Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården

Prioritera inte bort patienter med cochleaimplantat i sjukvården

Nyheter   •   Sep 20, 2019 09:12 CEST

I Västra Götalandsregionen (VGR) har sparbeting (?) inneburit att patientgruppen som hör med cochleaimplantat (CI) är bortprioriterade; trots sjukvårdens patientansvar och riktlinjer om lika vård nationellt. Barnplantorna har startat en nationell namninsamling mot detta i PROTEST. Nu har vi fått nog!

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 12 september 2019
När är det dags för cochleaimplantat (CI)

När är det dags för cochleaimplantat (CI)

Blogginlägg   •   Sep 12, 2019 13:46 CEST

Cochleaimplantat eller konventionella hörapparater.. Barnplantorna har vid återkommande tillfällen citerade Jane Madell från USA. Med synnerligen lång erfarenhet som audiolog, logoped samt LSLS auditory verbal therapist (cert. LSLS AVT) med 45 års erfarenhet har hon upplevt alla trender över decennier inom döv/hörselområdet. Utifrån det ger hon svar på när ett barn är kandidat för CI.

FDA godkänner cochleaimplantat vid ensidig dövhet!
Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Barnplantornas tolfte familjeläger uppdaterar föräldrar med evidens för att kunna välja!

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2019 08:00 CEST

Barnplantornas tolfte familjeläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition i Barnplantornas verksamhet för våra medlemmar. Många har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg - platsen för 35 familjer under en hel vecka med början den 28 juli.

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 12:27 CEST

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne - hörselsinnet. Ändå vägrar Region Västra Götaland att tillskjuta erforderliga resuser till verksamheten vid ÖNH/CI-verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 5 juni 2019

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 12:46 CEST

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Rapport från Norge: Barn med hörselnedsättning sliter med prosodin i språket

Blogginlägg   •   Maj 28, 2019 15:25 CEST

Prosodin i språket är ett mått på språkutveckling I en nyligen publicerad rapport (28 mars 2019) vid det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo rapporteras om att barn med nedsatt hörsel sliter med prosodin (melodin) i språket. Forskare i Norge betonar därför hur viktigt det är med tidig diagnos av hörselnedsättning för att kunna påbörja interventionsåtgärder tidigt.

Myter drabbar döva barn till döva föräldrar

Myter drabbar döva barn till döva föräldrar

Blogginlägg   •   Apr 16, 2019 12:21 CEST

Cochleaimplantat är idag en behandlingsmetod för att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Metoden är väletablerad inom sjukvården och kliniska beprövade erfarenheter och evidens finns för att kunna konstatera; Ja, cochleaimplantat möjliggör för tidigt CI-opererade barn (vid fem, sex månaders ålder) att få HÖRA och HÖRA TILL. Det handlar om att utveckla både hörsel och tal.

Döva barn hör med cochleaimplantat - omfördela statliga resurser

Döva barn hör med cochleaimplantat - omfördela statliga resurser

Blogginlägg   •   Apr 08, 2019 13:51 CEST

Myter inom döv/hörselområdet förhindrar utveckling inom intervention, förskola och skola. Dessutom är fördelningen av statliga medel inom skola grovt snedfördelade. Detta har tydliggjorts i det statliga slutbetänkandet Samordning, Ansvar och Kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar; SOU 2016:46.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 1 mars - Krossade vi myterna?
#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2019 07:00 CET

I maj 2017 antog WHO (World Health Organisation) en handlingsplan som visar på den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med hörselnedsättning - 5 procent av världens befolkning Antalet ökar successivt. Den globala kostnaden uppskattas av WHO till 750 miljarder USD! Ändå saknas ett folkhälsomedvetande.

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 07:00 CET

Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne. Döva barn med CI utvecklar hörsel och tal, vilket möjliggör läs- och skrivfärdigheter i nivå med hörande barn, möjligheter till högre studier och framtida arbete. Barnplantornas motto: Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL är en realitet för döva idag.

Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 11:33 CET

Cochleaimplantatbehandling återskapar ett sinne - hörselsinnet. Behandling är kraftigt underfinansierad inom sjukvården. Det saknas en behovsplanering samt folkhälsoekonomisk analys. Sjukvården/landstingen och ansvariga myndigheter bör snarast ta fram samverkansmodeller för att prioritera och optimera behandlingen. Om detta inte görs är konsekvenserna stora för individ och samhälle.

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Blogginlägg   •   Feb 05, 2019 12:10 CET

Cochleaimplantat-behandling har sedan flera decennier tillbaka revolutionerat för personer med dövhet eller grav hörselnedsättning. Idag kan barn och vuxna få ett återskapat hörselsinne medelst cochleaimplantat och därmed andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället. Döva barn utvecklar både hörsel och tal. Det är och förblir fantastiskt.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

Blogginlägg   •   Jan 30, 2019 13:53 CET

Månatligen sedan ett tiotal år tillbaka ger Barnplantorna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev till prenumeranter. Det handlar om yrkesverksamma inom intervention, förskola, skola, myndigheter, sjukvård samt föräldrar till barn med hörselnedsättning. Cochleaimplantat-behandling av döva barn har förändrat målgruppen döva/gravt hörselskadade barn och de behov som de har inom intervention, skola etc.

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Blogginlägg   •   Jan 28, 2019 10:34 CET

Det finns risker att barn med dövhet/grav hörselnedsättning inte utvecklar god läsförmåga på grund av brister i fonologiska färdigheter (jämfört med hörande barn) - en konsekvens av hörselnedsättningen. Genom introduktion av cochleaimplantat (CI) och utveckling av intervention inom CI-behandling har läsfärdigheterna förbättrats avsevärt, trots att variationen fortfarande är stor.

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Blogginlägg   •   Jan 02, 2019 11:06 CET

Världen har förändrats – tidig hörseldiagnostik och cochleaimplantat. 2019 och en rad förväntningar finns, som handlar om att beslutsfattare ger alla barn möjligheter baserat på evidens och klinisk beprövad erfarenhet av idag. Besluten om skola och intervention kan inte längre handla om ”gårdagens” döva barn som diagnostiserades sent och som inte erhöll hörselteknologi av dagens kvalitet.

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Nyheter   •   Dec 12, 2018 14:43 CET

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har efter kritik dragit tillbaka en rapport om barn med ADHD. Kritiken handlade om bristande förankring i forskningen. bristen på evidens är tydligt även inom arbetet med barn med dövhet och hörselnedsättning. Det finns en rad internationella longitudinella kohortstudier avseende barn med dövhet/hörselnedsättning som borde intressera mer än fallstudier.

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Nyheter   •   Dec 04, 2018 15:01 CET

Aldrig har det varit viktigare än nu, att föräldrar inhämtar råd ifrån sjukvården som kan förse föräldrar till små barn med evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Sociala medier svämmar över av ”tyckande/”tyckare”, tvivelaktiga rapporter eller kommentarer som hävdar att ”forskningen stödjer mitt påstående” avslutat med ”lita på din magkänsla när det gäller ditt barns framtid”!