Kyselytutkimus: Nuoret eivät pelkää digitalisaatiota, vaan uskovat sen tekevän työstä mielenkiintoisempaa

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 10, 2020 21:06 EEST

Vaikka nuoret aikuiset kokevatkin epävarmuutta osaamisensa riittävyydestä tulevaisuudessa, he uskovat digitalisaation tuovan uusia mahdollisuuksia ja luovan työpaikkoja yhtä paljon kuin se viekin.

– Tulokset osoittavat, että nuoret näkevät tulevaisuuden realistisesti – ja positiivisemmin kuin vanhemmat. Vaikka nuoret kokevat, että tietyt työt ovat helposti automatisoitavissa ja työt saattavat kadota, he ovat valmiita vaihtamaan ammattia ja kouluttautumaan uusiin tehtäviin, kertoo Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen.

Kun työelämä muuttuu, tarvitaan työntekijöiltä kykyjä ja ominaisuuksia pysyä mukana murroksessa. Nuorista kolme neljästä (75 %) pohtiikin usein, millaisia taitoja tulevaisuutta varten tulisi kehittää. Kyselytutkimuksen mukaan kolme tulevaisuuden kannalta tärkeintä ominaisuutta ovat valmius muutokseen (50 %), kyky kehittyä ja kehittää itseään (49 %) sekä digitaaliset taidot (49 %).

Kesätöissä oppii, miten digitalisaatio työtä muuttaa

Korona vei useilta aloilta nuorille suunnatut kesätyöt kokonaan, mutta Azets työllistää tänä kesänä noin 30 nuorta ympäri Suomen.

– Meillä oli tänäkin kesänä mahdollisuus tarjota töitä. Ilman työkokemusta on vaikea tietää, mitä työ nyt ja tulevaisuudessa on. Nuoret oppivat kokeneemmilta, mutta myös päinvastoin. Uudet näkökulmat asioihin tekevät kaikille hyvää, sanoo Nikkanen.

Azetsin Helsingin yksikön kirjanpidon tiimissä työskentelee kesän ajan Henna Wickström, joka aloitti Azetsilla jo viime vuoden lopussa työharjoittelussa ja jatkaa kesätyöntekijänä. Hän opiskelee tradenomiksi ja starttaa syksyllä viimeisen opiskeluvuotensa. Hän allekirjoittaa kyselytutkimuksen tulokset.

– Työ on todella paljon automatisoitua ja robotisoitua jo nyt, ja varmasti muuttuu yhä enemmän siihen suuntaan. Koulussa asiat käydään vielä manuaalisesti ja käsin läpi. Muutos on nyt niin nopeaa, että vasta töissä oppii, miten töitä nyt tehdään. Minusta muutos on myönteistä. Kun rutiinitehtävät on automatisoitu, oma työ muuttuu enemmän asiantuntijatehtävien suuntaan, ja se tekee työstä mielenkiintoisempaa, Wickström toteaa.

Myös palkanlaskennan puolella työskentelevän Lisa Sepposen kokemukset digitalisaatiosta ovat myönteisiä. Sepponen opiskelee Åbo Akademissa kauppatieteitä ja valmistuu vuoden päästä kandidaatiksi ja jatkaa sen jälkeen maisteritutkintoon.

– Olen nyt kolmatta kesää Azetsilla kesätöissä. Joka kesä työssä on ollut jotain uutta, joten tässä on huomannut sen, millä vauhdilla ala ja työelämä muuttuu digitalisaation vuoksi. Meillä on robotteja käytössä, mikä on helpottanut ja nopeuttanut työtä. Koen, että digitalisaation ansiosta työssä jää enemmän aikaa asiakkaalle ja asiantuntijuudelle, Sepponen kiteyttää.

Molemmat uskovat, että töitä riittää digitalisaation jälkeenkin. Mutta todella tärkeää on, että jo opiskeluaikana saa tuntumaa nykypäivän työelämään.

– Jos ei ole alan töissä, niin uskon, että monelle tulee valmistumisen jälkeen yllätyksenä se, millaista tämä työ nykyisin käytännössä on, Sepponen arvelee.

Kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2020 verkkokyselynä ja siihen vastasi 1000 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa. Kyselytutkimuksen tilasi Azets Insight ja sen toteutti YouGov Finland.

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme. Osana CogitalGroupia autamme yli 90 000 organisaatiota menestymään yli 70 maassa. www.azets.fi

Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat) suhtautuvat digitalisaatioon vanhempia myönteisemmin. Mikäli automaatio veisi työpaikan, nuorista yli puolet (55 %) uskoo löytävänsä helposti uuden työpaikan ja jopa neljä viidestä olisi tarvittaessa valmis kouluttautumaan uuteen ammattiin. Tulokset selviävät asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insight Oy:n tutkimuksesta.

Lue lisää »

Azets Suomen myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi Virpi Hakanen

Uutiset   •   Touko 12, 2020 14:00 EEST

​KTM Virpi Hakanen nimitettiin 15.4.2020 alkaen Azets Suomen myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän on aiemmin toiminut Aditrossa mm. myynnin johtotehtävissä.

Azets tutki: Kolmannes suomalaisista uskoo, ettei heidän nykyistä työtään ole 10 vuoden kuluttua – työssäkäyvät valmiina kouluttautumaan uusiin ammatteihin

Lehdistötiedotteet   •   Touko 04, 2020 12:37 EEST

Puolet suomalaisista uskoo, että digitalisaatio tulee muuttamaan heidän nykyistä työnkuvaansa tulevaisuudessa. Samalla joka kolmas arvelee, ettei omaa työnkuvaa ole olemassa sellaisenaan 10 vuoden kuluttua. Julkisella sektorilla digitalisaation ja automatisaation tuomiin muutoksiin suhtaudutaan muita skeptisemmin, selviää asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insight Oy:n tutkimuksesta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (65 %) uskoo digitalisaation muuttavan omaa työtä ja työnkuvaa tulevaisuudessa. Monet kokevat, että digitalisaation aiheuttamat muutokset ovat jo nähtävillä: reilusti yli puolet suomalaisista kertoo, että digitalisaatio on jo vaikuttanut oman työpaikan toimintaan (60 %) sekä omaan toimenkuvaan ja työtehtäviin (55 %).

Puuduttavat rutiinit jätetään mielellään koneille

Suomalaiset näkevät digitalisaation ennen kaikkea mahdollisuutena kehittää ja monipuolistaa omaa työnkuvaa. Enemmistö (55 %) suomalaisista uskookin, että digitalisaatio tulee viemään työstä puuduttavimman osuuden. 40 prosenttia vastaajista myös uskoo, että älykkäät robotit luovat mahdollisuuksia kehittää omaa työtä siten, että tekijä pystyy keskittymään monipuolisempiin, vaativampiin ja enemmän arvoa luoviin työtehtäviin. Digitalisaation uskotaan myös muuttavan omaa työtehtävää ensisijaisesti tehokkaammaksi, paikasta riippumattomaksi ja helpommaksi.

– Digitalisaation myötä työ ei niinkään häviä, vaan se pikemminkin muuttaa muotoaan entistä fiksummaksi ja mielenkiintoisemmaksi. On paitsi tehokasta mutta myös mielekästä antaa koneen tehdä ja ihmisen ajatella, Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen toteaa.

Toisaalta moni (19 %) uskoo, että digitalisaatio muuttaa omaa työtä entistä monimutkaisemmaksi. Etenkin julkisella sektorilla näin koki lähes neljäsosa vastaajista (23 %). Julkisella sektorilla työskentelevät arvioivat myös muita aloja useammin digitalisaation kuormittavan enemmän työntekoa.

– Julkisella sektorilla on puhuttu paljon esimerkiksi siitä, miten lukuisat eri järjestelmät ja niiden yhteensopimattomuus ovat hankaloittaneet työtä terveydenhoidossa. Kun lääkärin työajasta haukkaa valtaosan potilastyön sijaan järjestelmien välillä sukkuloiminen, on digitalisaatiossa epäonnistuttu. Kenties yksityinen sektori on onnistunut tässä keskimääräistä paremmin, Nikkanen pohtii.

Yli puolet valmiina kouluttautumaan uuteen ammattiin – työnantajilta kaivataan tukea

Noin 75 prosenttia suomalaisista luottaa siihen, että oma osaaminen riittää työelämässä myös tulevaisuudessa. Joka kuudes on asian suhteen kuitenkin skeptinen. Yli puolet (58 %) työssäkäyvistä kertookin kehittävänsä aktiivisesti omaa osaamistaan, jotta ei jää digitalisaation ja työelämän kehityksessä jalkoihin. Yhtä moni (59 %) on lisäksi valmis kouluttautumaan tarvittaessa uuteen ammattiin.

– Työelämän mullistuminen ja muutoksessa mukana pysyminen vaatii paitsi työntekijöiltä vastuuta omasta kehittymisestään, myös johtamisen ja koulutuksen muutosta. On työnantajien velvollisuus tarjota mahdollisuuksia kehittyä niin, että työntekijöillä on töitä tulevaisuudessakin. Toisaalta työntekijöiden vastuulla on myös käyttää uusia työkaluja eikä lipsua vanhoihin toimintatapoihin, Nikkanen kertoo.

Usko automatisaatioon vaihtelee iän, toimialan ja tehtävän mukaan

Suomalaisista vain joka viides uskoo, että oma työ on helposti automatisoitavissa esimerkiksi robottien tai tekoälyn avulla. Julkisella sektorilla työskentelevistä ainoastaan 12 prosenttia uskoo oman työn automatisoituvan tulevaisuudessa.

Näkemykset vaihtelevat huomattavasti myös työtehtävien mukaan. Työntekijöiden käsitykset poikkeavat melko suuresti erityisesti asiantuntijatason tehtävissä toimivien käsityksistä: Työntekijöistä jopa 22 prosenttia kokee, että digitalisaatiolla ei ole vaikutusta omaan työtehtävään, kun taas asiantuntijoista näin uskoo ainoastaan 7 prosenttia.

– Tulokset osoittavat, että mitä vanhempi vastaaja on, sitä harvemmin hän uskoo työnsä olevan helposti automatisoitavissa. Nuoret suhtautuvat tutkimuksen mukaan digitalisaation mukanaan tuomaan muutokseen monin osin vanhempia positiivisemmin, Nikkanen tiivistää.

Kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2020 verkkokyselynä ja siihen vastasi 1000 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa. Kyselytutkimuksen tilasi Azets Insight ja sen toteutti YouGov Finland.

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme. Osana CogitalGroupia autamme yli 90 000 organisaatiota menestymään yli 70 maassa. www.azets.fi

Puolet suomalaisista uskoo, että digitalisaatio tulee muuttamaan heidän nykyistä työnkuvaansa tulevaisuudessa. Samalla joka kolmas arvelee, ettei omaa työnkuvaa ole olemassa sellaisenaan 10 vuoden kuluttua. Julkisella sektorilla digitalisaation ja automatisaation tuomiin muutoksiin suhtaudutaan muita skeptisemmin, selviää asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insight Oy:n tutkimuksesta.

Lue lisää »

Koronakriisi sen todistaa: Työelämän digitalisoituminen ei pelota suomalaisia

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 14, 2020 10:15 EEST

Digitalisaatiolla pelottelu voidaan nyt lopettaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat työelämän digitalisoitumiseen positiivisesti ja uskovat sen tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia työelämään. 60 prosenttia työelämässä olevista kertoo digitalisaation jo vaikuttaneen oman työpaikan toimintaan ja kaksi kolmesta uskoo sen muuttavan omaa työtä myös tulevaisuudessa.

Asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insight Oy:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat työelämän murrokseen luottavaisin ja avoimin mielin. Lähes kolme neljästä (74 %) uskoo digitalisaation tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille ja yli puolet (59 %) myös näkee, että digitalisaatio edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä omalla alalla. Yli puolet suomalaisista kokeekin, että digitalisaatiolla pelotellaan ihmisiä turhaan.

Reilusti yli puolet suomalaisista kertoo, että digitalisaatio on jo vaikuttanut oman työpaikan toimintaan (60 %) sekä omaan toimenkuvaan ja työtehtäviin (55 %).

”Tulokset osoittavat, että digitalisaatio ei ole tulossa, vaan se on jo täällä. Viimeistään tänä keväänä monessa yrityksessä on otettu pakon edessä se kuuluisa digiloikka. Vuosikausien pelottelusta huolimatta ihmiset näyttävät vastaanottaneen sen todella hyvin”, kertoo Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen.

Nuoret ovat huolestuneita, mutta näkevät samalla mahdollisuuksia

Vaikka enemmistö suhtautuu digitalisaatioon positiivisesti, kolmannes suomalaisista on ahdistunut oman työnsä tulevaisuudesta ja siitä, kuinka itse tulee pysymään mukana työelämän murroksessa.

”Alle kolmekymppiset aikuiset ovat hieman muita ikäluokkia huolestuneempia työelämän murroksessa mukana pysymisestä. Toisaalta heissä on samalla hieman enemmän niitä, jotka uskovat digitalisaation tuovan uusia mahdollisuuksia ja luovan uusia työpaikkoja”, Nikkanen summaa.

Vaikka oman työn tulevaisuus ahdistaisi, kuitenkin ainoastaan 16 prosenttia on harkinnut alan- tai ammatinvaihtoa oman työn epävarman tulevaisuuden vuoksi.

Viekö vai tuoko robotit työt

Suomalaisten näkemykset digitalisaation, automaation ja robotisaation vaikutuksesta työpaikkojen määrään jakautuvat. Lähes kaksi kolmesta uskoo, että digitalisaatio pikemminkin muuttaa työtehtäviä eikä niinkään vähennä työpaikkoja. Toisaalta yhtä moni ennustaa työpaikkojen vähenemisen digitalisaation vuoksi.

Oman työtehtävän tulevaisuus nähdään kuitenkin valoisana: vain alle viidennes (19 %) pelkää, että automatisaatio ja robotit tulevat viemään oman työn tulevaisuudessa.

”Osa työtehtävistä kyllä muuttuu, joten siinä mielessä työtä katoaa. Ihminen pääsee kuitenkin tekemään niitä asioita, joissa se on hyvä: asiantuntijoista tulee asiantuntijoita eikä rutiinien vankeja, vuorovaikutustaidot ja luovuus pääsevät esille”, toteaa Nikkanen.

Myös työntekijän rooli omasta tulevaisuuden työllistymisestään jakaa mielipiteitä: 45 % suomalaisista on sitä mieltä, että työn murroksessa työntekijä on itse vastuussa siitä, onko hänellä tulevaisuudessa töitä. Yhtä moni näkee asian toisin.

Kyselytutkimuksen toteutettiin maaliskuussa 2020 verkkokyselynä ja siihen vastasi 1000 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa. Kyselytutkimuksen tilasi Azets Insight ja sen toteutti YouGov Finland.

Lisätietoja ja haastattelut:
Ulla Nikkanen
ulla.nikkanen@azets.com
puh. 040 522 9091


 

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme. Osana CogitalGroupia autamme yli 90 000 organisaatiota menestymään yli 70 maassa. www.azets.fi

​Digitalisaatiolla pelottelu voidaan nyt lopettaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat työelämän digitalisoitumiseen positiivisesti ja uskovat sen tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia työelämään. 60 prosenttia työelämässä olevista kertoo digitalisaation jo vaikuttaneen oman työpaikan toimintaan ja kaksi kolmesta uskoo sen muuttavan omaa työtä myös tulevaisuudessa.

Lue lisää »

Azets ostaa AST-Accounting Services Tilimatic Oy:n – entistä vahvempi tarjonta Suomessa toimiville kansainvälisille yrityksille

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 09, 2020 12:00 EET

​Pohjoismaiden teknologisesti edistynein ulkoistettujen talous-, palkka- ja HR-palveluiden sekä johtamisen kehittämisen palveluiden tarjoaja Azets ostaa kansainvälisten yritysten talous- ja palkkapalveluihin keskittyneen AST-Accounting Services Tilimatic Oy:n. Yhdistymisen myötä Azets tarjoaa entistä vahvempaa tukea kansainvälisten yritysten Suomessa toimiville tytäryhtiöille.

Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Mika Laakkonen

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 19, 2019 14:00 EET

Helsingin kantakaupungin arvokiinteistöjen isännöintiin keskittyneen Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 5.2.2020 alkaen Mika Laakkonen. Mika Laakkonen siirtyy tehtävään Realia Isännöinti Oy:stä. Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Rantamäki siirtyy eläkkeelle kevään 2020 aikana.

Azets Insight Oy:n liikevaihto kasvoi 62,4 miljoonaan euroon kesäkuussa 2019 päättyneellä tilikaudella

Uutiset   •   Syys 12, 2019 08:23 EEST

Pohjoismaiden teknologisesti edistynein ulkoistettujen talous-, palkka- ja HR-palveluiden sekä johtamisen kehittämisen palveluiden tarjoaja Azets jatkaa vahvaa kasvuaan Suomessa. Azetsin Suomen liiketoiminta kasvoi vahvasti 30.6.2019 päättyneellä 12 kuukauden tilikaudella. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia 62,4 miljoonaan euroon ja EBITDA nousi 9,3 miljoonaan euroon.

Azets vahvistaa Procountor-osaamista ostamalla turkulaisen Tili-Avekki Oy:n

Lehdistötiedotteet   •   Elo 15, 2019 08:15 EEST

Pohjoismaiden teknologisesti edistynein ulkoistettujen talous-, palkka- ja HR-palveluiden sekä johtamisen kehittämisen palveluiden tarjoaja Azets vahvistaa taloushallintopalveluidensa Procountor-osaamista. Azets ostaa turkulaisen Tili-Avekki Oy:n palvelemaan Suomessa toimivia PK-yrityksiä.

Azets Suomen toimitusjohtajaksi Ulla Nikkanen

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 10, 2019 08:00 EEST

Pohjoismaiden suurin talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä teknologiaratkaisuja tarjoava Azets saa uuden toimitusjohtajan vastaamaan Suomen ja Viron liiketoiminnasta. Azetsin toimitusjohtajana 1.7.2019 aloittava KTM Ulla Nikkanen toimii tällä hetkellä yrityksen palkka- ja HR-liiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Azets mukana sparraamassa Kasvu Open -ohjelmassa, Pirkanmaan Kasvupolku

Uutiset   •   Touko 22, 2019 12:00 EEST

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille. Ohjelma auttaa yrityksiä kasvuhaasteissa ja sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Azets on mukana neljällä Kasvupolulla (pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa) sparraamassa pk-yrityksiä kasvuun. Uutisoimme Kasvupolujen kuulumiset Azetsin mylläreiden kertomana. Vuorossa Pirkanmaan Kasvupolku.

Yhteyshenkilöt 8 yhteyshenkilöä

Azets Suomen toimitusjohtaja.

Azets Suomen viestintä.

Azets Finland

Less hassle. More value.

Azets on teknologiavetoinen osaamiseen erikoistunut yritys, jolla on pohjoismaiset juuret. Tarjoamme yrityksille joustavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhdistämme datan, teknologian ja asiantuntemuksemme kokonaisuudeksi, joka tuottaa arvoa asiakkaillemme.

Azets on osa CogitalGroupia, joka on kansainvälinen yrityspalveluihin erikoistunut konserni.