V5homq8spaffuy20shr0

Idag firas Cochleaimplantatdagen globalt!

Pressmeddelanden   •   2016-02-25 09:17 CET

BARNPLANTORNA firar idag den 25 februari "The International Cochlear Implant Day" tillsammans med många andra över hela världen. Cochleaimplantat (CI) är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Mer än 150 000 barn och vuxna i Europa samt ungefär 400 000 globalt har möjligheter att höra med ett återskapat sinne.

M05rwh9lyz1xbngm9bmo

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörselteknik, pedagogik och kommunikation

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 14:56 CET

Den 19 november klockan 13-18 i Lund/AF-Borgen har föräldrar till barn med hörselnedsättning eller dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt professionella möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade. Vi lever i en tid när tekniken erbjuder alltmer gränslösa möjligheter. Hörselscreening innebär att bebisar får hörapparater/CI och tidig hörselstimulans.

R4y1hy4ys8pqpd8hqklz

Teknik- och kommunikationsmässan i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 14:57 CEST

Teknik- och Kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik. Den 24 september klockan 14.00 – 19.00 Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8 och 9. Fri entré.

Bnpstnxycpnycnvebl5e

Sveriges största barnläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat

Pressmeddelanden   •   2015-07-23 16:17 CEST

Barnplantornas tionde läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition hos våra medlemmar. Många av dem (stora som små) har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg, som är platsen för femtio familjer under en hel vecka.

Media-no-image

Barnplantornas statistik: 82 procent av barnen och 8,6 procent av vuxna får dubbla CI!

Nyheter   •   2015-04-27 16:04 CEST

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering, förskola, skola och levnadsvillkor för personer med hörselnedsättning. Som ett led i detta har vi sedan snart tio år tillbaka samlat in statistik avseende cochleaimplantat (CI) på barn och under senare år även vuxna.

Barnplantorna är kritiska till att det saknas en behovsplanering nationellt för CI-verksamheterna för barn såväl som vuxna vid sjukhusen i Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar kontinuerligt i media

- Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI.

Barnplantorna har sedan länge krävt en samlad strukturerad hörselhabilitering utifrån vad modern hörselteknik kan erbjuda den enskilde idag.

Under 2014 fick totalt 74 barn CI, varav 61 barn erhöll dubbla CI (hörsel på båda öronen). Samtidigt, trots omfattande evidens på utanförskapets pris, erhöll endast 26 vuxna (utav 306 CI-opererade) dubbla CI.

  • 82 procent av CI-behandlade barn 2014 fick dubbla CI (hörsel på båda öronen)
  • 8,6 procent av CI-behandlade vuxna 2014 fick dubbla CI (hörsel på båda öronen)

Barnplantorna fortsätter att med statistik visa på den passivitet som landstingen hanterar en patientgrupps behov. Utanförskapets pris är högt. Hälsokonsekvenserna pga hörselnedsättning visar att vi behöver vara flera aktörer (organisationer, enskilda) som kommunicerar ut till landsting, Socialstyrelse och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att;

det är dags att satsa på en patientgrupp där besparingen vid behandling är omfattande för samhället.

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering, förskola, skola och levnadsvillkor för personer med hörselnedsättning. Som ett led i detta har vi sedan snart tio år tillbaka samlat in statistik avseende cochleaimplantat (CI) på barn och under senare år även vuxna.

Läs vidare »
Dhrk4bmpkqdofai1ksfk

Barnplantorna och Silviaskolan i Hässleholm erbjuder kurs. Forskare möter skola och föräldrar

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 15:46 CET

Barnplantornas kursverksamhet, "Pedagogiska Kaféer", är väletablerade och sker i samverkan regionalt mellan Barnplantorna och förskola, skola eller hörselhabilitering. Nästa Pedagogiska Kafé sker den 11 mars i Hässleholm i samverkan med Silviaskolan - en kommunal skola för barn med hörselnedsättning. En stor utmaning är att implementera forskningsrön i barnens vardag.

Media-no-image

Sveriges Kommuner och Landsting och sjukvården jobbar i otakt!

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 18:30 CET

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för CI till vad det kostar att inte behandla hörselskador dvs besparingen att behandla hörselskador! Barnplantorna har tidigare kritiserat bl.a. sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över cochleaimplantatverksamheten. Sjukvården har ett livslångt ansvar för patienter med hörselnedsättning. Barnplantorna menar att SKL och sjukvården tycks sakna vilja att se eller diskutera de kumulativa effekterna av CI-behandling, som är sjukvårdens livslånga åtagande för patienterna. Barnplantornas skrivelse (21 maj 2014) till Hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström, stödjer dessa påpekanden. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar

- Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI. Ytterst bär SKL ansvaret och konsekvenserna.

Nu har Barnplantorna stöd i sina argument från en utredning i Storbritannien, "The real cost of not treating hearing loss". Utredningen uppskattar kostnaden för CI-behandling av vuxna i Storbritannien till 255 miljoner £ årligenBesparingen  för brittisk välfärd att behandla vuxna med behov av CI beräknas emellertid  till 30 miljarder £ årligen. En undersökning av National Family Opinion i USA visar på individuella inkomstminskningar vid obehandlad hörselnedsättning på upp till 12 000 USD per år beroende på grad av hörselnedsättning. Hälsokonsekvenser pga hörselnedsättning  visar att det är dags för ett skifte i fokus hos SKL och svensk sjukvård.

Barnplantorna fortsätter att kräva behovsplanering av CI-verksamheterna i Sverige. Det handlar om rätten att höra på båda öronen  samt att få tillgång till bästa hörselteknik. Internationella undersökningar visar vägen;

http://idainstitute.com/news/blog/show/what-is-the-cost-of-not-treating-hearing-loss/

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för cochleaimplantat (CI) till att diskutera den besparing det är behandla hörselskador. Barnplantorna har tidigare kritiserat sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över CI-verksamheten. SKL och sjukvården bör ta del av internationella studier rörande hur stora besparingarna är att inte habilitera med CI.

Läs vidare »
Ferkncuoykqj6hl5vvcm

"Nalledoktorer" möter barn på Stornallesjukhuset den 3 november!

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:23 CET

Barnplantorna samarbetar med "Nalledoktorerna" i Göteborg. De är stolta över att "Nalledoktorerna" kommer till Barnplantornas sommarläger i juli 2015! Nu är det emellertid åter dags att upprepa vårens succé, Stornallesjukhus den 3 november kl. 08.30-13.00, Kliniskt Träningscentrum, Sahlgrenska Akademin, Hälsovetarbacken Göteborg.

Mupb1ncgkdlr2dp08zvl

Teknik- och Kommunikationsmässan i Göteborg lockade femhundra personer..

Nyheter   •   2014-10-16 16:19 CEST

Cirka 500 personer i alla åldrar tog del av Teknik- och Kommunikationsmässan i Göteborg för att bli uppdaterade med vad som finns på marknaden för att kunna leva ett aktivt liv även om man har en hörselnedsättning. Det ligger i tiden att berörda vuxna och familjer till barn är mer aktiva i sin hörselhabilitering (val av hörapparat/hörhjälpmedel) antingen det sker i landstingets regi eller privat.

Cmrilsuven0r3gxetbfu

Teknik- och kommunikationsmässa presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 14:57 CEST

Den 15 oktober klockan 13.00-18.00 i Göteborg, Folkets Hus (GRATIS entré via Draken, Järntorget) har föräldrar till barn med hörselnedsättning/dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar