Nyre- og hjertesvikt er de tidligste og mest vanlige kardiovaskulære komplikasjonene ved type 2 diabetes.

Pressemeldinger   •   jun 18, 2019 14:17 CEST

De første resultatene fra observasjonsstudien CaReMe*, basert på registerdata fra bla. Norge i årene 2007 til 2016, ble presentert av Kåre Birkeland på den amerikanske diabeteskongressen, ADA, 9. juni. Studien har fulgt 645 180 personer med type 2 diabetes uten tidligere kjent hjerte-og karsykdom.

Nordisk registerstudie presentert på ADA denne uken. En gruppe legemidler, kalt SGLT2-hemmere, er assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, hjerte-/kar dødelighet og total dødelighet hos pasienter med type 2 diabetes

Pressemeldinger   •   jun 12, 2017 12:55 CEST

Den 11. juni ble den nordiske delen av observasjonsstudien CVD-REAL, som blant annet baserer seg på norske helseregisterdata, presentert på den amerikanske diabeteskongressen ADA i San Diego.

Studien viser at bruken av SGLT2- hemmere i vanlig klinisk praksis var assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, død av hjerte- og karsykdommer og total dødelighet, sammenlignet med bruken av andre legemidler mot type 2 diabetes. Dette gjaldt både for pasienter som i utgangspunktet hadde hjerte-/karsykdom og de som ikke hadde slik sykdom.

Professor ved Universitetet i Oslo, Kåre Birkeland, sier i en uttalelse: «Dette er interessante data som fremkommer ved at vi kan hente opplysninger fra flere nasjonale registre. I Norden har vi omfattende registre og derfor muligheten til å gjennomføre gode registerstudier som dekker hele befolkningen. Det er interessant å se hvor konsistent funnene er i alle landene vi har data fra. Undersøkelser som dette kan aldri erstatte prospektive, randomiserte, kontrollerte kliniske studier, men kan supplere slike undersøkelser ved at de inkluderer et bredere spekter av pasienter, enn de som kan inkluderes i kontrollerte studier»

Birkeland presenterte nordiske data fra observasjonsstudien CVD-REAL på den amerikanske diabeteskongressen, ADA, 11 juni. Anonymiserte data fra perioden 2012-2015 som omfattet 91 320 norske, svenske og danske pasienter ble analysert (1). Pasienter som fikk forskrevet et blodsukkersenkende legemiddel i perioden 2012-2015 ble inkludert i studien. Totalt ble 22 830 pasienter som startet med en SGLT2-hemmer sammenliknet med 68 490 pasienter som startet med et annet blodsukkersenkende legemiddel. Observasjonstiden var omkring 80 000 pasientår og fordeling av de ulike SGLT2-hemmere var; dapagliflozin; 94%, empagliflozin; 5% og canagliflozin; 1 %.

Analysen viser att SGLT2-hemmere var assosiert med 47% lavere risiko for kardiovaskulær død, 49% lavere risiko for død uansett årsak og 30% lavere risiko for sykehusbehandling av hjertesvikt (1).

Forekomsten av såkalt MACE («major cardiovascular endpoint»: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt slag), som ofte brukes som effektparameter i slike studier var

22% lavere for pasienter som startet med en SGLT2-hemmer, sammenliknet med de som startet med et annet blodsukkersenkende medikament. (1).

Resultatene fra denne observasjonsstudien viser resultater i samme størrelsesorden som fremkom i en nylig publisert prospektiv, randomisert, sammenliknende studie med SGLT2-hemmeren empagliflozin (2).

Om CVD-REAL

CVD-REAL er en internasjonal observasjonsstudie, som omfatter seks land (Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA). Det primære formålet for studien var å undersøke risiko for død og sykehusbehandlet hjertesvikt hos pasienter med type 2 diabetes som behandles med en nyere gruppe diabeteslegemidler, såkalte SGLT2-hemmere.

CVD-REAL er den første store internasjonale observasjonsstudien i sitt slag og omfatter over 300 000 pasienter. Flertallet (87%) av pasientene hadde ikke tidligere kjent

hjerte- og karsykdom. Hovedresultatene av denne studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Circulation (7)

Alle data i analysen er anonymiserte pasientdata fra nasjonale registre. Analysen ble validert av den akademiske, uavhengige statistikkgruppen ved St. Luke’s Mid America Heart Institute i Kansas City. Selv om CVD-REAL er en stor studie med en robust ”propensity-matching”, så er det en observasjonsstudie, og man kan dermed ikke utelukke mulige forstyrrende faktorer.

Observasjonsstudien pågår fortsatt og innsamling av ytterligere data fortsetter. Fremtidige analyser vil kunne inkludere data fra flere land.

CVD-REAL inngår i et omfattende studieprogram innen type 2 diabetes hos AstraZeneca.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF samarbeider med AstraZeneca om CVD-REAL studien.

Om diabetes

Nærmere 415 millioner voksne er rammet av diabetes på verdensbasis. Dette antallet

forventes å stige til 642 millioner innen 2040 (1 av 10 voksne) (3). Personer med type 2

diabetes har to til tre ganger større risiko for å få hjerteinfarkt og hjerneslag og betydelig økt risiko for å få hjertesvikt enn personer som ikke har diabetes. Minst halvparten av alle dødsfall hos personer med type 2 diabetes er forårsaket av hjerte- og karsykdommer. (4,5,6)

Norske behandlingsretningslinjer for diabetes ble oppdatert høsten 2016, og de mer moderne legemidlene mot type 2 diabetes fikk en mer sentral plass i behandlingen ved denne oppdateringen.

Om SGLT2-hemmere

Det finnes tre godkjente legemidler i denne gruppen i Norge. Dapagliflozin var den første som ble godkjent. Nå finnes ytterligere to legemidler, empagliflozin og canagliflozin (canagliflozin er foreløpig ikke markedsført i Norge).

SGLT2 er det viktigste transportproteinet for natrium-glukose i nyrene og gjennom selektiv hemming av disse, økes utskillelsen av glukose fra kroppen. Foruten å senke blodsukkeret kan behandlingen gi noe vekt- og blodtrykksreduksjon.

Dapagliflozin er i porteføljen til AstraZeneca, og er godkjent for behandling av voksne med type 2 diabetes for å bedre glykemisk kontroll. Dapagliflozin er ikke godkjent til behandling av overvekt, høyt blodtrykk, eller for å redusere risiko for kardiovaskulære hendelser, død eller hospitalisering grunnet hjertesvikt.

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning,

utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer

innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft,

infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er virksom i over 100 land, og legemidlene brukes av

millioner av pasienter verden over.

For ytterligere informasjon kontakt:

Petra Eurenius, Kommunikasjonssjef AstraZeneca, telefon +46 70 91 86 562

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Kåre I. Birkeland, professor ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, telefon: +47 92 83 06 75

Referanser

1. Birkeland K et al. SGLT2i Is Associated with Lower Risk of Mortality and Heart Failure Compared with Other Glucose-Lowering Drugs: A Three-Country Analysis.

Presented at ADA 77th Scientific Sessions, San Diego, CA, June 11, 2017, poster 1205-P

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

4. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

5. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

6.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

7. Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ et al. Lower Risk of Feart Failure and Death in Patients Initiated on SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering Drugs. 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029190

Approval ID: NO-2819-06-17-DIA

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Den 11. juni ble den nordiske delen av observasjonsstudien CVD-REAL, som blant annet baserer seg på norske helseregisterdata, presentert på ADA. Studien viser at bruken av SGLT2- hemmere i vanlig klinisk praksis var assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, død av hjerte- og karsykdommer og total dødelighet, sammenlignet med bruken av andre legemidler mot type 2 diabetes.

Les mer »

LYNPARZA PHASE III SOLO-2 DATA DEMONSTRATE PROGRESSION-FREE SURVIVAL BENEFIT IN BRCA-MUTATED OVARIAN CANCER AS MAINTENANCE THERAPY

Pressemeldinger   •   mar 16, 2017 12:22 CET

Lynparza reduced risk of disease progression by 70% with an investigator-assessed progression-free survival of 19.1 vs 5.5 months with placebo

Blinded independent central review showed impressive progression-free survival of 30.2 months vs 5.5 months with placebo

Lynparza tablets demonstrated a safety profile generally consistent with previous studies, including a low incidence of haematological toxicity

14 March 2017

AstraZeneca today presented results from the Phase III SOLO-2 trial demonstrating a significant improvement in progression-free survival (PFS) in germline BRCA-mutated (gBRCA), platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer patients treated with Lynparza (olaparib) tablets (300mg twice daily) compared with placebo in the maintenance setting. The trial met its primary endpoint of investigator assessed PFS (HR 0.30; 95% CI 0.22 to 0.41; P<0.0001; median 19.1 months vs 5.5 months).

PFS as measured by Blinded Independent Central Review (BICR)evaluation, a pre-specified analysis supporting the primary endpoint, demonstrated a median PFS of 30.2 months vs 5.5 months for placebo, representing an improvement of 24.7 months (HR 0.25; 95% CI 0.18-0.35; P<0.0001).

Additionally, a statistically-significant benefit in time to second progression or death (PFS2) was also seen in patients treated with Lynparza (HR 0.50; 95% CI 0.34 to 0.72; P=0.0002; median not reached vs 18.4 months) compared with placebo, as well as improvements in other key secondary endpoints.

Progression-Free Survival by investigator and BICR assessment:

Analysis Median progression-free survival, months Hazard ratio
Investigator-assessed analysis Lynparza 19.1 0.30 (95% CI, 0.22-0.41), P<0.0001
Placebo 5.5
Blinded Independent Central Review Lynparza 30.2 0.25 (95% CI, 0.18-0.35), P<0.0001
Placebo 5.5

These results, presented at the Society of Gynecologic Oncology Annual Meeting on Women’s Cancer in National Harbor, USA, build upon prior data in this setting, demonstrating the benefit of Lynparza as a maintenance therapy in relapsed ovarian cancer.

Eric Pujade-Lauraine, Head of the Women Cancers and Clinical Research Department at Hôpitaux Universitaires Paris Centre, site Hôtel-Dieu, AP-HP and Principal Investigator of SOLO-2, said: “Today’s results are very encouraging, as they build upon previous trials examining Lynparza in platinum-sensitive relapsed BRCA-mutated ovarian cancer. Most importantly, patients were able to maintain quality of life while experiencing an impressive delay in disease progression, demonstrating the benefits of Lynparza tablets for these women whose cancer is often difficult to treat.”

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “We are extremely pleased with the results from SOLO-2, which support the potential benefit of Lynparza tablets as a maintenance therapy for patients with relapsed ovarian cancer. The tablet formulation may offer patients a reduced pill burden for Lynparza and a safety profile that is generally consistent with previous trials. We will work with regulatory authorities to make Lynparza tablets available to patients as quickly as possible.”

The safety profile for patients treated with Lynparza tablets during the trial was consistent to those observed with the currently-approved capsule formulation. Any adverse events (AE) Grade ≥3 were reported in 36.9% of patients treated with Lynparza and in 18.2% of patients who received placebo. The most common non-haematological AEs reported at a frequency of ≥20% were nausea (75.9% [grade ≥3, 2.6%]), fatigue/asthenia (65.6% [grade ≥3, 4.1%]), and vomiting (37.4% [≥3, 2.6%]).

The most common haematological AEs reported in the Lynparza arm versus placebo were anaemia (43.6% [grade ≥3, 19.5%]), neutropenia (19.5% [grade ≥3, 5.1%]), and thrombocytopenia (13.8% [grade ≥3, 1.0%]).

The 300mg twice-daily tablet dose reduces the pill burden for patients from sixteen capsules to four tablets per day.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About SOLO-2

SOLO-2 was a Phase III, randomised, double-blind, multicentre trial designed to determine the efficacy of Lynparza tablets as a maintenance monotherapy compared with placebo, in patients with platinum-sensitive relapsed or recurrent gBRCA-mutated (BRCAm) ovarian cancer.The trial, conducted in collaboration with the European Network for Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT) and Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein (GINECO), randomised 295 patients with documented germline BRCA1 or BRCA2 mutations who had received at least 2 prior lines of platinum-based chemotherapy and were in complete or partial response. Eligible patients were randomised to receive 300mg Lynparza tablets twice daily or placebo tablets twice daily.

About Lynparza

Lynparza (olaparib) is an innovative, first-in-class oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that may exploit tumour DNA damage response (DDR) pathway deficiencies to preferentially kill cancer cells. It is approved by regulatory authorities in the EU and US for the treatment of women with BRCAm ovarian cancer. Lynparza is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of compounds targeting DNA damage response (DDR) mechanisms in cancer cells. In a previous study Lynparza capsules were shown to result in a significant improvement in PFS compared to placebo in platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer (PSR OC) patients (HR 0.35; 95% CI 0.25-0.49; p <0.0001) as well as in the subgroup of patients whose tumours harbour BRCA mutations (HR 0.18; 95% CI 0.10-0.31; p <0.0001).

About ENGOT

ENGOT (European Network for Gynaecological Oncological Trial groups) is a research network of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) and was founded in 2007. Currently, ENGOT consists of 19 cooperative groups from 15 European countries. ENGOT's ultimate goal is to bring the best treatment to gynaecological cancer patients through the best science, and enabling every patient in every European country to access a clinical trial. ENGOT coordinates and promotes multinational clinical trials within Europe on patients with gynaecological cancer. This coordination is particularly relevant for academic clinical trials, translational research, research on rare diseases, and for clinical trials sponsored by the industry.

About GINECO

GINECO (Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein) is the French Cooperative Group in Oncology labelled by INCA (Institut National du Cancer or French NCI) for developing and conducting gynaecological and advanced breast cancer clinical trials at the national and international level. The network is nationwide with 700 specialized investigators belonging to more than 150 public or private oncology units. The GINECO group was founded in 1993 and is member of international consortia such as ENGOT and GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup). GINECO was the ENGOT leading group for SOLO-2 trial.

About AstraZeneca in ovarian cancer

Worldwide, ovarian cancer is the 7th most commonly diagnosed cancer1 and the 8th most common cause of cancer death in women.2 The risk of developing ovarian cancer is increased in women with specific inherited genetic abnormalities, including BRCA mutations.AstraZeneca is committed to the continued development of our R&D portfolio for ovarian cancer, with a focus on improved care for all patients, including the development of targeted therapies for patients with specific gene mutations such as BRCA.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that have the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least 6 new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advancing New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms -- immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage response and antibody drug conjugates -- and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas - Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of Autoimmunity, Neuroscience and Infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Enquiries
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

References

1. Cancer Research UK. Ovarian cancer incidence statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/incidence/uk-ovarian-cancer-incidence-statistics. Last accessed June 2016.

2. Cancer Research UK. Ovarian cancer mortality statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/mortality/ Last accessed June 2016.

ONNO244703/17NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Les mer »

Behandlingsresultatene hos pasienter med type 2-diabetes har blitt bedre i de nordiske land i løpet av de siste 20 årene, men det er forskjeller mellom landene viser ny studie som presenteres på EASD

Pressemeldinger   •   sep 14, 2016 14:30 CEST

Studien viser at det er forskjeller i hvordan pasienter med type-2 diabetes (T2D) behandles i de tre landene Etter innledende monoterapi med metformin får nå ca 60 % av T2D-pasientene i Sverige insulin eller sulfonylurea sammenlignet med ca 30% i Danmark og Norge der det i større grad anvendes nyere blodsukkersenkende legemidler (DPP-4i, SGLT-2i og GLP1-RA) for å intensivere behandlingen.

Videre viser studien at man intensiverer behandlingen på lavere blodsukkerverdier i Danmark enn i Sverige og Norge.

Ulike retningslinjer – ulik behandling og resultat

Til tross for relativt lik infrastruktur i primærhelsetjenesten og like behandlingsmål i de tre skandinaviske landene, viser resultatene fra Nordic Discover at det er forskjeller i behandlingsstrategi og utfall av behandlingen av type-2 diabetes. Noe av forklaringen kan ligge i ulike behandlingstradisjoner og -retningslinjer i de ulike landene.

Professor Kåre Birkeland uttaler følgende om Nordic DISCOVER_studien:

Denne type real life studier er svært viktige for å kunne forbedre og videreutvikle diabetesbehandlingen til beste for pasientene. Vi når ikke de målene vi har satt oss for diabetesbehandling i Norge pr i dag. Et sentralt funn i studien er hvordan man i Danmark har lykkes med hurtig intensivering av diabetes type-2 behandlingen. Dette har vi i Norge forsøkt å ta hensyn til i forbindelse med utviklingen av de nye norske retningslinjene for diabetes behandling som vil bli klare i løpet av September. Dette innbefatter råd både i forhold til kost, mosjon og medikamentell behandling.

Mer om studien Nordic DISCOVER

Formålet med observasjonsstudien Nordic DISCOVER var å beskrive og sammenligne behandlingen av pasienter med diabetes type-2 i primærhelsetjenesten i Danmark, Norge og Sverige ved hjelp av pasientdata fra elektroniske journaler. Totalt omfatter studien 41 918 registrerte pasienter med type 2-diabetes i årene 1995-2015. 68% av pasientene kom fra Sverige, mens 16% kom fra henholdsvis Danmark og Norge. Pasientdata ble hentet ut fra 60 legesentra i de tre landene. 15 norske klinikker deltok i studien. Data omfattet alle pasienter diagnostisert med diabetes type-2 og/eller som hadde fått forskrevet et glukosesenkende legemiddel. Pasienter med type-1 diabetes eller svangerskapsdiabetes inngikk ikke i studien.

Nordic DISCOVER-studien er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo,Steno Diabetes Center i Gentofte, Odense Universitet i Danmarkog Karolinska Institutet i Stockholm i samarbeid med AstraZeneca.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kåre Birkeland, professor ved Oslo Universitetssykehus, telefon: +47 92 83 06 75

Atle Berger Egeland, medisinsk rådgiver, AstraZeneca, telefon: +47 95 19 26 74
Petra Eurenius, Kommunikasjonsjef AstraZeneca, telefon +46 70 91 86 562
Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Referanser

1. Birkeland et al, EASD Congress 2016 (Oral presentation, Number 119, 14 Sept 02:30 PM), Munich, Germany, Primary care management of type 2 diabetes patients in Denmark, Norway and Sweden
- a long term observational study, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/primary-care-management-of-type-2-diabetes-mellitus-in-denmark-norway-and-sweden-a-long-term-observational-study

2. Persson et al, EASD Congress 2016 (Poster presentation, Number 314, 13 Sept, 12:00 PM), Munich, Germany, HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing T2DM management in primary care, http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/hba1c-and-second-line-glucose-lowering-drug-initiation-in-denmark-norway-and-sweden-an-observational-study-comparing-type-2-diabetes-mellitus-management-in-primary-care

Approval no: 1.007.833,011.09/16/NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Kontrollen med blodsukker og kolesterol er bedre i Danmark enn i Sverige og Norge ifølge resultatene fra studien Nordic DISCOVER. Studien er den første nordiske studien med sammenlignende langtidsdata som viser hvordan primær-helsetjenesten behandler pasienter med diabetes type-2. Resultatene presenteres for første gang på den europeiske diabeteskonfereansen EASD i Munchen 13-16 september.

Les mer »

TAGRISSO™ (OSIMERTINIB) ER GODKJENT I NORGE FOR PASIENTER MED EGFR T790M MUTASJONSPOSITIV IKKE-SMÅCELLET LUNGEKREFT

Pressemeldinger   •   feb 23, 2016 13:55 CET

Det første nye legemidlet som er godkjent gjennom EU-kommisjonens hurtigprosess er nå også godkjent av Legemiddelverket i Norge. Godkjenningen bygger på studier som viser en objektiv responsrate på 66% og en progresjonsfri overlevelse på 9,7 måneder. Tagrisso er en såkalt målrettet behandling, og vevsprøver eller blodprøver kan fastslå hvilke pasienter som kan ha positiv effekt av legemidlet.

23. Februar 2016


Legemiddelverket har i dag gitt markedsføringstillatelse for TAGRISSO™ (AZD9291, osimertinib). Tagrisso gis som tablett en gang daglig for behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon.

I underkant av 10% av alle norske lungekreftpasienter har en mutasjon i EGFR-genet, og blir behandlet med såkalte EGFR-hemmere, sier overlege Odd Terje Brustugun ved Radiumhospitalet. Dessverre utvikler alle før ellere senere resistens mot denne behandlingen, hos de fleste på grunn av en spesifikk resistenmutasjon. Hittil har vi ikke hatt effektiv behandling for pasienter med slik EGFR-resistens, fortsetter Brustugun, men osimertinib har vist god effekt hos en stor andel av disse pasientene. Vi har nå tilgang til dette medikamentet gjennom en studie – TREM-studien, som inkluderer pasienter både ved St Olavs Hospital, og ved Radiumhospitalet, avslutter han.

Osimertinib er en ny generasjon EGFR-TKI-behandling. EU-kommisjonens akslererte godkjenning understreker verdien av dette legemiddelets plass i behandling av pasienter med T790M EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft.


EU-godkjenningen for osimertinib er basert på data fra tre studier som viser effekt hos 474 pasienter med EGFR T790M mutert ikke-småcellet lungekreft med påvist spredning under eller etter behandling med annen EGFR-TKI (1). I studiene var responsfrekvensen (ORR) på 62-66% og progresjonsfri overlevelse (PFS) mellom 9,7-11 måneder.


For pasientene som var inkludert i studiene var bivirkningene generelt milde til moderate og omfattet diarré hudforandringer, tørr hud samt negleforandringer. Av alvorlige bivirkninger er interstitiell lungesykdom (ILD) og forlengelse av QT-tid observert.


Statens legemiddelverk gjenomfører for tiden en hurtig metodevurdering av Tagrisso. Legemiddelverkets rapport vil danne beslutningsgrunnlag for sykehusene i forhold til om Tagrisso skal tas i bruk i Norge. Ca 50 pasienter vil være aktuelle for behandling i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt, AstraZeneca. Mobil: +47 91 18 56 03

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, +46 70 91 86 562

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Les mer på www.astrazeneca.com

Bakgrunnsinformasjon

Om ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Lungekreft er den ledende årsak til kreftdødsfall blant både menn og kvinner, og står for om lag en tredjedel av alle kreftdødsfall, mer enn bryst, prostata og kolorektal kreft kombinert. Pasienter som har mutasjon i EGFR genet, noe som forekommer i 10-15% av NSCLC i Europa og 30-40% av NSCLC i Asia, er spesielt følsomme for behandling med godkjente EGFR-TKI legemidler. Disse legemidlene blokkerer cellesignalveier som driver veksten av kreftceller. Imidlertid vil tumoren nesten alltid utvikle resistens mot behandlingen, dette fører til videre utvikling av sykdommen. I om lag to tredeler av pasienter skyldes behandlingssvikten en sekundære mutasjon, T790M.


Om Astrazeneca i onkologi
Astrazeneca har lang tradisjon i onkologi og har i dag en raskt voksende portefølje av nye medisiner. Seks nye medisiner er under utvikling for lansering mellom 2014 og 2020. AstraZenecas satsningsområder innen onkologi omfatter blant annet lungekreft, eggstokkreft, brystkreft og blodkreft.

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Det første nye legemidlet som er godkjent gjennom EU-kommisjonens hurtigprosess er nå også godkjent av Legemiddelverket i Norge. Godkjenningen bygger på studier som viser en objektiv responsrate på 66% og en progresjonsfri overlevelse på 9,7 måneder. Tagrisso er en såkalt målrettet behandling, og vevsprøver eller blodprøver kan fastslå hvilke pasienter som kan ha positiv effekt av legemidlet.

Les mer »

NY MEDISIN MOT OPIOIDFORÅRSAKET FORSTOPPELSE TILGJENGELIG PÅ BLÅ RESEPT

Pressemeldinger   •   nov 18, 2015 08:30 CET

Med virkning fra 1. desember er legemidlet Moventig® (naloksegol), som behandler opioidforårsaket forstoppelse, tilgjengelig på blå resept i Norge. Moventig refunderes for pasienter med kroniske smerter eller i palliativ behandling som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende midler.

Omkring en halv million personer i Norge bruker legemidler som inneholder opioider (1). Forstoppelse er den vanligste bivirkningen av opioidbehandling (2,3).

– Opioidforårsaket forstoppelse er en plagsom bivirkning som rammer mange av de 500 000 pasientene som hvert år får jevnlig smertebehandling med opioider i Norge. Moventig er et nytt behandlingsalternativ for voksne pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av lakserende middel, sier Anette Moesgaard, Nordisk Medisinsk Rådgiver hos AstraZeneca.

Vanlig med forstoppelse fra opioider brukt i smertebehandling Opioider (som morfin, oksykodon, fentanyl, tramadol og kodein) kan brukes til smertelindring ved kronisk moderate og sterke smerter, eksempelvis ved kreftsykdom. Man antar at ca. halvparten av alle pasienter på opioider får problemer med forstoppelse. Dette støttes av en ny norsk undersøkelse gjennomført av Revmatikerforbundet (4).

Mange av pasientene som behandles med opioider oppgir at den opioidforårsakede forstoppelsen har negativ innvirkning på deres daglige gjøremål og livskvalitet. En del pasienter velger også å avslutte eller redusere sin behandling med smertestillende medisiner som følge av problemene med forstoppelse (4).

Moventig fungerer som en perifert virkende my-opioid reseptor-antagonist i mage/tarm kanalen som reduserer den forstoppende virkningen av opioider uten at den sentrale smertelindringen fra opioidene påvirkes (5,6). Moventig 25 mg tas som tablett en gang daglig. (5)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt, AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Anette Moesgaard, nordisk medisinsk rådgiver, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon +45 24 67 71 93

Petra Eurenius, kommunikasjonssjef, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon +46 709 186562

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er operative i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over.

Les mer på www.astrazeneca.no og www.astrazeneca.com.

Referanser

1: Skurtveit et al. Rapport. Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 – 2013. Basert på data fra Reseptregisteret. Folkehelseinstituttet. Publication June 2014. http://www.fhi.no/dokumenter/6f0bf0072f.pdf. 2: Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. Am J Surg 2001; 182:11S–8. 3: McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: A systematic review. J Pain 2003;4:231–56. 4:R-Magasinet nr 3 2015 (Revmatikerforbundet). 5: Godkjent preparatomtale Moventig (naloksegol) 12.12.2014. 6: Chey et al. N Engl J Med. 2014;370:2387-2396.

918105.011 11/15NO

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Med virkning fra 1.desember er legemidlet Moventig® (naloksegol), som behandler opioidforårsaket forstoppelse, tilgjengelig på blå resept i Norge. Moventig refunderes for pasienter med kroniske smerter eller i palliativ behandling som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende midler. Forstoppelse er den vanligste bivirkningen av opioidbehandling (2,3).

Les mer »

ASTRAZENECA TO ACQUIRE BRISTOL-MYERS SQUIBB SHARE OF GLOBAL DIABETES ALLIANCE ASSETS

Pressemeldinger   •   des 19, 2013 18:59 CET

AstraZeneca today announced an agreement under which AstraZeneca will acquire the entirety of Bristol-Myers Squibb’s interests in the companies’ diabetes alliance for an initial consideration of $2.7 billion on completion and up to $1.4 billion in regulatory, launch and sales-related payments.
AstraZeneca has also agreed to pay various sales-related royalty payments up until 2025. In addition, AstraZeneca may make payments up to $225 million when certain assets are subsequently transferred.


Upon completion of the transaction, AstraZeneca will own intellectual property and global rights for the
development, manufacture and commercialisation of the diabetes business, which includes Onglyza® (saxagliptin), Kombiglyze™ XR (saxagliptin and metformin HCl extended release), Komboglyze™ (saxagliptin and metformin HCl), dapagliflozin (marketed as Forxiga® outside the US), Byetta®
(exenatide), Bydureon® (exenatide extended-release for injectable suspension), metreleptin and Symlin® (pramlintide acetate).  


The transaction will consolidate worldwide ownership of the diabetes business within AstraZeneca
leveraging its primary and specialty care capabilities and its geographical reach, especially in emerging markets. The agreement reinforces AstraZeneca’s long-term commitment to patients with
diabetes, a core strategic area and an important platform for returning AstraZeneca to growth.


Based on the anticipated timing of the close, the transaction will have no impact on AstraZeneca’s
guidance for Core EPS for 2013. The company expects the transaction when implemented to be neutral to Core EPS in 2014. AstraZeneca reaffirms its commitment to its progressive dividend policy. AstraZeneca intends to finance the transaction from existing cash resources and short-term credit
facilities.


AstraZeneca and Bristol-Myers Squibb anticipate that subject to local consultation and legislation, approximately 4,100 Bristol-Myers Squibb employees dedicated to the diabetes business, including those at Amylin, will eventually transition to AstraZeneca. Over time, AstraZeneca will also
become responsible for the manufacturing and supply chain of the full portfolio of diabetes products. Bristol-Myers Squibb will continue to deliver specified clinical trials in line with the ongoing clinical trial plan. A number of R&D and manufacturing employees dedicated to diabetes will remain with Bristol-Myers Squibb to progress the diabetes portfolio and support the transition for these areas.


Pascal Soriot, Chief Executive Officer of AstraZeneca said: “Diabetes is rapidly becoming a global challenge of epidemic proportions that is expected to affect more than 550 million people
by 2030. Much of this impact will be felt in emerging markets where AstraZeneca has a strong presence. In recent years we’ve worked with our alliance partners at Bristol-Myers Squibb to develop
an innovative portfolio of non-insulin anti-diabetic medicines that help address the needs of these patients.


“Together with Bristol-Myers Squibb we concluded that consolidating ownership of the diabetes portfolio would benefit both companies and allow us to better serve the needs of diabetic patients. Today’s announcement reinforces AstraZeneca’s long-term commitment to diabetes, a core strategic area for us and an important platform for returning AstraZeneca to growth. I would like to extend a warm welcome to the Bristol-Myers Squibb people who are due to join us. My colleagues and I look forward to working with them.”


For the purposes of the UK Listing Authority’s Listing Rule LR 10.4.1 R (Notification of class 2 transactions), the fair value of gross assets acquired with the transaction is estimated to be $8.3 billion and, in view of the late stage development and launch phase of several of the products, an estimated reported pre-tax loss of $400 million was attributable to these assets in 2012.


The transaction is subject to customary terms and conditions, including the expiration or termination of
the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, and is expected to become effective in January 2014.


Impairment charge

Bydureon® – acquired as part of the 2012 expansion of the diabetes alliance following the Bristol-Myers Squibb acquisition of Amylin – has delivered sales performance below AstraZeneca’s commercial expectations at that time. Accordingly, and although AstraZeneca continues to have confidence in the commercial future of Bydureon®, AstraZeneca will incur in 2013 a non-cash, non-Core, pre-tax impairment charge of approximately $1.7 billion. As the impairment is a non-Core charge, there is no impact on Core EPS for 2013. Furthermore, the impairment does not impact future cash flows.


– ENDS –


NOTES TO EDITORS

About Diabetes

In 2012, diabetes was estimated to affect more than 370 million people worldwide. The prevalence of diabetes is projected to reach more than 550 million by 2030. Type 2 diabetes accounts for approximately 90% to 95% of all cases of diagnosed diabetes in adults. Type 2 diabetes is a chronic disease characterised by insulin resistance and dysfunction of beta cells in the pancreas, leading to
elevated glucose levels. Over time, this sustained hyperglycaemia contributes to further progression of the disease. Significant unmet needs still exist, as many patients remain inadequately controlled on their current glucose-lowering regimen.

The major cause of death and complications in patients with type 2 diabetes is cardiovascular disease. As many as 80% of patients with type 2 diabetes will develop and possibly die from a cardiovascular event.


About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery,
development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com


CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler  +44 20 7604 8030 (UK/Global)

Vanessa Rhodes  +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal  +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Michele Meixell  +1 302 885 2677 (US)

Jacob Lund   +46 8 553 260 20 (Sweden)

 

Investor Enquiries

Karl Hård    +44 20 7604 8123    mob: +44 7789 654364

Colleen Proctor    + 1 302 886 1842    mob: +1 302 357 4882

Anthony Brown    +44 20 7604 8067    mob: +44 7585 404943

Jens Lindberg    +44 20 7604 8414    mob: +44 7557 319729


AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

Global agreement strengthens AstraZeneca’s commitment to diabetes, a key growth platform in a core strategic area for the company

Les mer »

Ny insulinuavhengig tablettbehandling for type 2-diabetespasienter

Pressemeldinger   •   sep 16, 2013 15:01 CEST

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning på blodtrykket er nå tilgjengelig på blå resept . (1)  

–Jo flere legemidler som blir tilgjengelig på markedet, desto større mulighet har legene til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient, og på denne måten forsøke å utsette tidspunktet for injeksjoner med insulin. Den nye behandlingen kan ikke kurere sykdommen, men er et godt supplement til den konvensjonelle tablettbehandlingen sier Dr. Kristian Furuseth, allmennpraktiker med diabetes som spesialfelt. Han sitter også i ekspertpanelet "diabeteslinjen" i magasinet Diabetes.

 

Behandling av type 2-diabetes er en utfordring

Antall diabetikere er i voldsom vekst i Norge, og antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 årene. Rundt 350.000 nordmenn lever i dag med diabetes type 2. Omlag halvparten av disse har problemer med å stabilisere blodsukkernivået og holde sykdommen under kontroll.


En diabetiker med diabetes type 2 kan få kontroll på blodsukkeret gjennom riktig kosthold og trening. Hvis ikke det er tilstrekkelig, er neste steg å ta medisin i tablettform for å holde blodsukkeret under kontroll. Over halvparten av pasientene får etter hvert behov for insulin eller annen type injeksjonsbehandling.


Forxiga har en helt ny virkningsmekanisme som bidrar til at kroppen kvitter seg med overflødig glukose via nyrene. Forxiga komplementer eksisterende medikamentell behandling innen diabetes type 2. Forxiga er en tablettbehandling som tas én gang daglig. (1) God blodsukkerkontroll med tablettbehandling kan være med til at utsette tidspunktet for når man må starte injeksjonsbehandling.


Kontroll er avgjørende

Diabetes type 2 skyldes enten at kroppen ikke produserer nok av hormonet insulin, eller at insulinet utnyttes for dårlig. Insulin bidrar til å transportere sukker fra blodet inn i cellene i kroppen. Hvis man ikke produserer tilstrekkelige mengder insulin, vil det gi for høye sukkerkonsentrasjoner i blodet. På lang sikt kan det gi alvorlige følgesykdommer som blindhet, nyresvikt og hjerte- og karsykdommer.

-  Dårlig kontroll med diabetes type 2 øker risikoen for å utvikle følgesykdommer markant. Hvis man derimot holder blodsukkeret stabilt og forbedrer andre faktorer som blodtrykk, kolesterolnivå og vekt, kan man til gjengjeld forhindre alvorlige komplikasjoner. Det kan for eksempel være hjerte- og karsykdommer, en av de hyppigste dødsårsaker blant pasienter med diabetes type 2, sier sier Kristian Furuseth.

Helt ny virkemekanisme (1)

Dagens diabetesmedisiner virker i samspill med kroppens insulinproduksjon. Forxiga er det første legemiddlet i den såkalte SGLT2-klassen som er insulinuavhengig og som virker i nyrene. Her sørger Forxiga for at det overflødige sukkeret ikke sendes tilbake i blodet, men i stedet forsvinner ut med urinen. Den nye behandlingen senker også blodtrykket og gir vekttap. Det er viktig for å minske risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Effekten av Forxiga er avhengig av nyrefunksjon og er kun anbefalt til patienter med normal eller mild nedsatt nyrefunksjon.

Samarbeidsallianse

Forxiga er utviklet av Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca. De to selskapene har siden 2007 arbeidet mot et felles mål om å forbedre og skape nye visjoner for behandlingen av diabetes type 2.

 

(1) Forxiga, Godkjent preparatomtale 

 


For mer informasjon:

Tone Dalen, External Communications Manager, AstraZeneca
Mobil: 97 08 25 72, mail: tone.dalen@astrazeneca.com

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning på blodtrykket er nå tilgjengelig på blå resept1.

Les mer »

NY OBSERVASJONSSTUDIE VISER EN BETYDELIG FORSKJELL I EFFEKTEN AV DE VANLIGSTE Kols-MEDISINENE

Pressemeldinger   •   mar 20, 2013 10:24 CET

Den første delen av observasjonsstudien PATHOS, den hittil største observasjonsstudien som sammenligner effekten av de vanligste kombinasjonspreparatene som brukes i behandlingen av Kols, er nå publisert i det internasjonale tidskriftet Journal of Internal Medicine.

Ny og unik medisin mot aggressiv skjoldbruskkjertelkreft: Reduserer risikoen for tilbakefall med 54 prosent*

Pressemeldinger   •   sep 10, 2012 09:24 CEST

Medullær skjoldbruskkjertelkreft er en sjelden form for skjoldbruskkjertelkreft. Medisinen Caprelsa**, produsert av legemiddelfirmaet AstraZeneca, er den første og eneste medisinen som er godkjent for behandling av pasienter som ikke har effekt av operasjon eller stråling. Medisinen reduserer risikoen for tilbakefall med hele 54 prosent.

Få men alvorlige tilfeller
I Norge diagnostiseres det årlig omlag 250 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen. Om lag 5 prosent har typen medullær skjoldbruskkjertelkreft.  

- Det er heldigvis svært få som rammes av denne alvorlige kreftformen, men for dem det gjelder har utviklingen av nye behandlingsmetoder stor betydning. Behandlingsresultatene for pasientgruppen med spredning har ikke forbedret seg i vesentlig grad de siste 20 årene. Sett i lys av dette er utviklingen av nye, målrettede medisiner et viktig skritt i kampen mot sykdommen, sier overlege og onkolog med spesiell interesse for skjoldbruskkjertelkreft Anne-Birgitte Jacobsen.

Ny behandlingsmetode
Caprelsa hemmer nydannelse av blodkar som kreftcellene er avhengige av for å overleve og formere seg. I tillegg virker medikamentet hemmende på kreftcellene direkte. 

- Dette er en anderledes virkningsmekanisme enn de ordinære cellegiftene, men stoffet er i slekt med en del andre, nyere medikamenter som er kommet på markedet de senere årene. Caprelsa er det eneste stoffet som har god nok dokumentasjon til å bli godkjent for denne sjeldne krefttypen, sier Jacobsen.

Godkjent
Statens legemiddelverk, EU-kommisjonen og de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent Caprelsa for behandling av aggressiv og symptomatisk medullær skjoldbruskkjertelkreft. Godkjenningen er blant annet basert på data fra ZETA-studien; en studie av 331 pasienter med medullær skjoldbruskkjertelkreft som har utviklet seg og spredt seg til andre deler av kroppen.

For pasientene i studien reduserte Caprelsa risikoen for tilbakefall med 54 prosent mot gruppen som fikk placebo-medisin. Svært vanlige bivirkninger var diaré, utslett, hovedpine, trøtthet og forhøyet blodtrykk. 14 prosent av pasientene i studien fikk en hjertebivirkning i form av en EKG-endring. Av den grunn er det viktig med tett oppfølging under behandling.

For mer informasjon, kontakt:
Bjarne Johnson, daglig leder AstraZeneca Norge, mobil 901 20 134, sentralbord 21 00 64 00

*Referanse til klinisk studie:
Wells SA, Jr. et al. J Clin Oncol 2012;30:134–141

**Lenke til informasjon om Caprelsa:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/caprelsa-astrazeneca-576170

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et globalt, innovativt legemiddelfirma med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler.

En ny og målrettet medisin mot aggressiv medullær skjoldbruskkjertelkreft reduserer risikoen for tilbakefall med hele 54 prosent. Legemiddelet er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Les mer »

Bilde & Video 1 bilde

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Media Relations Director
  • chchriynstbkinoxa.mfmahwlmglbejorgemhakbgedbrshatrbwanyld@kxaslstrnyazklencuecsma.ziconlmua
  • + 46 72 855 93 29
  • + 46 8 552 531 06

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper.

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og www.astrazeneca.com.

Adresse