Skip to main content

Ny undersökning visar: Långt kvar innan ekonomiavdelningarna kan vara ett stöd för verksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 10:30 CET

Helena Lustig, försäljningschef och Anders Fryxell, vd på Azets Insight AB.

Att inte räcka till att fungera som strategiskt och värdeskapande stöd för verksamheten är den största utmaningen för dagens ekonomichef. Enligt ekonomicheferna har företagen kommit ungefär halvvägs i sin förändringsresa mot att bli en modern ekonomifunktion. Utmaningarna är många och en tydlig strategi för omställningsarbetet saknas. Det visar en ny undersökning som Azets har genomfört bland över 100 ekonomichefer i Sverige. ”En ohållbar situation för både ekonomicheferna och svenska företag som vill att ekonomiavdelningarna ska bidra till verksamhetens framgång”, menar Anders Fryxell, vd på Azets.

Azets har sedan 15 år tillbaka levererat tjänster inom redovisning, lön och HR i Norden och hjälper tusentals företag runt om i landet. Ekonomiavdelningarna befinner sig i en förändringsresa, främst på grund av ny teknik och ökad konkurrens. Det är tydligt att det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven att bli ett proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar.

Azets har intervjuat 101 ekonomichefer i Sverige på företag med över 100 anställda. Undersökningen visar att den största utmaningen för dagens ekonomichef är att räcka till att fungera som stöd för verksamheten. Även IT, digitalisering och automation är en stor utmaning.

Företagen har fått skatta hur långt de kommit inom olika områden som ökar nyttan av, och värdet på, ekonomiavdelningens arbete. Enligt ekonomicheferna har deras ekonomifunktion bara kommit halvvägs i sin förändringsresa mot att bli så moderna och värdeskapande för verksamheten som de själva önskar. Undersökningen visar också att en strategi för omställningsarbetet saknas.

Ekonomicheferna har inte rätt förutsättningar
Fyra av tio ekonomichefer anger tidsbrist som den främsta anledningen till att företagen inte har kommit längre i sin förändringsresa mot att bli en modern ekonomiavdelning. Var femte uppger resursbrist som orsak.

– Det är tydligt att ekonomicheferna har många utmaningar och att de sliter med att bygga den moderna ekonomiavdelningen. Deras största utmaning är att fungera som ett strategiskt och värdeskapande stöd för verksamheten, men de har helt enkelt inte tid att lägga en strategi och prioritera det arbetet. Det är inte hållbart i längden, varken för ekonomichefen eller för företaget. Det är många företagsledningar som behöver tänka om och ge ekonomicheferna rätt förutsättningar för att kunna stå sig i den hårda konkurrensen framöver, säger Anders Fryxell, vdpå Azets.

Vill automatisera arbetet för att vinna tid
När det kommer till vilka områden som ekonomicheferna prioriterar att satsa på framöver hamnar automatisering av flöden inom redovisning i topp. Det svarar hela 67 procent. Minst prioriterat är att standardisera affärsprocesserna, vilket 47 procent rankar som viktigast. Även Business Intelligence nedprioriteras (49 procent).

– Att så många prioriterar automatisering beror på att ekonomicheferna tror att detta är det snabbaste sättet att lyckas komma ur denna tidsnöd de sitter i. Genom automation blir jobbet effektivare och det frigör tid till det verksamhetsstödjande arbetet. Det är samtidigt intressant att standardisering av processerna prioriteras sist. Det stödjer vår bild av att många inte helt förstår att processen börjar med att standardisera arbetssättet, för att sedan digitalisera och därefter automatisera arbetet. Att BI nedprioriteras förvånade oss, men vissa ekonomichefer anser att satsningen på BI på kort sikt snarare tar tid än sparar tid, säger Helena Lustig, försäljningschef på Azets.

Ingen självklarhet att ta hjälp och lägga ut arbetet
Undersökningen visar att närmare var femte företag har outsourcat delar av ekonomiarbetet.

– Ekonomiavdelningarna befinner sig i en transformation som outsourcing kan underlätta och leda.
Att outsourca innebär inte bara att lägga ut delar av ekonomiarbetet, utan också att få tillgång till en så kallad best-practice med effektiva processer, automatiserade arbetsmoment, moderna it-system och expertkompetens. Dock ser vi i undersökningen att det inte är en självklarhet att ta in den externa hjälpen, trots att det löser många av ekonomichefens utmaningar, säger Helena Lustig.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti 2017. Undersökningen har 101 respondenter, samtliga med titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-1000 anställda.

För mer information, kontakta
Anders Fryxell, vd på Azets Insight AB
Tel: 0709-21 43 82
Mail: anders.fryxell@azets.com

Helena Lustig, försäljningschef på Azets Insight AB
Tel: 0706-41 71 60
Mail: helena.lustig@azets.com

Azets (tidigare Visma Services) är en ledande nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom redovisning, lön, HR och finansiell rådgivning. Azets har 22.000 kunder och 2.500 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Rumänien. I Sverige finns vi i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och har 350 anställda med en omsättning på 350 miljoner kronor. Vi erbjuder en modern teknisk plattform och kostnadseffektiva tjänster. Våra konsulter bistår med allt från löpande administration till expertrådgivning. Läs mer på www.azets.se