Ny Meta-Analys bekräftar: Inga Samband mellan Vaccin och Autism

Nyheter   •   Aug 13, 2018 11:32 CEST

Barnplantorna har länge varit engagerad i frågan om vaccinering av barn. Det handlar om de risker som finns med invasiva pneumokocker och mässlingen t.ex. Det handlar emellertid också om riskerna för oss alla med en utökad antibiotikaresistens. Under decennier har det florerat rykten om faran med vaccination av små barn. Meta-studie av 1.2 miljoner barn ser inga samband.

Inkvisitionen 2018 - Sektsmittan sprider sig

Blogginlägg   •   Okt 18, 2018 13:17 CEST

En andel inom dövrörelsen (döva, professionella verksamma inom döv/hörsel-området) har genom åren byggt upp en frustration mot cochleaimplantat-behandlingen av döva barn. Motståndet handlar ytterst om rätten att definiera innebörden av dövhet. Är dövhet en medicinsk diagnos som kan behandlas eller är det karaktäristiskt för en kulturell och språklig minoritet?

Nordisk Konferens - NCFIE 2018. Barn med hörselnedsättning - Delaktighet på riktigt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:00 CEST

Nordisk konferens, NCFIE (Nordic Conference from Family Intervention to Education) är resultatet av återkommande samverkan mellan Barnplantorna som patientorganisation och sjukvården/Öron-Näs-Halsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Den 1-2 oktober går konferensen av stapeln i Göteborg.

Aggressioner mot att döva barn får höra med cochleaimplantat leder till åtal!

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:22 CEST

Genom åren, enda sedan cochleaimplantat-behandling av döva barn påbörjades nationellt/internationellt i slutet av 1980-talet, har behandlingen väckt aggressioner hos en fraktion av dövrörelsen som ser döva som ett eget folkslag. Dövhet är emellertid en medicinsk diagnos som sedan ett par decennier framgångsrikt behandlas med cochleaimplantat, som återskapar hörselsinnet.

Barnplantorna: Sjukvården i Region Skåne skyller bristande patientansvar på den låga landstingsskatten!

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:14 CEST

Cochleaimplantat/CI är en sedan trettio år väl beprövad klinisk metod för att återskapa ett sinne hos barn och vuxna med dövhet eller grav hörselnedsättning. Omfattande studier visar på nyttan och besparingen för samhället i investering i modern hörselteknik samt bättre livskvalitet för den enskilde. Ändå anger Region Skåne den låga landstingsskatten som skäl till bristande patientansvar.

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 15:20 CEST

Cochleaimplantat (CI) - en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "Action for Hearing Loss - Make a Sound Investment" tillsammans med rapporten "Spend2Save" att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!

Globalt firande av World Hearing Day - Delaktighet för alla

Nyheter   •   Mar 03, 2018 08:00 CET

I maj 2017 antog WHO en handlingsplan för att tydliggöra den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade då att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner är barn) lever med hörselnedsättning. Det betyder cirka 5 procent av världens befolkning. Antalet ökar successivt. Visste du att den globala kostnaden årligen uppskattas till 750 miljarder USD?!

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2018 08:00 CET

Över hela världen firas idag Cochleaimplantat-Dagen. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia visat genom århundrade. Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till vidare delaktighet, vilket så många vittnar om i nutid.

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Nyheter   •   Feb 13, 2018 16:33 CET

För små barn är CI-hörsel deras norm Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som ”det är ingen normal hörsel”, ”robotlik hörsel”, ”Kalle Anka hörsel” ..

Global värld- men olika livsvägar

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:59 CET

Hans Rosling: Världen kan inte längre delas in i grupper Hans Rosling hade så mycket att förmedla till oss alla. Han poängterade att världen inte längre kunde delas in i två grupper; i-länder och u-länder. Han menade dock att alla mänskliga hjärnor gillar indelningar. Därför ersatte han de ”gamla” nivåerna med fyra nivåer för att förstå världen bättre nämligen; barfota, cykel, moped och bil.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar