Skip to main content

God omställning förädlar arbetsmarknaden

Blogginlägg   •   Feb 02, 2016 10:45 CET

Att ofrivilligt bli av med sitt jobb är för de flesta ett hårt slag som också kan drabba hälsan. Det finns system som ska hjälpa och stödja den drabbade både ekonomiskt och rent praktiskt, exempelvis a-kassa och hjälp med omställning. 

Företag och fack kan för arbetare välja leverantör tillsammans inom ramen för trygghetsfonden TSL, men den uppsagde tjänstemannen och akademikern kan också begära att få hjälp av en särskild leverantör – ett auktoriserat omställningsföretag - via Trygghetsrådet TRR. I många fall köper även företag som säger upp personal omställningstjänster för alla grupper direkt av auktoriserade omställningsföretag. Flera av Bemanningsföretagens omställningsföretag erbjuder sina tjänster via Arbetsförmedlingens program, t ex stöd och matchning.

Viktigt med erfarenhet
Omställning är en stor och viktig fråga som rör ett av människans grundfundament, försörjningen. På ett Almedalsseminariumi somras vittnade en av deltagarna, Helena Sifontes, om det surrealistiska i att bli uppsagd och att det viktigaste på vägen till ett nytt jobb var stöd från en erfaren och kunnig person. Den kvaliteten och tryggheten är Bemanningsföretagens auktoriserade medlemmar experter på, både för enstaka individer och som stöd och hjälp för företag och organisationer vid omstruktureringar.

Stränga krav på företagen
Bemanningsföretagens auktorisation för omställningsföretag innehåller en rad stränga krav rörande till exempel kollektivavtal, ansvarsförsäkringar och ordnad ekonomi, liksom dokumenterade processer, kvalitetssystem, beskrivna kompetensprofiler och referenser. Sen tillkommer andra tillgångar som är avgörande för att göra avbrottet mellan två jobb så kort och skonsam som möjligt.

De auktoriserade omställningsföretagen har lång och etablerad erfarenhet - många sedan slutet av 1990-talet. I en omställningssituation behövs oftast kontakter med en mängd aktörer som arbetsförmedling, fack, trygghetsråd, försäkringskassa, a-kassa… Det erfarna, auktoriserade omställningsföretaget kan dessa organisationer och blir spindeln i nätet i arbetet med att effektivt vägleda individen till nytt jobb

God omställning förädlar arbetsmarknaden
En av synonymerna till omställning är anpassning. Jag anser att ett annat ord passar bättre – förädling. God omställning stannar inte vid att undersöka vad individen jobbade med senast och försöka hitta ett likadant jobb, det handlar om att även se vilka andra möjligheter de samlade erfarenheterna hos personen ger och sedan via kontakter och nätverk kunna realisera dem i form av jobb. God omställning ger nya möjligheter och fortsättning på karriären. God omställning förädlar möjligheterna på arbetsmarknaden.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument