. Sjukdomen är, tvärtemot vad många tror, behandlingsbar och genom tvärfunktionella team med god kunskap om sjukdomen har vi i Sverige kunnat göra stor skillnad för den här patientgruppen, säger Karin Lisspers, distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

I Sverige lever uppskattningsvis mellan 400 000 och 700 000 människor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)1. Under de kommande tio åren väntas antalet KOL-relaterade dödsfall öka med mer än 30 procent och göra KOL till den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.2

Ytterligare data från den svenska observationsstudien PATHOS har nu publicerats i den internationella tidskriften Respiratory medicine.3 PATHOS-studien baseras på elva års uppföljning av svenska journal- och registerdata för över 20 000 KOL-patienter, och har genomförts av Karolinska Institutet och Uppsala universitet i samarbete med AstraZeneca. Studien visar att vårdcentraler med astma-/KOL-mottagningar har en lägre årlig kostnad för KOL-sjukvård jämfört med vårdcentraler utan astma-/KOL-mottagningar. Kostnaden är 37 procent lägre (från 52 892 kronor till 33 410 kronor per patient) och beror både på minskad läkemedelskostnad och på lägre kostnad för vårdkontakter (färre besök krävs).

Allt fler KOL-mottagningar
Från år 1999, när studien startade, fram till år 2009 har tillgängligheten till astma-/KOL-mottagningar i svenska primärvården ökat från 34 procent till 85 procent.3

På vårdcentraler med astma-/KOL-mottagningarna får patienterna sin diagnos tidigare. De som gick hos primärvårdsenheter med astma-/KOL-mottagning var i genomsnitt 67,4 år vid diagnos, de andra drygt ett år äldre (68,7). 3

– Diagnosen KOL kan ställas med vanlig spirometri i primärvården. Korrekt och tidig diagnos samt rökstopp vid KOL är en förutsättning för att förhindra progress av sjukdomen, säger Karin Lisspers.

Färre försämringsepisoder Personer med KOL drabbas ofta av så kallade KOL-exacerbationer; periodvisa försämringar i sin sjukdom under flera veckor. PATHOS-studien visar att från år 1999 till år 2009 har det totala antalet exacerbationer minskat från i snitt 3 till 1,3 exacerbationer per patient och år. Sjukhusinläggningar föranledda av exacerbationer står för majoriteten av de kostnader som är direkt sammankopplade med KOL.4

Bra organisation och struktur av KOL-vården, stöd till rökstopp, läkemedelsbehandling och så kallad KOL-rehabilitering ger förutsättningar till god KOL-vård. PATHOS studien har även visat att val av läkemedelsbehandling kan ha betydelse för antalet exacerbationer som KOL-patienten drabbas av.5

– Vi har det senaste decenniet blivit mycket bättre på att hitta och ta hand om patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Men KOL är fortfarande både underdiagnostiserad och dessutom i många fall underbehandlad. I genomsnitt dör KOL-patienterna cirka 8 år tidigare jämfört med medellivslängden hos övriga i Sverige, så det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Karin Lisspers.

Kontaktpersoner För frågor kring astma/KOL-mottagningar: Karin Lisspers distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, telefon 070 - 352 47 21.

För frågor om läkemedelsjämförelserna i studien: Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, telefon 070 - 582 07 63

För generella frågor: Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon 070 - 918 65 62

 

Om KOL

KOL är en kronisk lungsjukdom som drabbar personer som har andats in skadliga ämnen, och där tobaksrökning utgör den allra största orsaken.7 KOL kännetecknas av inflammation i luftvägarna samt av skador på lungvävnaden med utveckling av hålrum (emfysem) i lungorna. Uppskattningsvis mellan 400 000 och 700 000 människor i Sverige har KOL.1

Vanliga KOL-symptom inkluderar andfåddhet, kronisk hosta och upphostning av slem.7 Personer med KOL drabbas ofta av så kallade KOL-exacerbationer, drastiska försämringar av symtomen. Det blir allt vanligare att KOL leder till lunginflammation i takt med att sjukdomen förvärras.6

Om PATHOS-studien

PATHOS-studien baseras på elva års journal- och registerdata för 21 361 svenska KOL-patienter. Syftet med studien har varit att bättre förstå utvecklingen av KOL-vården och vilken effekt olika omhändertaganden har på farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsresultat.

Studien är en observationsstudie8 och baseras på journaldata från primärvården som kopplades samman med informationen från nationella vårdregister, sjukhus-, läkemedels- och dödsorsaksregister, för åren 1999-2009. PATHOS-studien är den mest omfattande observationsstudie som har jämfört effektiviteten och säkerheten hos två vanliga ICS/LABA- kombinationsbehandlingar som förskrivs till KOL-patienter.

I studien har effektivitet och säkerhet hos de två vanligast förskrivna kombinationsläkemedlen med antiinflammatoriska kortikosteroider och långverkande luftrörsvidgande läkemedel jämförts.5 Studien har också tittat på sambanden mellan typ av behandling och risk för KOL-relaterad lunginflammation6, hur KOL-vården har utvecklats i Sverige4 och visat att den effektiva primärvårdsstrukturen i Sverige ger bättre sjukdomshantering och symptomlindring av KOL.3

Studien har genomförts av Karolinska Institutet och Uppsala universitet i samarbete med AstraZeneca.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information om AstraZeneca, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

 

Referenser:

1. Hjärt-Lungfonden, (2012); Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012. Tillgänglig från: http://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/KOL-rapporten%202012.pdf

2. European Lung Foundation. Burden in Europe. Tillgänglig på: http://www.european-lung-foundation.org/63-european-lung-foundation-elf-burden-in-europe.htm. Last accessed 17 January, 2013.

3. Lisspers K, Johansson G, Jansson C, Larsson K, Stratelis G, Hedegaard M, Ställberg B. Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: Data from the observational PATHOS study. Respir Med. 2014; 0954-6111(14)00229-7 [Jun 17 Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002194

4. Ställberg B. Janson C, Johansson G et al ,Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospectiveepidemiological register study in Sweden (PATHOS) Prim Care Respir J 2014; 23(1): 38-45

5. Larsson K, Janson C, Lisspers K, et al. Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study. J Intern Med 2013 Mar 15 [Epub ahead of print].

6. Janson C, Larsson K, Johansson, G et al. Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting β2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS) Tillgänglig från: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3306 (Published 29 May 2013) BMJ 2013;346:f3306. Last accessed May, 2013.

7. Bousquet and Khaltaev eds. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. WHO, 2007. Tillgänglig från: http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf

8. AstraZeneca. Korta fakta RWE - real word evidence, observationsstudier (Infographic). 2013-03-19. http://www.mynewsdesk.com/se/astrazeneca/documents/korta-fakta-rwe-real-word-evidence-observationsstudier-infographic-25648

173154 SE 1408


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Behandlingsresultaten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom har kraftigt förbättrats det senaste decenniet. En ny omfattande studie visar att det är mycket tack vare sjuksköterskors och läkares teamarbete på astma-/KOL-mottagningar i primärvården.

Läs vidare »
Media-no-image

JUSTITIEDEPARTEMENTET I USA LÄGGER NED UNDERSÖKNINGEN AV PLATO-STUDIEN RÖRANDE BRILINTA (BRILIQUE)

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:04 CEST

AstraZeneca meddelade idag att man har fått bekräftelse från USA:s justitiedepartement på att de lägger ned undersökningen av PLATO, en klinisk studie rörande Brilinta (ticagrelor). Myndigheten planerar inte några ytterligare åtgärder.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, säger: ”Vi välkomnar justitiedepartementets beslut att inte vidta några ytterligare åtgärder. Vi har alltid haft absolut förtroende för PLATO-studiens integritet och vi är stolta över den viktiga fördel Brilinta innebär för patienter runt om i världen som lider av akut kranskärlssjukdom. Brilinta är en av AstraZenecas tillväxtplattformar och vi är beslutna att leverera den fulla potentialen för detta viktiga läkemedel.”

AstraZeneca meddelade nyligen att man inleder SOCRATES-studien, där man kommer att studera Brilinta för patienter med akut ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack, och THEMIS-studien på patienter med typ 2-diabetes och koronar ateroskleros. Studierna ingår i PARTHENON, AstraZenecas största kliniska prövningsprogram någonsin, som omfattar fler än 80 000 patienter över hela världen. I programmet ingår även två studier där man nyligen har avslutat rekryteringen: EUCLID för patienter med perifer artärsjukdom och PEGASUS, där man studerar Brilinta för sekundär prevention hos patienter med tidigare hjärtinfarkt. Övergripande resultat för PEGASUS väntas under första kvartalet 2015.

Under 2011 godkände amerikanska Food and Drug Administration (FDA) Brilinta för behandling av patienter med akut kranskärlssjukdom. Brilinta har godkänts av regulatoriska myndigheter i över 100 länder och ingår i 11 större globala riktlinjer för behandling av akut kranskärlssjukdom, inklusive sex etablerade amerikanska behandlingsriktlinjer. Studiemanuskriptet från PLATO:s verkställande kommitté publicerades första gången i New England Journal of Medicine. Efter ytterligare rigorös granskning av forskare har därefter över 30 Subanalyser från PLATO publicerats. Dessa globala granskningar gör sammantaget PLATO-studien till en av de mest analyserade kliniska prövningarna.

– SLUT –

BAKGRUND:

Om ”Civil Investigative Demand”
Den 21 oktober 2013 mottog AstraZeneca en s.k. ”Civil Investigative Demand” från det amerikanska justitiedepartementet med begäran om dokument och information om PLATO-studien. AstraZeneca har samarbetat med myndigheten kring utredningen som har fokuserat på frågor som tidigare har tagits upp offentligt om studien. Liknande frågor har besvarats av PLATO:s oberoende verkställande kommitté, som ledde den kliniska prövningen.

Om PLATO-studien PLATO var en stor jämförande studie (18 624 patienter i 43 länder) av BRILINTA jämfört med klopidogrel, som båda gavs i kombination med acetylsalicylsyra och annan standardbehandling. Studien var utformad för att fastställa om BRILINTA plus acetylsalicylsyra skulle kunna ge en kliniskt betydelsefull minskning av hjärt/kärlhändelser hos patienter med akut kranskärlssjukdom, utöver den sänkning som fås med klopidogrel plus acetylsalicylsyra. Patienterna behandlades under minst 6 månader och upp till 12 månader.

BRILINTA plus acetylsalicylsyra har bevisats kliniskt överlägsen klopidogrel plus acetylsalicylsyra för minskning av hjärt/kärlrelaterade trombotiska händelser, inklusive hjärt/kärlrelaterad dödlighet, vid 12 månader, baserat på data från PLATO-studien.

Om AstraZeneca AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Kontaktpersoner:

Förfrågningar från media Jacob Lund +46 8 553 260 20

Förfrågningar från investerare Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364

Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729

Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943

Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Läs vidare »
Media-no-image

ASTRAZENECA ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM THE PHASE III PROGRAMME OF CAZ-AVI IN PATIENTS WITH COMPLICATED INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS (cIAI)

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:03 CEST


AstraZeneca today announced positive top-line results from RECLAIM-1 and RECLAIM-2, the pivotal Phase III studies investigating the potential of the antibiotic ceftazidime-avibactam (CAZ-AVI) as a treatment for hospitalised adult patients with complicated intra-abdominal infections.

CAZ-AVI consists of a cephalosporin (ceftazidime), an established treatment for serious bacterial infections, and a next generation non-beta lactam beta-lactamase inhibitor (avibactam). CAZ-AVI is being developed to treat a broad range of Gram-negative bacterial infections which are becoming resistant to antibiotics and pose an increasing threat to public health. The addition of avibactam protects ceftazidime from being broken down by beta-lactamases that are produced by resistant bacteria.

The global RECLAIM-1 and RECLAIM-2 Phase III studies both evaluated the safety and efficacy of CAZ-AVI, administered intravenously as a two hour infusion (2000 mg / 500 mg) plus metronidazole, compared to meropenem, administered intravenously as a 30 minute infusion (1 g), in hospitalised adult patients with complicated intra-abdominal infections. Data from the RECLAIM-1 and RECLAIM-2 studies were analysed as a single-pooled dataset with the agreement of the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA).

In the RECLAIM-1 and RECLAIM-2 Phase III studies, CAZ-AVI met the objective of statistical non-inferiority compared to meropenem. The primary endpoint was a clinical cure rate 28 to 35 days after randomisation (the Test of Cure visit). CAZ-AVI also treated cIAI patients infected with ceftazidime-resistant bacteria as effectively as meropenem.

The adverse event rate for CAZ-AVI in combination with metronidazole was similar to meropenem. The most commonly reported adverse events for CAZ-AVI in combination with metronidazole were diarrhoea, nausea, vomiting and fever, which were not unexpected based on the known safety profiles of ceftazidime and metronidazole.

“We are very encouraged by these results which highlight the potential for CAZ-AVI to provide a much-needed new treatment option for serious and life-threatening intra-abdominal infections, especially where antibiotic resistance poses a threat to treatment,” said Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development & Chief Medical Officer, AstraZeneca.

Studies are also underway for CAZ-AVI in complicated urinary tract infections (cUTI), nosocomial pneumonia and for the treatment of cIAI and cUTI patients with ceftazidime-resistant infections.

The RECLAIM-1 and RECLAIM-2 Phase III studies could form the basis of regulatory submissions seeking approval for a broader range of indications, in line with new EMA guidelines on the evaluation of medicines to treat bacterial infections. EU filing is anticipated in the first quarter of 2015, pending a full analysis of the data from the studies. The results will also be submitted to a scientific meeting in the first half of 2015.

CAZ-AVI is being jointly developed with Forest Laboratories, a wholly-owned subsidiary of Actavis. AstraZeneca holds the global rights to commercialise CAZ-AVI, with the exception of North America where the rights are held by Forest Laboratories.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About RECLAIM
RECLAIM-1 and RECLAIM-2 are Phase III, randomised, multi-centre, double-blind, double-dummy, parallel-group, comparative studies to determine the efficacy, safety, and tolerability of CAZ-AVI administered intravenously as a two hour infusion (2000 mg / 500 mg, every 8 hours), plus metronidazole, administered intravenously as a 60 minute infusion (0.5 g every 8 hours), compared to meropenem, administered intravenously as a 30 minute infusion (1 g every 8 hours). A total of 1,066 patients have been randomised to the RECLAIM-1 and RECLAIM-2 trials from 30 countries.

For the EMA, the co-primary analysis was conducted at the Test of Cure (TOC) in the Modified-Intent-to-Treat (MITT) and Clinically Evaluable (CE) patient populations. The non-inferiority margin was 12.5%; and the lower and upper bounds of the 95% confidence interval were -6.9% and 2.10% respectively for the MITT population and -4.61% and 2.89% for the CE population. For the FDA, the primary analysis was conducted at the TOC in the Microbiological Modified Intent-to-Treat (mMITT) population and the non-inferiority margin was 10%. The lower and upper bounds of the 95% confidence interval were -8.64% and 1.58% respectively.

The MITT population included all enrolled patients who received at least one dose of the study drug; the CE population are the patients who completed their course of treatment without deviation from the study protocol; and the mMITT population are those patients from the MITT group who were identified as carrying a pathogen at the start of treatment.

About CAZ-AVI CAZ-AVI (ceftazidime-avibactam) is an investigational antibiotic being developed to treat serious Gram-negative bacterial infections. It consists of ceftazidime, a third-generation, antipseudomonal cephalosporin, that is an established treatment for serious Gram-negative bacterial infections, and avibactam, a next generation, non-beta lactam beta-lactamase inhibitor.

The addition of avibactam to ceftazidime protects ceftazidime from breakdown by serine-beta-lactamases. CAZ-AVI offers a differentiated profile versus existing treatment options in serious Gram-negative infections through its activity against a broad range of isolates of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and difficult to treat Pseudomonas aeruginosa combined with robust coverage of extended spectrum beta-lactamase-expressing pathogens.

About cIAI Most intra-abdominal infections (IAI) are a result of processes involving inflammation and perforations of the gastrointestinal tract, such as appendicitis, peptic ulcer disease, and diverticulitis (a common digestive disease which involves the formation of pouches within the bowel wall). IAI is an important cause of morbidity and mortality and it is the second most commonly identified cause of severe sepsis in the intensive care unit.

From a clinical perspective, IAI are classified in two major categories: complicated and uncomplicated. Complicated intra-abdominal infections (cIAI) extend beyond the source organ into the peritoneal space (the space between the two membranes that separate the organs in the abdominal cavity from the abdominal wall). They cause peritoneal inflammation, and are associated with localised or diffuse peritonitis.

Antimicrobial therapy is an important part of the clinical management of IAI. The threat of antimicrobial resistance, however, is one of the major challenges associated with the antimicrobial management of cIAI.

About AstraZeneca AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)

Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

  Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364

Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729

Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943

Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

CAZ-AVI treated patients with cIAI as effectively as meropenem CAZ-AVI also treated cIAI patients infected with ceftazidime-resistant bacteria as effectively as meropenem

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZeneca advances tralokinumab

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 08:03 CEST

AstraZeneca today announced the start of the Phase III programme for tralokinumab, a potential treatment for patients with severe, inadequately controlled asthma, developed by MedImmune, the company’s global biologics research and development arm.

The Phase III programme will evaluate the safety and effectiveness of tralokinumab in reducing the rate of asthma exacerbations (AER) in adults and adolescents with severe, inadequately controlled asthma despite receiving inhaled corticosteroids plus long-acting β2-agonist. The programme will also assess the effect of tralokinumab on lung function, patient-reported asthma symptoms and quality of life, as well as investigate whether potential clinical biomarkers could identify patients who are more likely to respond to tralokinumab.

Tralokinumab is an investigational human monoclonal antibody which potently and selectively neutralises interleukin-13 (IL-13). IL-13 is a key cytokine that is believed to contribute to the onset of severe and frequent asthma attacks, impaired lung function and other debilitating asthma symptoms by driving inflammation, airway hyper-responsiveness and excessive mucus production.

“We are pleased to begin the tralokinumab Phase III programme in severe asthma, further strengthening the breadth of our portfolio in respiratory disease, one of AstraZeneca’s core therapy areas,” said Bill Mezzanotte, Vice President and Head of Inflammation, Neuroscience and Respiratory in AstraZeneca’s Global Medicines Development unit. “Patients with severe asthma currently have limited treatment options and need more effective therapies to control their disease. The development of tralokinumab underscores our commitment to a personalised treatment approach for these patients, to improve their lives. Severe asthma is highly heterogeneous; we are working to better understand patient subtypes, identify potential biomarkers, and tailor therapies to cellular and molecular phenotypes to achieve the best clinical outcomes.”

Initiation of the Phase III programme is based on results from a Phase IIb study conducted by MedImmune. Results from that study were presented at the 2014 American Thoracic Society (ATS) International Conference in San Diego, California in May.

The efficacy and safety of tralokinumab is also being investigated in an ongoing Phase II study in patients with mild-to-moderate idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) over a 72-week treatment period.

-ENDS-

About tralokinumab
Tralokinumab is a human IgG4 monoclonal antibody that targets IL-13, a key cytokine that is believed to play a key role in the pathogenesis of asthma through the promotion of inflammation, airway hyper-responsiveness, mucus hyper-secretion, airway remodeling via fibrosis, increased IgE synthesis and mast cell activation.

About MedImmune
MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com.

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Susannah Budington +1 301 398 6717 (US)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced the start of the Phase III programme for tralokinumab, a potential treatment for patients with severe, inadequately controlled asthma, developed by MedImmune, the company’s global biologics research and development arm.

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZeneca announces top-line results from the phase III programme of lesinurad in combination with xanthine oxidase inhibitors in gout patients

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 08:03 CEST

AstraZeneca today announced positive top-line results from CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL, the pivotal Phase III clinical trials investigating the potential of lesinurad, a selective uric acid re-absorption inhibitor (SURI), as a combination therapy for the treatment of patients with symptomatic gout. Lesinurad is an investigational agent that inhibits the URAT1 transporter, increasing uric acid excretion and thereby lowering serum uric acid (sUA).

CLEAR1 and CLEAR2 studied lesinurad (200mg and 400mg once daily) in combination with the xanthine oxidase (XO) inhibitor allopurinol, in symptomatic gout patients not achieving target sUA levels on their current allopurinol dose. CRYSTAL studied lesinurad (200mg and 400mg once daily) in combination with the XO inhibitor febuxostat (80mg once daily) in gout patients with tophi (visible nodules of uric acid crystals that are deposited in joints and skin).

In the CLEAR1 and CLEAR2 trials, both lesinurad 200mg and 400mg in combination with allopurinol met the primary endpoint, with a statistically significant higher proportion of patients reaching the target sUA goal of <6.0mg/dL at month 6 compared to allopurinol alone (p<0.0001).

In the CRYSTAL trial, lesinurad 400mg in combination with febuxostat met the primary endpoint, with a statistically significant higher proportion of patients reaching the target sUA goal of <5.0mg/dL at month 6 compared to febuxostat alone (p<0.0001). Although lesinurad 200mg did not achieve statistical significance at month 6 (p=0.13), this dose in combination with febuxostat, was superior to placebo plus febuxostat at all other time points (measured at months 1 to 5, 8, 10 and 12; nominal p<0.05).

The three most commonly reported adverse events across the CLEAR1 and CLEAR2 trials for patients receiving lesinurad in combination with allopurinol were upper respiratory tract infection, nasopharyngitis and back pain. In CRYSTAL, the three most commonly reported adverse events for patients receiving lesinurad in combination with febuxostat were nasopharyngitis, arthralgia and upper respiratory tract infection.

The incidence of renal-related adverse events (including serious events) and incidence of kidney stones with lesinurad 200mg plus XO inhibitor was comparable to placebo plus XO inhibitor. The incidence of renal-related adverse events and kidney stones was higher with lesinurad 400mg plus XO inhibitor. A full assessment of the safety and tolerability findings of all three studies is ongoing.

“Gout is a serious, chronic and debilitating inflammatory disease. There is a significant unmet need, with 40 to 70 percent of gout patients not reaching target levels of serum uric acid with the current standard of care,” said Briggs Morrison, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer. “We are encouraged by our initial review of the top-line results from the CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL studies which provide important new information on the efficacy and safety of lesinurad in combination with febuxostat and allopurinol. These data indicate that combination therapy with lesinurad may be a potential treatment option for gout patients.”

CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL were conducted by Ardea Biosciences, a wholly-owned subsidiary of AstraZeneca. Results from these Phase III clinical trials will be submitted to a scientific meeting later in 2014. The company is proceeding with preparation of regulatory submissions for lesinurad (200mg) combination therapy.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About the Design of the Studies

CLEAR1 and CLEAR2 (Combining Lesinurad with Allopurinol in Inadequate Responders) were 12-month (US and global, respectively) multicenter, randomised, placebo-controlled studies (n=603 and n=610, respectively) comparing the efficacy and safety of lesinurad (200mg and 400mg once daily) when added to the patient’s current stable medically-appropriate dose of allopurinol (at least 300mg daily, and at least 200mg daily for those with moderate renal impairment) compared to placebo plus allopurinol. Patients entering CLEAR1 and CLEAR2 had multiple sUA levels above target and had also reported at least two gout flares in the 12 months prior to randomisation.

CRYSTAL (Combination Treatment Study in Subjects with Tophaceous Gout with Lesinurad and Febuxostat) was a 12-month global multicenter, randomised, placebo-controlled study (n=324) comparing the efficacy and safety of lesinurad (200mg and 400mg once daily) in combination with febuxostat (80mg) compared to febuxostat (80mg) plus placebo in gout patients with tophi and sUA levels above target. In the CRYSTAL study all patients were started on febuxostat three weeks prior to the initiation of the randomised study medication (with either placebo or lesinurad).

Patients who completed the randomised pivotal Phase III clinical studies had the option to enroll in two on-going open-label, uncontrolled extension studies to continue to evaluate the safety and efficacy of combination therapy with lesinurad 200mg and 400mg with XO inhibitors.

About Gout
Gout is a serious, chronic and debilitating inflammatory arthritis. There were 15.3 million diagnosed cases of chronic gout in major markets in 2013 and this is forecast to grow to 17.7 million by 2021. Gout is caused by a metabolic disorder, hyperuricemia (elevated sUA) which leads to the deposition of crystals in musculoskeletal structures including joints, in the kidneys, and in other tissues.

The goal of all urate lowering treatments is to reduce sUA levels to the recommended targets. International treatment guidelines from the American College of Rheumatology, European League Against Rheumatism and the British Society for Rheumatology recommend achieving an sUA target at a minimum of < 6 mg/dL in all gout patients and often to < 5 mg/dL in gout patients with greater disease severity and urate burden, such as those with tophi.

About Ardea Biosciences
Ardea Biosciences, Inc. was acquired by AstraZeneca in June 2012. It is located in San Diego, California and is a wholly owned subsidiary of AstraZeneca PLC. Ardea is developing a portfolio of molecules for the treatment of gout, including lesinurad and RDEA3170.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Michele Meixell +1 302 885 2677 (US)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 788 473 5627

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZeneca today announced positive top-line results from CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL, the pivotal Phase III clinical trials investigating the potential of lesinurad, a selective uric acid re-absorption inhibitor (SURI),

Läs vidare »
Media-no-image

Stort intresse för AstraZenecas Sommarforskarskola som idag startar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-08-04 10:59 CEST

Platserna tog snabbt slut och väntelistorna är långa till AstraZenecas Sommarforskarskola 2014 som drar i gång på Göteborgs universitet idag. Intresset står i kontrast till den sedan länge förutspådda bristen på ingenjörer, tekniker och naturvetare de kommande åren.

-När elevernas egen nyfikenhet sätts i centrum så ser vi att naturvetenskap och teknik blir attraktivt och roligt, säger Laura Alexis, koordinator för AstraZenecas Sommarforskarskola.

53 elever i åldern 14-17 år deltar mellan 4-15 aug i spännande laborationer, lektioner och studiebesök. De bygger till exempel egna ”vindkraftverk” samt odlar bakterier som de sedan undersöker i egenkonstruerade mikroskop. Det arbetas med problembaserat lärande på temat ”En hållbar värld”. Verksamheten håller till i moderna universitetslabbsalar på Göteborgs universitet. Handledarna är studenter på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

-Det ska bli spännande att se elevernas egen upptäckarglädje få chans att blomma ut. Med en pedagogik som kopplar studierna till verkligheten, och med handledare som själva är ungdomar, är vår förhoppning att man kan väcka inspiration och vilja att välja en framtid inom naturvetenskap
och teknik, säger Laura Alexis.

Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på Göteborgs universitet, vardagar mellan 9.00-15.00, 4-15 augusti

Kontakt:
Laura Alexis, koordinator AstraZenecas Sommarforskarskola, 0730-37 86 02, laura@sommarforskarskolan.se

Bildarkiv: www.ungaforskare.org/forbundet/kontakt/pressmeddelanden

AstraZenecas Sommarforskarskola
arrangeras av Förbundet Unga Forskare i samarbete med AstraZeneca. Vi ger elever perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att utgöra en mötesplats för skola och arbetsliv. Dessutom får eleverna träffa nya kompisar och förebilder inom naturvetenskap. Vi är en del av AstraZenecas arbete för att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. www.sommarforskarskolan.se

Förbundet Unga Forskare är en ideell förening med syfte att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Vi har funnits sedan 1977 och vårt motto är unga för unga. www.ungaforskare.org 

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med utbildning och forskning inom biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, matematik och miljövetenskap. www.science.gu.se

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras av Förbundet Unga Forskare i samarbete med AstraZeneca. www.sommarforskarskolan.se

Läs vidare »
Media-no-image

AstraZenecas finansiella resultat första halvåret och andra kvartalet 2014

Pressmeddelanden   •   2014-07-31 08:04 CEST

Sammanfattning:

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 6 454 MUSD, en ökning med 4% i fasta valutakurser (CER), det andra kvartalet i rad med intäktstillväxt (Q2 2013: 6 232 MUSD).

Vinst per aktie för kärnverksamheten (CORE EPS) under andra kvartalet ökade med 13% till 1,30 USD i fasta valutakurser. Vinsten per aktie för kärnverksamheten för halvåret minskade med 1%.

Avtalet med Almirall tillför strategiskt och långsiktigt värde till AstraZenecas verksamhet inom sjukdomar i andningsvägarna, en viktig tillväxtplattform. Verksamhetssamordningen kommer att leda till omedelbara och växande produktintäkter med vinsttillskott från 2016, samt att den förstärker portföljen inom astma och KOL med nya bronkodilatorer.

Betydande framsteg har gjorts mot att uppnå ledarskap inom forskning i våra centrala terapiområden. Forskningsportföljen innehåller nu 14 projekt i fas III eller under registrering, en ökning från 8 för ett år sedan. Starka vetenskapliga data presenterades vid American Thoracic Society (ATS) avseende biologiska läkemedel inom andningsvägar, vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) avseende portföljen inom immunonkologi och AZD9291, olaparib och cediranib, samt vid American Diabetes Association (ADA) avseende kombinationen av saxagliptin och dapaglifozin.

AstraZeneca höjer sin prognos för intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten för hela året. Intäkterna förväntas ligga i nivå med 2013, i fasta valutakurser, en ökning jämfört med den tidigare prognosen om en låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång. För vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas en låg tvåsiffrig nedgång i fasta valutakurser, vilket är en uppdatering jämfört med tidigare prognos på en procentuell nedgång "in the teens". Prognosen utgår från att en generisk variant av Nexium lanseras i USA den 1 oktober 2014.

Styrelsen har rekommenderat en utdelning för första halvåret på 0,90 USD.

Investor Day planeras den 18 november 2014.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet: "Vi har gjort betydande framsteg under första halvåret i år, med synligt momentum inom terapiområdena hjärt/kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar i andningsvägarna, samt stark tillväxt för tillväxtmarknaderna. Detta har lett till intäktstillväxt för andra kvartalet i rad och resulterat i en ökning av vinsten per aktie med 13% för kärnverksamheten under kvartalet. Takten i genomförandet av vår strategi och de underliggande prestationerna av våra medarbetare gör att vi med tillförsikt kan höja prognosen för helåret 2014.

"Verksamhetssamordningen med Almirall kommer att tillföra strategiskt långsiktigt värde när vi sammanför de två innovativa portföljerna för att ytterligare stärka vårt engagemang inom sjukdomar i andningsvägarna och bidra till vår tillväxt.

Vi har nu en av de mest spännande forskningsportföljerna i branschen med 14 projekt i sen utvecklingsfas. Under de senaste veckorna har vi presenterat övertygande data som visar vår potential när det gäller att väsentligt utveckla hur patienter behandlas, inklusive inom immunonkologi. Kvaliteten på den omvandling vi ser inom alla kärnområden av vår verksamhet stärker ytterligare vårt förtroende för AstraZenecas framtidsutsikter."

Intäkterna under halvåret ökade 3%, med de fem tillväxtplattformarna som pådrivande faktor:

o Brilinta/Brilique: vår trombocythämmare nådde en tillväxt på 84% i global försäljning, med fortsatt momentum i USA och Europa.

o Diabetes: vi nådde 128% tillväxt efter framgångsrik integrering av BMS tillgångar och stark lansering av Farxiga i USA.

o Andningsvägar: Försäljningen under halvåret ökade med 9%, med tillväxten på 25% för Symbicort i USA som pådrivande faktor.

o Tillväxtmarknader: Tillväxtmarknaderna ökade med 11%, med en tillväxt i Kina på 23%.

o Japan: Försäljningen i Japan ökade med 1% under halvåret, påverkad av prissänkningar vartannat år.

Vi fortsätter att göra betydande framsteg mot att uppnå ledarskap inom forskning:

o Inom immunonkologi påbörjades fas III-studie med PD-L1 (MEDI4736) avseende icke småcellig lungcancer (NSCLC) och beslut fattades om att inleda registreringsstödjande studier inom huvud- och halscancer under 2014.

o Fas II studie avseende tremelimumab (CTLA-4) inom mesteliom utökades för att stödja registrering.

o Fas III-studier inleddes för roxadustat avseende kronisk njursjukdom och terminal njursvikt.

o Olaparib-programmet utökades med fas III-studie avseende tilläggsbehandling av BRCAm bröstcancer

o Benralizamub-programmet utökades med randomisering av första patient i fas III-studie rörande KOL.

o Investeringsbeslut rörande fas III för PD-L1 i kombination med tremelimumab, AZD9291 vid förstahandsbehandling (1st line) av NSCLC och Forxiga vid typ 1-diabetes.

--------------

Den fullständiga rapporten på engelska i bifogad pdf-fil.

Telekonferens för media

Välkommen att delta i telekonferens med början kl. 10.30 (09.30 BST). Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid på något av följande telefonnummer.

Free phone Local number
Storbritannien 0800 694 2370 +44 (0) 1452 557749
Sverige 0200 883 079 eller 08506 19578
USA (1866) 977 7645 1 (631) 514 2520

Reservnr: +44 (0) 1452 557749

Ange som kod: 29056730. Du måste ange den här koden för att komma med i konferensen.

Användbar information:

AstraZeneca’s strategy update den 6 maj 2014 

Q1 2014 Financial Results Statement

Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo

Kontaktpersoner:
Esra Erkal-Paler +44 020 7604 8030(UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 020 7604 8037(UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 020 7604 8034(UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20(Sweden)


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • camnqssflbwljacopakcb.lusarhibndtnnwkz@astoocfrazevqneca.com
  • 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com