Skip to main content

TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 08:02 CET

Stockholm den 10 februari 2016 – TLV har beviljat Stivarga (regorafenib) subvention vid behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där tumören fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Stivarga är det första godkända behandlingsalternativet i denna linje för den här gruppen svårt sjuka patienter.

  – Vi vet att de idag godkända behandlingarna vid avancerad GIST fungerar i cirka två till tre år. Goda erfarenheter finns från flera andra multikinashämmare som i Sverige ofta används ”off label” vid GIST. Det är glädjande att en av dessa nu är godkänd och subventionerad baserat på en klinisk studie (GRID[1]), säger Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes onkologiska klinik i Lund och sekreterare i Skandinaviska Sarkomgruppen.

GIST är ett så kallat mjukdelssarkom i mag-tarmsystemet. I Sverige diagnosticeras cirka 135 patienter årligen och omkring 35 av dessa beräknas kunna dra nytta av behandling med Stivarga.

Till skillnad från många andra cancerformer svarar patienter med GIST inte på behandling med cellgift. Standardbehandlingen är istället riktad direkt mot tumören och gör att tillväxten av tumörcellerna bromsas. Det behövs fler behandlingsalternativ för patienter där tumören växer trots tidigare och pågående behandling. Stivarga är ett av de senast tillkomna behandlingsalternativen.

Om Stivarga

Den verksamma substansen i Stivarga är regorafenib. Det är en multikinashämmare som hämmar signalvägar i cellen som är viktiga för bildandet av tumörers blodförsörjning och för cancercellers tillväxt och utveckling. Stivarga ges som tabletter.

Stivarga är godkänt för behandling av

  • metastaserande kolorektal cancer som tidigare har behandlats med, eller inte anses vara lämpade för tillgängliga behandlingar.
  • icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib.

Stivarga subventioneras endast för vuxna patienter med icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib.

För mer information, välkommen att kontakta:

Hanjing Xie, Medical Advisor, Bayer, tel:073-358 40 89, e-post: hanjing.xie@bayer.com

Cecilia Lindahl, External Affairs Manager, Bayer, tel: 070-355 08 98, e-post: cecilia.lindahl@bayer.com


[1]GRID (GIST – Regorafenib In Progressive Disease) The Lancet. Volume 381, No. 9863, p295–302, 26 January 2013


Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk. Våra produkter och tjänster syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation, tillväxt och hög intjäningsförmåga. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2014 hade Bayer cirka 119 000 anställda, en omsättning på 42,2 miljarder euro och investerade 3,6 miljarder euro i forskning och utveckling. Dessa siffror inkluderar den verksamhet inom högteknologiska material som börsintroducerades den 6 oktober 2015 som ett självständigt bolag med namnet Covestro. För mer information, besök www.bayer.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy