Qy7ymwtr032nqgbiwekj

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Nyheter   •   Dec 15, 2017 11:34 CET

Det är evidensbaserat att barns läs- och skrivfärdigheter är prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. När det gäller döva barn är det väl dokumenterat historiskt att de alltid kämpat med läs- och skrivutveckling, då att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Paradigmskiftet inom hörselvården är cochleaimplantat.

Vqnad1dowgrbzg6t8gfh

Sjukvården sviker patienter med cochleaimplantat i Västra Götaland

Nyheter   •   Nov 30, 2017 10:47 CET

Cochleaimplantat-behandling av personer (barn, vuxna) med dövhet/grav hörselnedsättning är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Vid behandling med cochleaimplantat (CI) initieras sjukvårdens livslånga ansvar för patienten. För barn handlar det om utveckling av hörsel och tal, förskola/skola på hemorten..

V9y6sbam6pfdnltjadft

Spend to Save: Investering i hörselteknik besparing för samhället och livskvalitet för individen

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 16:30 CEST

Hörselnedsättning/dövhet är ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem med långtgående sociala konsekvenser för barn och vuxna. Enligt en studie i England visar kostnaderna relaterade till hörselnedsättning på 30 miljarder pund årligen! Kostnaderna för att inte tillhandahålla hörselteknik har visat sig vara större än kostnaden för att tillhandahålla hörselteknik.

Dtz3ttvj51vhov3wonmv

Beslut i Västra Götaland: Satsa på cochleaimplantat-behandling så fler får höra och höra bra

Nyheter   •   Jan 12, 2018 10:01 CET

Barnplantorna uppmärksammade i november 2017 ansvariga i Västra Götaland att cochleaimplantat-behandlingen, som återskapar ett sinne, innebär att sjukvården har ett livslångt behandlingsansvar för patienter. Det handlar också om sjukvårdens ansvar att tillse att fler i behov av denna behandling erhåller det. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen stödjer nu Barnplantorna och ÖNH-kliniken/SU.

Geu5usbkyo2rnhdyynur

Lägesrapport barn med cochleaimplantat

Nyheter   •   Nov 07, 2017 10:46 CET

Identifiera gap inom forskningen Det är väl dokumenterat historiskt att döva elever alltid kämpat med läs- och skrivutveckling. Genom studier av den hörande populationen barn vet vi att det finns en stark korrelation mellan talat språk och utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Denna korrelation är naturligtvis också giltig avseende döva barn med cochleaimplantat.

Ri8am9siwhymrvvhkb2f

Barnplantornas Nyhetsbrev - Grit underlättas av ett dynamiskt mindset

Nyheter   •   Okt 26, 2017 15:42 CEST

Det behövs mer kunskap hos professionella och föräldrar till barn med hörselnedsättning om vilka prediktorer som kan stödja barnen att utvecklas för att ta plats i vårt gemensamma samhälle. Barnplantornas nyhetsbrev fortsätter att sprida relevant och evidensbaserad information. Visst är vi alla på Kunskapståget FRAMÅT?! Står du på perrongen hoppa på tåget och delta i utvecklingen!

Eixi3q3g5wjfk7smb4sw

Teknik- och kommunikationsmässan 2017 - Det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:00 CEST

Den digitala revolutionen bryter barriärer och ökar människors möjligheter till kommunikation. För personer, barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning innebär digitaliseringen ökade möjligheter till kommunikation och delaktighet i samhället. Teknik- och kommunikationsmässan bjuder på det senaste Torsdagen den 5 oktober kl. 14-19 Studion, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm Fri entré

Hjjzopedyjfgpvyjv4cx

Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV-viruset?

Nyheter   •   Sep 28, 2017 13:51 CEST

CMV är ett virus som överförs från person till person via kroppsvätskor som saliv eller urin. För personer med ett intakt immunförsvar orsakar det oftast tillfällig feber eller huvudvärk. För en gravid kvinna kan det få avsevärt allvarligare konsekvenser. Den gravida kvinnan kanske inte själv känner sig sjuk, men CMV viruset kan genom moderkakan infektera fostret och ge svåra skador hos fostret.

Issvfyfws5jgpqhv6xp1

Barnplantornas Nyhetsbrev - Får barn med hörselnedsättning tillräcklig information för att utvecklas?

Nyheter   •   Sep 27, 2017 08:45 CEST

Barnplantorna distribuerar månatligen ett elektroniskt Nyhetsbrev som berör frågor inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Vi sprider kunskap och evidens inom området samt utmanar föräldrar och personal inom familjeintervention, förskola och skola. De senaste Nyhetsbreven har citerat Angela Duckworth om hennes tankar avseende "grit" (en typ av jävlar anamma eller ihärdighet)

Fqhw4mb5iqtnddhco4al

Barnplantornas kursverksamhet - Pedagogiskt Kafé i Linköping

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:56 CEST

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tiden Utifrån ett aldrig sinande behov av kunskap, att dela erfarenheter och att mötas ; både personal och föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning erbjuder vi nu ett Pedagogiskt Kafé i Linköping. När. Den 29 november Plats: Scandic Frimurarhotellet i Linköping

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar