Dhrk4bmpkqdofai1ksfk

Barnplantorna och Silviaskolan i Hässleholm erbjuder kurs. Forskare möter skola och föräldrar

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 15:46 CET

Barnplantornas kursverksamhet, "Pedagogiska Kaféer", är väletablerade och sker i samverkan regionalt mellan Barnplantorna och förskola, skola eller hörselhabilitering. Nästa Pedagogiska Kafé sker den 11 mars i Hässleholm i samverkan med Silviaskolan - en kommunal skola för barn med hörselnedsättning. En stor utmaning är att implementera forskningsrön i barnens vardag.

Media-no-image

Sveriges Kommuner och Landsting och sjukvården jobbar i otakt!

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 18:30 CET

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för CI till vad det kostar att inte behandla hörselskador dvs besparingen att behandla hörselskador! Barnplantorna har tidigare kritiserat bl.a. sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över cochleaimplantatverksamheten. Sjukvården har ett livslångt ansvar för patienter med hörselnedsättning. Barnplantorna menar att SKL och sjukvården tycks sakna vilja att se eller diskutera de kumulativa effekterna av CI-behandling, som är sjukvårdens livslånga åtagande för patienterna. Barnplantornas skrivelse (21 maj 2014) till Hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström, stödjer dessa påpekanden. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar

- Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI. Ytterst bär SKL ansvaret och konsekvenserna.

Nu har Barnplantorna stöd i sina argument från en utredning i Storbritannien, "The real cost of not treating hearing loss". Utredningen uppskattar kostnaden för CI-behandling av vuxna i Storbritannien till 255 miljoner £ årligenBesparingen  för brittisk välfärd att behandla vuxna med behov av CI beräknas emellertid  till 30 miljarder £ årligen. En undersökning av National Family Opinion i USA visar på individuella inkomstminskningar vid obehandlad hörselnedsättning på upp till 12 000 USD per år beroende på grad av hörselnedsättning. Hälsokonsekvenser pga hörselnedsättning  visar att det är dags för ett skifte i fokus hos SKL och svensk sjukvård.

Barnplantorna fortsätter att kräva behovsplanering av CI-verksamheterna i Sverige. Det handlar om rätten att höra på båda öronen  samt att få tillgång till bästa hörselteknik. Internationella undersökningar visar vägen;

http://idainstitute.com/news/blog/show/what-is-the-cost-of-not-treating-hearing-loss/

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för cochleaimplantat (CI) till att diskutera den besparing det är behandla hörselskador. Barnplantorna har tidigare kritiserat sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över CI-verksamheten. SKL och sjukvården bör ta del av internationella studier rörande hur stora besparingarna är att inte habilitera med CI.

Läs vidare »
Ferkncuoykqj6hl5vvcm

"Nalledoktorer" möter barn på Stornallesjukhuset den 3 november!

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:23 CET

Barnplantorna samarbetar med "Nalledoktorerna" i Göteborg. De är stolta över att "Nalledoktorerna" kommer till Barnplantornas sommarläger i juli 2015! Nu är det emellertid åter dags att upprepa vårens succé, Stornallesjukhus den 3 november kl. 08.30-13.00, Kliniskt Träningscentrum, Sahlgrenska Akademin, Hälsovetarbacken Göteborg.

Mupb1ncgkdlr2dp08zvl

Teknik- och Kommunikationsmässan i Göteborg lockade femhundra personer..

Nyheter   •   2014-10-16 16:19 CEST

Cirka 500 personer i alla åldrar tog del av Teknik- och Kommunikationsmässan i Göteborg för att bli uppdaterade med vad som finns på marknaden för att kunna leva ett aktivt liv även om man har en hörselnedsättning. Det ligger i tiden att berörda vuxna och familjer till barn är mer aktiva i sin hörselhabilitering (val av hörapparat/hörhjälpmedel) antingen det sker i landstingets regi eller privat.

Cmrilsuven0r3gxetbfu

Teknik- och kommunikationsmässa presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 14:57 CEST

Den 15 oktober klockan 13.00-18.00 i Göteborg, Folkets Hus (GRATIS entré via Draken, Järntorget) har föräldrar till barn med hörselnedsättning/dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade.

Vrel4ngmgdgfgbia2yzw

Nordisk konferens-NCFIE 2014: Från familjeintervention till utbildning/skola i en ny era

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 14:12 CEST

Barnplantornas och Karolinska Universitetssjukhusets samverkan fortsätter med ännu en nordisk konferens med temat; "From Family Intervention to Education in A New Era 2014". Professor Hans Rosling inleder konferensen med en översyn av tillgången till utbildning/skola globalt. Den 1-2 oktober på Södertörns Högskola, Auditoriet, Stockholm.

Hgm4g5cpsmgj80fdfivm

Sjukvården i VG region missgynnar patientgrupp med en svår funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:30 CEST

Utvecklingen av cochleaimplantat (CI) har återskapat ett sinne hos döva/gravt hörselskadade barn och vuxna sedan ett par decennier. Dagens barn och vuxna med CI har stora möjligheter till delaktighet i samhället. Det handlar om inkluderad skolgång, arbete och ett rikt liv med ett återskapat sinne. Det sjukvården mäter med "cost benefit" är med andra ord STORT avseende cochleaimplantat.

J6aukaaywufhonrlbuar

"Nalledoktorer" möter barn på Stornallesjukhuset den 12 maj i Göteborg!

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 12:43 CEST

Nallesjukhuset Göteborg är ett ideellt projekt som drivs av läkarstudenter vid Göteborgs Universitet och är en del av den världsomspännande läkarstudentorganisationen IFMSA (International Federation of Medical Student Association). Den 12 maj bjuder Nallesjukhuset in till Stornallesjukhus på Academicum, nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Npextf3kewnpoaykmqjh

Svensk välfärd ger inte alla möjligheter att höra på båda öronen!

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 19:27 CET

Sedan i slutet av 1980-talet har modern hörselteknologi tagit jättekliv framåt. Nu vill vi se hörselhabilitering i fas med modern hörselteknologi och vetenskaplig evidens. Det kan handla om möjligheter till CI-behandling vid ensidig dövhet. Barn och vuxna med hörselnedsättning har rätt till samma livskvalitet som alla andra. Det är dessutom kostnadseffektivit för samhället!

Hgm4g5cpsmgj80fdfivm

Barnplantorna samverkar med hörselhabiliteringen barn/ungdom i Dalarna. Erbjuder kurs i Borlänge

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 14:54 CET

Barnplantorna är idag en etablerad aktör inom utbildning och information. Det handlar om föräldrar och yrkesverksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning (cochleaimplantat, benförankrade hörapparater, hörapparater, mellanöreimplantat). Behoven är ofta likartade oberoende av vilken typ av hörapparat barn/ungdomar har.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar