Skip to main content

Samarbete ger Västernorrlands tillväxtföretag nya möjligheter

Nyhet   •   Nov 22, 2016 18:59 CET

Helena Collin, Företagsfabriken i Kronoberg, Mikael Melitshenko, Inkubera i Örebro och Christian Söderberg, BizMaker i Västernorrland

BizMaker i Västernorrland har tecknat en avsiktsförklaring med Företagsfabriken i Kronoberg och Inkubera i Örebro. – Nu skapar vi möjlighet att genomföra ännu större satsningar som är till gagn för våra tillväxtföretag, säger Christian Söderberg, verksamhetsledare för BizMaker.

Det formaliserade samarbetet stärker det redan pågående utbytet mellan inkubatorerna inom innovationskontoret Fyrklövern.

– Jag är glad att vi nu formaliserar det samarbete som varit så framgångsrikt de senaste två åren. Gemensamt får vi nu en starkare position i Sverige som bidrar till ännu bättre tillväxt, säger Helena Collin, vd för Företagsfabriken.

Det fördjupade samarbetet kommer bland annat innebära ett bredare och djupare erfarenhetsutbyte mellan företagsinkubatorernas respektive affärsrådgivare. Dessutom upprättas en gemensam IT-plattform för utbyte av verktyg för affärsutveckling. 

– Det här är ett viktigt led i vår strävan att erbjuda Sveriges bästa affärsutvecklingsstöd, säger Mikael Melitshenko, vd för Inkubera.

Tillsammans kommer företagsinkubatorerna också arrangera och erbjuda sina inkubatorbolag olika affärsresor – en första resa till London i början av 2017 är redan bokad. 

– Den här unika satsningen ger våra företag möjlighet till ännu snabbare tillväxt på den internationella marknaden, säger Christian Söderberg

Innovationskontoret Fyrklövern består av företagsinkubatorerna Bizmaker, Företagsfabriken, Inkubera, Inova, Kalmar Science Park samt Peak Region Science Park. Samarbete och övergripande erfarenhetsutbyte har skett mellan dessa inkubatorer sedan 2015.

Kontakt: 
Christian Söderberg, verksamhetsledare BizMaker
070-337 80 03, christian.soderberg@bizmaker.se