Skip to main content

Pradaxa i nya amerikanska riktlinjer mot stroke

Nyhet   •   Feb 15, 2011 15:10 CET

Nya amerikanska riktlinjer förordar det blodproppsförebyggande läkemedlet Pradaxa som ett alternativ till warfarin (Waran) för att förebygga riskerna för blodpropp och stroke hos patienter med förmaksflimmer. Bakom rekommendationen står American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) och Heart Rhythm Society (HRS).

Pradaxa (dabigatran) är ett nytt blodförtunnande läkemedel som tas som fast dos och har förutsägbar effekt. Dagens standardbehandling med Waran är effektiv men förknippas med hög risk för biverkningar, framför allt allvarliga blödningar. Behandlingen kräver även regelbundna kontroller vilket patienten slipper med Pradaxa.

Omkring 140 000 personer i Sverige beräknas ha förmaksflimmer, den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Av de runt 30 000 personer i Sverige som får stroke varje år beräknas omkring 6 000 få det till följd av förmaksflimmer.

Pradaxa (dabigatran) godkändes som behandling för att förebygga stroke vid förmaksflimmer av det amerikanska läkemedelsverket FDA i december i fjol. De europeiska läkemedelsmyndigheterna behandlar för närvarande en ansökan om att godkänna Pradaxa för samma indikation i Europa. Pradaxa är sedan tidigare godkänt för att förebygga blodpropp i samband med ortopedisk kirurgi.

Källa: J. Am. Coll. Cardiol, online Feb 14, 2011.