Skip to main content

Nu får alla småbarn i Blekinge gratis pneumokockvaccin

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:10 CEST

Allmän vaccination mot pneumokocker inleds den 1 oktober i Blekinge län. Barn som är födda den 1 juli 2008 eller senare erbjuds kostnadsfri vaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder på barnavårdscentralerna.

Socialstyrelsen beslöt den 13 maj att införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Ändringen träder ikraft först den 1 januari 2009.

Vissa landsting har emellertid valt att inleda vaccinationen tidigare än så. Hit hör Stockholm, Örebro, Jönköping, Västernorrland och Blekinge.

- Det är fantastiskt bra att landstinget i Blekinge redan nu vaccinerar små barn mot livshotande bakterier, säger Ann-Charlotte W Gyllenram, Barnplantornas ordförande. Jag tycker att alla de landstingspolitiker som har gått före är värda en eloge. Också många läkare har varit tillskyndare.

Vaccinet ger skydd mot 7 olika varianter av pneumokocker, som kan ge mycket svåra infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet. Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.

För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se


BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.