Skip to main content

Calejo beviljad Vinnova-finansiering för optimering av SCAs och Bolidens processer

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 13:20 CEST

SCA Obbola pappersbruk. Bild: SCA

Startupbolaget Calejo Industrial Intelligence har inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA tilldelats stöd av Vinnova på närmare 700 000 kronor för två olika AI-projekt i nära samarbete med SCA respektive Boliden och konsultbolaget Optimation.

Inom Vinnova-programmet "Digitalisering av industriella värdekedjor" har Calejo tilldelats finansiering för två AI-projekt. Utlåtande från elva oberoende nationella experter ligger till grund för Vinnovas besluta att godkänna ansökningarna. Bedömningskriterierna var: Potential, Genomförbarhet och Aktörer.

Calejos två projektansökningar bedömdes av Vinnova att ”på ett övertygande sätt ha potential att kunna leda fram till ett efterföljande forsknings- och innovationsprojekt inom kommande utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA."

- Finansieringen ger svensk processindustri, dess leverantörer och forskningsparter möjlighet att undersöka, utveckla och testa nya metoder för att genom digitalisering nå ökad konkurrenskraft. Extra glädjande är att flera projekt fokuserar på hur digitaliseringen möjliggör en effektivare och mer klimatsmart processindustri. Vi har haft ett bra söktryck till utlysningen och bedömarna har haft en svår uppgift att prioritera bland de sökande projekten, säger Peter Wallin, programchef för PiiA.

Energioptimering på SCA Obbola
Tillsammans med SCA har Calejo nu inlett ett projekt med namnet ”Energioptimering inom processindustri med hjälp av AI”. 

- Projektets mål är att undersöka om AI-teknik kopplad till relevant produktionsdata kan skapa en träffsäker prognos över kommande energibehov. Vi kommer även att undersöka möjligheten att med hjälpa av AI styra ackumulerad energi i processen för att lösa kommande underskott, säger Johannes Holmberg, vd för Calejo Industrial Intelligence.

Effektivare processmodellering på Boliden
Tillsammans med Boliden Mineral och konsultbolaget Optimation har Calejo nu även inlett ett projekt med namnet ”AI som stöd för effektivare processmodellering”.

- Att ha en tillförlitlig digital modell av sina processer är ett viktigt steg mot en mer övergripande processoptimering. Om delar av processen är svåra att mäta eller beskriva fysikaliskt, eller därför att indata förändras över tid, så är det svårt att skapa och hålla modeller aktuella. Projektets mål är att ta fram en metodik för hur AI kan användas för att effektivisera processmodelleringen. En bra digital modell kan sedan användas i kombination med AI för att optimera processtyrningen, säger Johannes Holmberg och avslutar:

- Möjligheten att kombinera traditionell fysikalisk modellering med AI-teknik har inte tidigare testats inom processindustrin. Ett framgångsrikt projektresultat kommer att medföra en generisk lösning, som är applicerbar för all typ av processindustri.

Kontakt:
Johannes Holmberg
Vd, Calejo Indsutrial Intelligence
073 250 42 01,  johannes.holmberg@calejo.ai

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.