Sashpmyymritpudzxlgz

Digitalisering och automation en utmaning för svenska ekonomiavdelningar

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:35 CET

​Svenska ekonomiavdelningar har kommit ungefär halvvägs vad gäller digitalisering, automatisering och BI i förhållande till var de önskar vara. Automatisering av flöden inom redovisning är viktigast för ekonomichefen att satsa på framöver för att öka värdet av ekonomiavdelningens arbete. Samtidigt nedprioriteras BI . Det visar en ny undersökning som Azets genomfört bland 101 ekonomichefer.

Sashpmyymritpudzxlgz

Ny undersökning visar: Långt kvar innan ekonomiavdelningarna kan vara ett stöd för verksamheten

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:30 CET

Att inte räcka till att fungera som värdeskapande stöd för verksamheten är den största utmaningen för dagens ekonomichef. Enligt ekonomicheferna har företagen kommit ungefär halvvägs i sin förändringsresa mot att bli en modern ekonomifunktion. Utmaningarna är många och en strategi för omställningsarbetet saknas. Det visar en undersökning som Azets genomfört bland 101 ekonomichefer i Sverige.

Media no image

​Fem trender som formar framtidens ekonomiavdelning

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 13:14 CEST

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar. I denna transformation finns det flera insikter ekonomichefer och ledningsgrupper bör ta hänsyn till. Azets trendpanel har därför identifierat fem trender som kommer att prägla framtidens ekonomifunktion.

Azets är en ledande leverantör av rådgivning och outsourcingtjänster inom ekonomi, lön och HR. Tidigare gick företaget under namnet Visma Services. Azets bildades i december 2016 som en följd av att Visma sålde sin BPO-division. I kontakten med ekonomi- och HR-chefer på över 22 000 företag i Norden har Azets samlat på sig en omfattande kunskapsbas gällande vilka utmaningar och möjligheter som ekonomi-och lönefunktionen står inför. I Azets trendpanel, som består av experter inom olika specialistområden, har ett antal strömningar som spås blir extra tongivande för ekonomiavdelningar på medelstora företag om fem till tio år identifierats.

– De företag som lyckas med transformationen av ekonomifunktionen kommer att ha en stark konkurrensfördel. För att uppnå det krävs en medvetenhet hos bolagens ledningar om behovet av omställning och en förståelse för hur framtida ekonomifunktioner faktiskt kommer att se ut. Det behövs en tydlig strategi för genomförandet där förändringar prioriteras och sker löpande. Denna process är inte isolerad till ekonomifunktionen, det krävs att hela organisationen förstår och accepterar förändringen, säger Anders Fryxell, VD på Azets.

Framtidens ekonomiavdelning: fem trender

1. Tekniken möjliggör men den mänskliga insatsen avgör

I takt med att flera av de dagliga arbetsuppgifterna såsom bokföring och fakturering på ekonomiavdelningen blir automatiserade, eller hanterad av robotar, minskar antalet medarbetare. Samtidigt räcker det inte med den tekniska utvecklingen för att kunna utnyttja framtidens innovationer maximalt. För att kunna realisera det som tekniken kan bidra med krävs människor som standardiserar processer, korrigerar avvikelser och analyserar data. Den mänskliga faktorn blir avgörande vid värdeskapande på ekonomiavdelningen.

2. Data sätter agendan

Lösningar som på ett effektivt sätt tar tillvara på all den data som företag samlar på sig finns redan idag. Blickar vi framåt några år kommer tekniken ha hunnit förfinats och lösningarna blivit allt fler. Redovisning har tidigare fungerat som ett facit för vad som redan hänt. I takt med att realtidsdata blir mer åtkomligt går det att jobba med olika scenarios som blir vägledande och faktiskt styr beteenden och beslut. Ekonomichefen förväntas använda dagsaktuella siffror för att sätta agendan framåt och öka beredskapen för omställningar vid behov. Kraven på att bryta ut realtidsdata för olika delar av organisationen blir också allt viktigare där varje grupp kan ta beslut baserat på relevant och aktuellt underlag för den specifika avdelningen. Det kräver också att datan är tillgänglig och lätt att ta till sig för organisationen. Tjänster som även tar in externa siffror för benchmarking ger ett förbättrat beslutsunderlag för företaget och kommer att användas ännu mer framöver.

3. Ökat fokus på säkerhet

I takt med att data blir allt mer tillgängligt ökar också riskerna för att denna blir förstörd eller hamnar i fel händer. Detta kommer att bidra till ett ökat säkerhetstänk och fokus på hanteringen av transparensen. Vem som äger datan blir således en viktig fråga på framtidens ekonomiavdelning vilket medför högre krav på juridisk kompetens och kunskap om rådande datalagar. De företag som har en bra balans mellan övergripande kontrollfunktioner och digitaliserade processer kommer att ha en avgörande konkurrensfördel de kommande tio åren.

4. Rollerna på ekonomiavdelningen förändras och förädlas

Nya ansvarsområden, roller och egenskaper kommer även att framträda. En kategori ekonomer kommer till exempel att ansvara för att hantera och styra tekniken samt optimera processer så att relevant data utvinns. Vidare kommer det efterfrågas en kommunikativ förmåga att på ett pedagogiskt och rådgivande sätt kunna stödja verksamheten med analys och underlag. Samtidigt flyttas ekonomichefens funktion successivt bort från kontroll och rapportering till att tolka och utveckla strategin. Ekonomichefens roll blir då att sätta agendan för den nya ekonomifunktionen och säkerställa att den är verksamhetsstyrande.

5. Shared service centres och outsourcing ökar kraftigt

De potentiella vinsterna med att ställa om till den moderna ekonomifunktionen är stora. Samtidigt är det svårt att själv försöka nå dessa då det krävs både resurser, tid och erfarenhet. Speciellt då ekonomifunktionerna blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna eller externa shared service centres lyckas man utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknik, kompetens och nearshoring till låglöneländer. Externa shared service centres genom outsourcing av ekonomifunktionen kommer främst öka bland mellanstora bolag som har svårt att själva nå skalbarhet.

– Vi ser att många medelstora företag fortfarande har manuella hanteringar av till exempel tidrapportering, utläggshantering, fakturering och rapportering. Samtidigt ser vi att medvetenheten och nyfikenheten hos företagen har ökat, både vad gäller att effektivisera processer och sänka kostnader, men också vad gäller att öka det värdeskapande arbetet inom ekonomifunktionen. Den moderna tekniken ställer allt högre krav på den egna organisationen vad gäller förmåga och resurser att följa med i utvecklingen. Detta är frågor som affärsledningar i allt större utsträckning börjat ställa till sig själva, säger Anders Fryxell.

Azets trendpanel består av:

Ville Itämaa, ansvarig för teknisk drift och automatisering

Ann-Charlotte Sammer, senior säljare

Åsa Bergström, gruppchef lön

Jenny Stenius, gruppchef redovisning

Pernilla Claug, processägare

Michael Widén, kundansvarig

Jens-Oskar Göransson, affärsområdeschef redovisning

Carina Ståhl, affärsområdeschef lön

Anders Fryxell, vd

Azets (tidigare Visma Services) är en ledande nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom redovisning, lön, HR och finansiell rådgivning. Azets har 22.000 kunder och 2.500 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Rumänien. I Sverige finns vi i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och har 350 anställda med en omsättning på 350 miljoner kronor. Vi erbjuder en modern teknisk plattform och kostnadseffektiva tjänster. Våra konsulter bistår med allt från löpande administration till expertrådgivning. Läs mer på www.azets.se

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar. Azets trendpanel har identifierat fem trender som kommer att prägla framtidens ekonomifunktion.

Läs vidare »
Lgfj7ecnafnptfn66l6u

Telenor Sverige bygger framtidens ekonomifunktion med Azets

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:10 CEST

Outsourcingleverantören av ekonomitjänster, Azets Insight (tidigare Visma Services), har vunnit en storaffär med Telenor Sverige AB. - Med Azets bygger Telenor Sverige en framtidssäkrad ekonomifunktion, säger Anders Fryxell, vd på Azets Insight AB.

Lvhlypavdetr9fnpcndb

Lön- och redovisningsexpert planerar miljardinvestering i Norden

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 13:05 CEST

​Azets storsatsar i Norden med stort fokus på svenska marknaden. I koncernen är målet är att förvärva bolag för ca 1 miljard kr de kommande 3-4 åren. I Sverige ska omsättningen öka med minst 50 % till 2020. Azets har sen 15 år levererat tjänster inom redovisning, lön och HR i Norden under namnet Visma Services. Azets bildades i dec 2016 som en följd av att Visma sålde sin outsourcingverksamhet.

Mbpt85fmjvlsulyj3c6e

Magnus Bengtsson från Reitan Convenience Årets CFO inom franchise

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 07:30 CEST

Magnus Bengtsson från Reitan Convenience blev Årets CFO när Azets Insight, tidigare Visma Services, uppmärksammade ekonomichefer inom franchise på Frannygalan i helgen. - Jag tror priset beror på att vi möter franchisetagarna på deras villkor. Vi gör inte “huvudkontorssaker”, utan saker som är viktiga i butik, säger Magnus Bengtsson.

Bq5rlwki7pk3heguv3wf

Finalisterna i Årets CFO inom franchise

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 10:55 CET

​Azets Insight, tidigare Visma Services, uppmärksammar ekonomichefer inom franchise genom att utse Årets CFO på Frannygalan den 25 mars. Finalisterna är ekonomicheferna Jessica Ekelöf Larsson - Pinchos, Magnus Bengtsson - Reitan Convenience och Camilla Stål Helzel - Itrim.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vd, Azets Insight AB
 • anbwgrders.fryxenvovllqf@azeedts.net
 • +46 70 921 43 82

 • Presskontakt
 • Marknadschef, Azets Insight AB
 • hetklenalbek.mibwkalslacmspjvoevgatromwi@aytzemzbltsbxdypq.ncgshszet
 • +46 (0)10 141 2000

Om Azets Insight AB

Vi bygger framtidens ekonomi- och lönefunktion!

Azets (tidigare Visma Services) är en ledande nordisk leverantör av outsourcingtjänster inom redovisning, lön, HR och finansiell rådgivning. Azets har 22.000 kunder och 2.500 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Rumänien. I Sverige finns vi i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och har 350 anställda med en omsättning på 350 miljoner kronor. Vi erbjuder en modern teknisk plattform och kostnadseffektiva tjänster. Våra konsulter bistår med allt från löpande administration till expertrådgivning. Läs mer på www.azets.se

Adress

 • Azets Insight AB
 • Lindhagensgatan 94
 • 11218 Stockholm
 • Sverige