Skip to main content

Hopp om förtydligande av skatteregler

Nyhet   •   Dec 09, 2015 08:37 CET

Regelverket kring det som kallas ”Fastställande av tjänsteställe” är krångligt och härstammar från en svunnen tid med en annan sorts arbetsmarknad, både yrkesmässigt och geografiskt. Bemanningsföretagen har länge varit drivande för ett förändringsarbete med bättre anpassning till en modern arbetsmarknad.

-Vi har drivit på en granskning från Skatteverkets sida och efterfrågat förändring, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen i en intervju i EkotNuvarande regelverk står vi bakom till 100 procent så länge det gäller, men framöver ser vi ju gärna att det ändras för att motsvara dagens arbetsliv och uppfyller krav på tydlighet, så missförstånd inte uppstår.

Bemanningsföretagens medlemmar är auktoriserade, vilket innebär att de måste uppfylla en mängd kriterier, där ordning och reda och följande av lagar och riktlinjer ingår.

-Det har tydligt framgått att det tidigare regelverket kring ambulerande tjänsteställe, grundförutsättningen för bemanning, har varit föråldrat och svårtytt, säger Henrik Bäckström.

Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut än under brukssamhället då resande ofta uppfattades som en förmån. Den tidigare tillämpningen har visat sig spreta betydande och därmed har till exempel upphandlingar snedvridits när reglerna tolkats olika. Även informationen som kommit från Skatteverket har kunnat se olika ut från fall till fall. Och detta problem har gällt konsulter eller frilansare överlag, inte bemanningsbranschen specifikt.

Helt korrekt sluter sig Skatteverket till att det finns många punkter där myndigheten, i samarbete med de inblandade parterna, kan förbättras.