Skip to main content

Taggar

Anslag från Barndiabetesfonden ökar för femte året i rad!

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 07:00 CET

Barndiabetesfonden har anslagit 18 750 000 kronor 2018 till svensk forskning kring diabetes hos barn och ungdom, fördelat över 25 st forskningsprojekt.

2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare utsedda

2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:00 CEST

Barndiabetesfondens har även i år det stora nöjet att kungöra utdelandet av stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser. Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går till en dansk forskare, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas en forskare vid Uppsala universitet.

Barndiabetesfonden delar ut rekordanslag till forskningen - igen

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 08:00 CET

Barndiabetesfonden har anslagit 13 miljoner kronor 2017 till svensk forskning kring diabetes hos barn och ungdom, fördelat över 31 st forskningsprojekt.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2017 till forskare i Bergen och i Uppsala

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2017 till forskare i Bergen och i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:47 CEST

Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagarna av Johnny Ludvigsson-priserna 2017. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Pål Njølstad, professor vid Universitetet i Bergen och Haukeland Universitetssjukhus. Det andra stipendiet på 50 000 kronor avser framstående yngre forskare i Sverige och tilldelas Oskar Skog vid Uppsala universitet.

Barndiabetesfonden delar ut 7,5 miljoner kr till forskningen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 07:59 CET

Barndiabetesfonden har anslagit 7, 5 miljoner kronor 2016, fördelat över 30 st forskningsprojekt, till svensk forskning kring diabetes hos barn och ungdom.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2016 till ledande finsk forskare

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2016 till ledande finsk forskare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 08:00 CEST

Idag kan Barndiabetesfonden kungöra att professor Riitta Veijola vid Uleåborg universitet har utsetts till 2016 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden. Professor Veijola beskrivs i motiveringen som en sann föregångare vars forskning är ledande inom sitt fält, och hon erhåller i och med priset SEK 250.000,- och ett diplom från Barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden anslår minst 7 miljoner kronor till forskningen 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 08:00 CEST

Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2016, och utlyser i år minst 7 miljoner kronor i anslag till forskningen kring diabetes hos barn och ungdom i Sverige. Information, ansökningsformulär och instruktioner finns att tillgå via Barndiabetesfondens hemsidor.

Barndiabetesfonden lanserar ny annons- och insamlingskampanj

Barndiabetesfonden lanserar ny annons- och insamlingskampanj

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 07:00 CEST

Nu startar en ny marknadsföringskampanj för Barndiabetesfonden. Konceptet har presenterats av designern och egenföretagaren Sofia Bergqvist, och Jennie Hantin som arbetar som gruppchef på ett IT-företag. I korthet går kampanjen ut på frågan "Tror du att man vänjer sig vid det?".

Barndiabetesfonden utlyser 2016 års Johnny Ludvigsson-priser

Barndiabetesfonden utlyser 2016 års Johnny Ludvigsson-priser

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 12:15 CET

Barndiabetesfonden öppnar för nomineringar till 2016 års Johnny Ludvigsson-priser. Priserna delas ut årligen till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige, och pristagarna utses efter att en bedömning av nominerade kandidater gjorts av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och tidigare pristagare. Prispengarna anslås för att användas till pristagarens framtida forskning.

Barndiabetesfondens grundare och ordförande prisas för sitt engagemang

Barndiabetesfondens grundare och ordförande prisas för sitt engagemang

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:00 CET

Senior professor Johnny Ludvigsson, en av grundarna till Barndiabetesfonden och stiftelsens nuvarande ordförande, har tilldelats International Healthcare Award för att han har ”arbetat hårt med ett stort engagemang inom det medicinska området”. Utmärkelsen delas ut vid NIMS University den 14 februari 2016.

​Barndiabetesfonden stödjer forskning på bred front

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 10:10 CET

I årets tilldelning av forskningsanslag från Barndiabetesfonden har man kunnat öka anslagen över hela spektrat av målområden. Det innebär att man anslår pengar inte bara till forskning med fokus på att hejda eller bota diabetes hos barn och ungdom, utan att man även stödjer ett flertal projekt som syftar till att hjälpa dem som redan lever med sjukdomen.

Barndiabetesfonden anslår rekordsumma till forskningen 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 09:56 CET

För andra året i rad kan Barndiabetesfonden öka sina anslag och delar under december ut 9,6 miljoner kronor till forskning som syftar till att förebygga, lindra och bota diabetes hos barn och ungdom. De beviljade ansökningarna täcker ett brett spektrum av forskningsområden, inte minst användningen av mesenkymala stamceller för att stoppa sjukdomsprocessen vid typ 1 diabetes.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till dansk forskare och pionjär

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till dansk forskare och pionjär

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2015 08:00 CEST

Barndiabetesfonden kan idag kungöra att 2015 års mottagare av Johnny Ludvigssons Pris till framstående barndiabetesforskare i Norden är professor Flemming Pociot vid Herlev Hospital i Köpenhamn. Han beskrivs i motiveringen som en pionjär inom barndiabetesforskningen, och erhåller 250 000 SEK och ett diplom från Barndiabetesfonden.

Kavli delar ut 400 000 kronor till Barndiabetesfonden

Kavli delar ut 400 000 kronor till Barndiabetesfonden

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2015 14:39 CEST

​Kavlis ägarstiftelse Kavlifonden delar varje år, i enlighet med grundaren Knut Kavlis önskemål, ut överskottet till välgörande ändamål. Kavlis medarbetare är med och väljer mottagare och i år får Barndiabetesfonden 400 000 kronor till forskning inom typ 1-diabetes.

​En kvarts miljon kronor till forskning för att mäta effekterna av träning hos ungdomar med typ 1-diabetes

​En kvarts miljon kronor till forskning för att mäta effekterna av träning hos ungdomar med typ 1-diabetes

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 10:10 CET

2014 delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor i anslag till forskning inom typ 1-diabetes. Anslagen fördelades på 34 olika forskningsprojekt. Ett av projekten som erhöll 233 000 kronor var en ny forskningsstudie som ska mäta metabola effekter av träning hos ungdomar.

Studie inom stamcellsforskning vid debut av typ 1-diabetes beviljas en halv miljon kronor

Studie inom stamcellsforskning vid debut av typ 1-diabetes beviljas en halv miljon kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2015 10:00 CET

Barndiabetesfonden delade 2014 ut 7 miljoner kr till forskning inom typ 1-diabetes. Anslagen fördelades på 34 olika forskningsprojekt. Ett av projekten som erhöll en halv miljon kronor är en forskningsstudie som syftar till att hos nydebuterade patienter med typ 1-diabetes undersöka om resterande insulinproducerande celler kan räddas genom transplantation med kroppsegna mesenkymala stamceller.

​Jubileumsåret gav 7 miljoner till typ 1-diabetesforskning

​Jubileumsåret gav 7 miljoner till typ 1-diabetesforskning

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2015 08:42 CET

2014 blev ett rekordår på många sätt då Barndiabetesfonden fyllde 25 år. Insamlade medel uppgick till över 10 miljoner kronor, intresset att söka forskningsanslag var större än någonsin (71 ansökningar) och totalt delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor till 34 olika forskningsprojekt inom typ 1-diabetes.

Statistroll i Solsidan såld på auktion till förmån för barndiabetesforskningen

Statistroll i Solsidan såld på auktion till förmån för barndiabetesforskningen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2014 23:53 CET

Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.

​Stora orättvisor inom diabetesbehandling

​Stora orättvisor inom diabetesbehandling

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2014 16:18 CET

Det råder stora orättvisor i resursfördelningen vid diabetesbehandling beroende på var i landet man bor, enligt ny statistik från Barndiabetesfonden. Landstingen erbjuder inte samma hjälp till personer med diabetes. Världsdiabetesdagen infaller varje år den 14 november för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen.

”Kungafamiljen” och ”Solsidan” – i kampen mot barndiabetes

”Kungafamiljen” och ”Solsidan” – i kampen mot barndiabetes

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2014 14:08 CET

För fjärde året i rad anordnas en välgörenhetsauktion till förmån för Barndiabetesfonden. I årets auktion finns möjlighet att buda på ett fotografi av Kungafamiljen taget 1979 av Hans Gedda, en fendergitarr signerat av Björn Ulvaeus från Abba, samt en prominent statistroll i TV4-serien Solsidan. Alla intäkter går oavkortat till forskningen kring barndiabetes.