Skip to main content

Slutresultat från GIDEON-studien med över 3000 patienter som fått Nexavar (sorafenib) för levercellscancer

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 21:58 CEST

  • 13 månaders medianöverlevnad vid spridd levercellscancer för Nexavar (sorafenib) i Gideon-studien med över 3000 patienter, varav 50 patienter från Sverige.
  • Data bekräftar säkerhetsprofil och överlevnadsvinst för Nexavar i en bred patientpopulation.
  • Säkerhetsprofil och dosering skiljde sig inte mellan patientgrupperna oavsett leverfunktion.  

Stockholm, 3 juni 2013 – Bayer HealthCare tillkännagav 2 juni resultat från GIDEON-studien (Global Investigation of therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma and Of its treatment with sorafeNib), den största, globala icke interventionsstudien av patienter med levercellscancer (HCC) som behandlats med Nexavar (sorafenib). Studien som inkluderat mer än 3 000 patienter från fem kontinenter utvärderade säkerhet och effekt med Nexavar i klinisk praxis hos patienter med inoperabel levercellscancer. Data presenterades på ASCO, 31 maj-4 juni 2013 i Chicago. (Abstract #4126, June 2: 8:00-11:45 AM CDT; General Poster Session: Gastrointestinal, South Hall A2.)

“Resultatet från GIDEON-studien blir användbara för kliniker genom att ge en tydlig bild av Nexavar-användningen i klinisk vardag”, förklarade Per Stål, överläkare och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  “Vi har nu en stor, global databas med information som hjälper oss att bättre hantera säkerhet och tolerabilitet vid användningen av Nexavar till levercancerpatienter som kan ha nytta av behandlingen.”

GIDEON var en prospektiv, öppen studie av levercellscancer med målet att utvärdera Nexavars säkerhet och effekt i olika patientgrupper där data är begränsad, exempelvis bland patienter med försämrad leverfunktion som ofta gör sjukdomen svår att behandla.

Child-Pugh (CP) är ett mått som bestämmer graden av leversvikt, där CP-A är mindre allvarligt än CP-B. Säkerhetsprofilen för Nexavar hos patienter med levercellscancer var oberoende av leverfunktionen, och de biverkningar som observerades hos Child-Pugh B-gruppen, skiljde sig inte från tidigare observerade biverkningar.

Om GIDEON-studien

GIDEON (Global Investigation of therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma and Of its treatment with sorafeNib) var en internationell, öppen, multicenter, prospektiv, icke-interventionsstudie med mer än 3000 patienter med levercellscancer Patienterna inkluderades i studien först efter att ansvarig läkare hade beslutat om att de skulle behandlas med Nexavar. GIDEON studien genomfördes på 378 platser i 39 länder i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa och Asien och Stillahavsområdet, inklusive Japan. 52 patienter inkluderades i Sverige och Norge.

Om levercellscancer
Levercellscancer (HCC) är den vanligaste formen av cancer som utgår från levern och utgör cirka 70-85 procent av all levercancer i världen. I Sverige insjuknar ca 500 patienter per år i levercellscancer.

Om Nexavar® (sorafenib)

Nexavar®, är en peroral behandling mot levercellscancer och njurcancer, och är för närvarande godkänt i mer än 100 länder världen över. I Europa är Nexavar godkänt för behandling av levercellscancer och för behandling av patienter med långt framskriden njurcellscancer (RCC) som inte har svarat på tidigare interferon-alfa eller interleukin-2-baseradbehandling eller som inte anses lämpliga för sådan behandling.

Nexavar studeras även i en rad andra cancerformer.


För mer information är du välkommen att kontakta:

·  Lisa Adolphsson, kommunikationsansvarig, Bayer, tfn: 070-635 72 20, e-post: lisa.adolphsson@bayer.com.

·  Janna Sand-Dejmek, medicinsk rådgivare, Bayer, tfn +46 733 58 40 89, e-post:

janna.sand@bayer.com

·  Vår internationella press-service online: press.healthcare.bayer.com

Forward-Looking Statements

This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conformthem to future events or developments.

# # #


Om Bayer HealthCare
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig försäljning på EUR 18,6 miljarder (2012), är en av världens ledande, innovativa företag inom hälso-och läkemedels-produkter, baserat i Leverkusen, Tyskland. Bayer Healthcare kombinerar djurhälsa, konsument-produkter inom hälsa och specialiserade sjukvårdsläkemedel och har som mål att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har en global arbetsstyrka på 55 300 anställda (2012) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.bayerhealthcare.com.


Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy