Skip to main content

Nexavar mot njurcancer inkluderas i rabatteringssystemet

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:31 CET

– Njurcancerläkemedlet Nexavar®, som godkändes av EU-myndigheterna i juli, kommer att omfattas av högkostnadsskyddet. Det står klart efter att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) beslutat att Nexavar ska ingå i läkemedelsförmånen som behandling av avancerad njurcellscancer från och med den 2 november 2006. Beslutet påverkar de cirka 600 patienter som årligen drabbas av spridd njurcancer, en mycket svår sjukdom som dagligen kostar nästan två svenskar livet. Nämnden anser i sitt beslut att dessa patienter ska behandlas med Nexavar när de inte svarat på behandling med IFN- α eller IL-2 eller inte är lämpliga för sådan behandling. Enligt nämnden finns i en sådan situation inga andra behandlingsalternativ utöver lindrande vård. - Vi tolkar beslutet som att nämnden delar bedömningen om det stora medicinska värdet av Nexavar. LFN:s beslut har stor betydelse för patienterna och innebär att fler nu sannolikt kommer att få tillgång till behandlingen, säger Niclas Ringberg, chef för Bayer Onkologi i Norden. Njurcancer där tumören spridit sig och inte längre går att operera bort har tidigare varit mycket svårbehandlad. Behandling med Nexavar har gett goda resultat i de njurcancerstudier som genomförts. Överlevnaden ökade motsvarande 39 procent och tumörminskning registrerades hos 76 procent av de behandlade. Dessutom har studier visat att Nexavar fördubblar tiden till tumörtillväxt eller död jämfört med placebo. Därutöver visar erfarenheterna från behandling att läkemedlet bidrar till att lindra cancersymtomen, såsom hosta, feber och andningssvårigheter samt oro för sjukdomsutveckling. Patienternas möjligheter att njuta av livet ökade. Nexavar är den första tablettbehandlingen mot spridd njurcancer och fungerar som en bromsmedicin mot sjukdomen. Av patienterna har 84 procent uppvisat klinisk vinst av behandlingen, dvs stabilisering av sjukdom eller bättre. Nexavar slår mot tumören från två håll, dels genom att direkt hämma tumörcellernas tillväxt och dels genom att förhindra bildningen av de nya blodkärl som är en förutsättning för att tumörer ska kunna växa. För närvarande prövas Nexavar även i fas III-studier på levercellscancer, icke småcellig lungcancer och hudcancer (malignt melanom). Hela LFN:s beslut finns på www.lfn.se Om Nexavar Nexavar (Sorafenib tosylat), som i juli 2006 blev godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, är det första läkemedlet i tablettform som hämmar både serin-/threoninkinaser och tyrosinreceptorkinaser. De hämmade kinaserna är styrmolekyler som finns i både cancerceller och i blodkärl. Nexavar minskar därmed tumörcellstillväxten direkt, samt även den kärlnybildning som är nödvändig för att föda växande tumörer, Nexavar attackerar sålunda tumörsjukdomen på två fronter. För ytterligare information, kontakta: Niclas Ringberg, chef för Bayer HealthCare Onkologi, tel. 0706 -34 42 23 Freja Bramsen, informationschef, Bayer HealthCare, tel: 0706-09 61 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.