Skip to main content

Frågor och svar om uppsägningen av hemtjänstavtal med Danderyds kommun

Nyhet   •   Jul 06, 2012 15:26 CEST

Varför säger ni upp hemtjänstavtalet med Danderyds kommun?

Kommunens nuvarande ersättningsnivåer innebär att Blomsterfonden inte klarar av att förena hemtjänst med god kvalitet och en ekonomi i balans. Det är med stor ledsamhet vi tagit detta beslut om att säga upp avtalet.

Ledningen har under hela året fört diskussioner med kommunen för att få till stånd en lösning i ersättningsfrågan. Då vi känner ansvar för våra hemtjänstkunder och medarbetare inom hemtjänsten har vi dock in i det längsta avvaktat med att säga upp avtalet.

Vårt ställningstagande som hemtjänstutförare är att vi inte är beredda att kompromissa bort kvaliteten i vår omvårdnad. Därför väljer vi att säga upp hemtjänstavtalet med Danderyds kommun.

Hur påverkar detta mig som Blomsterfondens hemtjänstkund i Danderyds kommun?

Hemtjänstavtalet är uppsagt per den 4 juli, 2012 med tre månaders uppsägningstid. Blomsterfondens förhoppning är att kommunen beslutar om en ersättningsnivå som gör att vi kan fortsätta erbjuda hemtjänst i Danderyd om kommunen då vill detta. Kommunen ansvarar för att erbjuda dig som kund en ny utförare, så kontakta din biståndsbedömare så snart som möjligt  för mer information. Som kund kan du ha kvar Blomsterfonden som utförare till den 4 oktober och påbörja med ny utförare from 5 oktober. Blomsterfonden kommer under hela uppsägningsperioden att vara behjälplig så att byte av utförare möjliggörs utifrån varje kunds bästa.

Vad anser Blomsterfonden vara en god ekonomisk balans?

Blomsterfonden är en ideell förening. Det överskott vi genererar går in i organisationen igen och används till utveckling av våra verksamheter, exempelvis till ny utrustning och kompetensutveckling för våra medarbetare. Att bedriva den nuvarande verksamheten vidare med förlust är inte möjligt.

 Varför anser ni att ersättningsnivån påverkar kvaliteten?

Eftersom det är kommunen som beslutar om priset måste Blomsterfonden anpassa sina kostnader efter kommunens pris (ersättning). Under de senaste fem åren har kommunens prishöjningar varit betydligt lägre än vad lönerna ökat. Dessutom har kommunen från 1 januari förändrat ersättningsprinciperna vilket leder till att vi inte får betalt trots att vi har kostnader för att utföra tjänsten.

Ett exempel på detta är de fall då våra kunder behöver hjälp av två personer, t.ex. i förflyttningar, men då ersättningen bara tillåter en person. Detta innebär risker för både kund och medarbetare.

Hur många personer berörs av uppsägningen av hemtjänstavtalet?

Blomsterfonden har cirka 230 hemtjänstkunder i Danderyds kommun som påverkas av uppsägningen. Kommunen ansvarar för att de inom tre månader har tilldelats en ny hemtjänstutförare.

Cirka 40 medarbetare arbetar inom Blomsterfondens hemtjänst i Danderyd idag. Inom några veckor påbörjas förhandlingar om arbetsbrist med de fackliga organisationerna.

Blomsterfonden följer gällande lagar och avtal för att hantera denna situation på bästa sätt för våra medarbetare och kunder.

Vilka medarbetare berörs av uppsägningen av hemtjänstavtalet med Danderyds kommun?

De medarbetare som arbetar i grupp Östra inne, Östra ute och Väst i Danderyd. Väst har även kunder som tillhör Täby kommun och detta avtal påverkas inte, inte heller avtalet med Stockholms stad.

Vad händer nu och i höst?

Om Danderyds kommun återkommer med en lösning på ersättningsfrågan kvarstår Blomsterfondens ambition att erbjuda hemtjänst i Danderyds kommun.

Blomsterfonden fortsätter att erbjuda hemtjänst till kunder inom Täby kommun och Stockholms stad och vill växa vidare inom området hushållsarbete (RUT).

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy