Skip to main content

När 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter, har man en chans som nyanländ?

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 12:45 CEST

Den 3 juli kl.16.00 har Axfoundations initiativ Yrkesdörren samlat Anders Kessling,statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, Maria Branestam, HR-direktör vid Martin & Servera, Jesper Strömbäck, professor på Göteborgs universitet samt Sofia Larsen, ordförande, Jusek som just släppt en rapport om yrkesetablering för akademiker.

Det är första gången dessa parter möts i en gemensam panel för att diskutera utmaningar och lösningar samt processen kring etablering på arbetsmarknaden utifrån sina olika perspektiv. Vi tar avstamp i följande frågeställningar:

  • När 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter, har man en chans som nyanländ?
  • Hur ser arbetsmarknaden ut?
  • Vilka är de nya svenskar som ska etableras?
  • Vilka är yrkena där kompetens saknas och vilka är förutsättningarna för integration?

Yrkesdörren är ett initiativ av Axfoundation som underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas för att prata om jobb och bredda professionella nätverk. Vi tror att möten är viktigt för en lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden. Detta samtal utgår från flera rapporter, bl.a. Juseks som visar att etableringen på arbetsmarknaden går för sakta. Vad betyder det för arbetsmarknaden och för kompetensförsörjningen?

Samtalsserien är en del av Axfoundations program i Almedalen med samlingsnamnet ”Krafter för förändring” kl 12-17 på Clarion Hotel Wisby.

Medverkande:
Anders Kessling,statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Maria Branestam, HR-Direktör, Martin & Servera
Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet
Sofia Larsen, ordförande, Jusek

Moderator:Amelie Silfverstolpe, programansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation:
Eventet påFacebookoch eventet viaAlmedalens hemsida

När: 3 juli, kl.16.00 – 16.45: Lösningsperspektiv på utlandsföddas yrkesetablering
Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen 1tr

”Krafter för förändring” (kl 12-17) är Axfoundations fyra seminarier med spännande och kunniga gäster som inspirerar till handling. Kom på ett eller alla fyra! Varje seminarium är 45 minuter, däremellan en kvarts paus. Lätt förtäring för den som kommer tidigt!us.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.