Skip to main content

Trygga heltidsanställda, trygga affärer

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 12:55 CET

Nu i veckan har en näringslivsdignitär uttryckt oro rörande tryggheten för inhyrda och risken för affärerna vid inhyrning. Oron är obefogad. Jag kan lugnt säga att jag representerar den tydligast reglerade branschen i Sverige med ett i princip vattentätt kollektivavtal i ryggen. Det ger de anställda en trygghet som få andra jobb kan uppvisa. Även svenskt affärsliv blir tryggt och konkurrenskraftigt med bemanning. Utan bemanningsbranschen skulle den svenska arbetsmarknaden bli mer otrygg, svårare att komma in på, och affärsmöjligheter och arbetstillfällen skulle försvinna utomlands.

Bemanningsföretagens senaste medarbetarundersökning (2015) visar att över 80 procent av de som jobbar i branschen är mycket eller ganska nöjda med sitt jobb. En tredjedel kom från arbetslöshet och fick via branschen en chans till egen försörjning. Branschen anställer även fler unga och utlandsfödda än övriga branscher i Sverige. Kundföretagen, och därmed den fysiska arbetsplatsen, kan förvisso växla för dem som jobbar i bemanningsbranschen. Det är dock ett ingångsvärde för branschen som de anställda är medvetna om, och för många ett argument att jobba i den. Om man inte trivs på sin arbetsplats eller med sina arbetsuppgifter är det betydligt enklare att byta än för den som jobbar som direktanställd.

Hög anslutningsgrad och garantilön
Bland de bemanningsanställda som helhet är hela 97 procent kollektivavtalsanslutna, att jämföra med 88 procent på den totala arbetsmarknaden. Kollektivavtalen garanterar att bemanningsanställda behandlas på samma vis som de som är anställda hos kunden, och är godkända av regering, riksdag och EU. I avtalet med förbunden inom LO är heltid reglerat, och LO har upprepade gånger konstaterat att bemanningsbranschen minskar otrygga anställningar. De kollektivavtal som gäller är framförhandlade helt i den svenska modellens anda, och fångar till och med upp anställda på företag som inte har kollektivavtal.

Bemanningsföretagen betalar en garantilön om det inte finns något kunduppdrag och söker samtidigt nya uppdrag till sin anställde. I motsvarande situation skulle en anställd i ett kundföretag bli uppsagd och tvingas ge sig ut att leta nytt jobb på egen hand.

Avgörande för svenska företag
Arbetsmarknaden har förändrats med digitalisering och globalisering. Konkurrensen är högre och med det ökar behovet av att växla upp, ned, skaffa specialkompetens eller se till att arbetsstyrkan är fulltalig vid sjukdom eller annan frånvaro. Det är avgörande för företagen att kunna möta de här utmaningarna i sin personalförsörjning. Många kundföretag skulle tvingas tacka nej till uppdrag eller förlägga dem utomlands, eller anställda på visstid om möjligheten till inhyrning försvann. Inget av detta är positivt för svensk ekonomi eller svenska arbetstagare.

Med hjälp av bemanningsbranschen höjer företagen nivån från överlevnad till spetsig konkurrensförmåga.

I den förändringen står bemanningsbranschen för viktiga värden: Fler jobbmöjligheter, insteg på arbetsmarknaden, minskat utrymme för oseriösa aktörer, minskat antal visstidsanställningar, och att svensk industri stärks i den globala konkurrensen. Faktorer som bidrar till god samhällsekonomi och ökad välfärd. Bemanningsbranschen är välreglerad, välfungerande och en positiv faktor för svensk arbetskraft.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen 

Bifogade filer

PDF-dokument