Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Antidot effektivt när blodförtunnande effekt snabbt behöver hävas

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 14:33 CET

Praxbind, en antidot för det blodförtunnande medlet Pradaxa, upphävde omedelbart den antikoagulerande effekten hos nästan samtliga 500 patienter som antingen hade en livshotande blödning, eller var i behov av akut kirurgi. Resultaten presenterades vid den amerikanska kongressen American Heart Association i New Orleans.

Strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer: Dabigatrans säkerhet och effektivitet bekräftas i stor registerstudie av FDA

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2014 08:30 CET

Amerikanska forskare har i en storskalig registerstudie jämfört de blodförtunnande läkemedlen dabigatran och warfarin. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Circulation den 30 oktober i år. Studien, som utfördes av forskare anslutna till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, omfattade 134 000 patienter över 65 år inom det amerikanska sjukförsäkringssystemet Medicare.

Nyheter 1 träff

Pradaxa i nya amerikanska riktlinjer mot stroke

Pradaxa i nya amerikanska riktlinjer mot stroke

Nyheter   •   Feb 15, 2011 15:10 CET

Nya amerikanska riktlinjer förordar det blodproppsförebyggande läkemedlet Pradaxa som ett alternativ till warfarin (Waran) för att förebygga riskerna för blodpropp och stroke hos patienter med förmaksflimmer. Bakom rekommendationen står American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) och Heart Rhythm Society (HRS).

Bilder Visa alla 5 träffar

Pradaxa - ett blodförtunnande läkemedel som förebygger stroke

Pradaxa - ett blodförtunn...

Pradaxa är ett nytt blodförtunnande läkemedel, en tablett med fast dos och förutsägbar effekt. Den aktiva substansen i Pradaxa är dabigat...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Fredrik Hjerling (för fri publicering)
Ladda ner
Storlek

1,93 MB • 4714 x 3296 px

Överläkare Leif Friberg, hjärtkliniken Danderyds sjukhus

Överläkare Leif Friberg, ...

Leif Friberg är överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Carin Wesström (för fri publicering)
Ladda ner
Storlek

5,13 MB • 2601 x 3908 px

Maria Eklind Cervenka, medicinsk rådgivare

Maria Eklind Cervenka, me...

Maria Eklind Cervenka är medicinsk rådgivare hos Boehringer Ingelheim.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Fredrik Hjerling (för fri publicering)
Ladda ner
Storlek

7,09 MB • 5616 x 3744 px

Pradaxa - ett läkemedel mot blodpropp

Pradaxa - ett läkemedel m...

Den aktiva substansen i Pradaxa är dabigatran som binder till trombin, ett enzym som har en nyckelroll för blodets förmåga att koagulera....

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Fredrik Hjerling (för fri publicering)
Ladda ner
Storlek

3,61 MB • 3722 x 5512 px

Videor 1 träff

Att leva med risk för stroke

Att leva med risk för stroke

Gerd Lilljha har förmaksflimmer med ökad risk att drabbas av stroke. Hon fick möjlighet att ingå i en forskningsstudie om att förebygga s...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

21 MB • 768 x 432 px

Dokument Visa alla 9 träffar

Fakta om antidot

Fakta om antidot

Dokument   •   2015-03-19 13:18 CET

En antidot är en substans som kan användas till att förta effekten av ett läkemedel, för att till exempel häva ett livshotande tillstånd. En antidot kan binda direkt till den substans vars effekt man vill blockera eller påverka receptorer så att ämnet inte längre tas upp i kroppen eller kan utöva sin verkan.

Fakta om blodpropp

Fakta om blodpropp

Dokument   •   2011-08-22 15:53 CEST

Blodpropp är en del av de stora och allvarliga folksjukdomarna såsom hjärtinfarkt och stroke men även andra livshotande tillstånd som lungemboli (propp i lungan). Viktiga orsaker till blodpropp är ateroskleros (åderförkalkning) och förmaksflimmer. Blodpropp är även en fruktad komplikation vid kirurgi. Blodpropp förebyggs och behandlas med olika typer av blodförtunnande läkemedel.

Fakta om studier med Pradaxa

Fakta om studier med Pradaxa

Dokument   •   2011-08-22 15:53 CEST

RE-VOLUTION är ett övergripande kliniskt prövningsprogram för studier av effekt och säkerhet hos Pradaxa (dabigatranetexilat), ett läkemedel som tas peroralt för att förebygga blodpropp. Totalt medverkar mer än 38 000 patienter i de elva pågående eller avslutade delstudierna i programmet.

Fakta om RE-LY

Fakta om RE-LY

Dokument   •   2011-08-22 14:00 CEST

RE-LY är en global randomiserad fas III-studie och den hittills största som gjorts om att förebygga stroke och blodpropp vid förmaksflimmer. I studien ingick över 18 000 patienter, varav 300 svenska. De har behandlats med antingen Pradaxa (dabigatran) i två olika doser eller standardläkemedlet Waran. Syftet har varit att jämföra risken att insjukna i stroke och/eller blodpropp i respektive grupp.