Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 15:20 CEST

Cochleaimplantat (CI) - en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten "Action for Hearing Loss - Make a Sound Investment" tillsammans med rapporten "Spend2Save" att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige!

Globalt firande av World Hearing Day - Delaktighet för alla

Nyheter   •   Mar 03, 2018 08:00 CET

I maj 2017 antog WHO en handlingsplan för att tydliggöra den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade då att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner är barn) lever med hörselnedsättning. Det betyder cirka 5 procent av världens befolkning. Antalet ökar successivt. Visste du att den globala kostnaden årligen uppskattas till 750 miljarder USD?!

Global värld- men olika livsvägar

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:59 CET

Hans Rosling: Världen kan inte längre delas in i grupper Hans Rosling hade så mycket att förmedla till oss alla. Han poängterade att världen inte längre kunde delas in i två grupper; i-länder och u-länder. Han menade dock att alla mänskliga hjärnor gillar indelningar. Därför ersatte han de ”gamla” nivåerna med fyra nivåer för att förstå världen bättre nämligen; barfota, cykel, moped och bil.

Globalt firande av Cochleaimplantat-Dagen - döva barn river barriärerna

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2018 08:00 CET

Över hela världen firas idag Cochleaimplantat-Dagen. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia visat genom århundrade. Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till vidare delaktighet, vilket så många vittnar om i nutid.

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

Nyheter   •   Feb 13, 2018 16:33 CET

För små barn är CI-hörsel deras norm Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som ”det är ingen normal hörsel”, ”robotlik hörsel”, ”Kalle Anka hörsel” ..

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:24 CET

Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. Cochleaimplantat är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid.

Beslut i Västra Götaland: Satsa på cochleaimplantat-behandling så fler får höra och höra bra

Nyheter   •   Jan 12, 2018 10:01 CET

Barnplantorna uppmärksammade i november 2017 ansvariga i Västra Götaland att cochleaimplantat-behandlingen, som återskapar ett sinne, innebär att sjukvården har ett livslångt behandlingsansvar för patienter. Det handlar också om sjukvårdens ansvar att tillse att fler i behov av denna behandling erhåller det. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen stödjer nu Barnplantorna och ÖNH-kliniken/SU.

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Nyheter   •   Dec 15, 2017 11:34 CET

Det är evidensbaserat att barns läs- och skrivfärdigheter är prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. När det gäller döva barn är det väl dokumenterat historiskt att de alltid kämpat med läs- och skrivutveckling, då att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Paradigmskiftet inom hörselvården är cochleaimplantat.

Sjukvården sviker patienter med cochleaimplantat i Västra Götaland

Nyheter   •   Nov 30, 2017 10:47 CET

Cochleaimplantat-behandling av personer (barn, vuxna) med dövhet/grav hörselnedsättning är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Vid behandling med cochleaimplantat (CI) initieras sjukvårdens livslånga ansvar för patienten. För barn handlar det om utveckling av hörsel och tal, förskola/skola på hemorten..

Lägesrapport barn med cochleaimplantat

Nyheter   •   Nov 07, 2017 10:46 CET

Identifiera gap inom forskningen Det är väl dokumenterat historiskt att döva elever alltid kämpat med läs- och skrivutveckling. Genom studier av den hörande populationen barn vet vi att det finns en stark korrelation mellan talat språk och utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Denna korrelation är naturligtvis också giltig avseende döva barn med cochleaimplantat.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar