Skip to main content

Skillnad i säkerhet när blodförtunnande läkemedel jämförts

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 09:47 CEST

Behandling av patienter med förmaksflimmer i riskzonen för stroke förefaller ha färre blödningar med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa i jämförelse med Xarelto. Det visar en stor oberoende studie med över 118 000 patienter som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA Internal Medicine där man jämfört effekt och säkerhet hos de båda läkemedlen i klinisk vardag.

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat och en riskfaktor för att drabbas av ischemisk stroke. Orsaken är att störd hjärtrytm leder till att blodet cirkulerar långsammare och kraftigt ökar risken för att en blodpropp kan bildas, lossna och via blodbanan föras upp till hjärnan där den fastnar och täpper till blodkärlet. Därför bör de flesta personer med förmaksflimmer och minst en riskfaktor behandlas med blodförtunnande medel i syfte att förebygga ischemisk stroke.

Oberoende studie

Den nu aktuella observationsstudien har genomförts av forskare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och bygger på data från över 118 000 patienter i klinisk vård. Patienterna var över 65 och hade icke valvulärt förmaksflimmer. (1)

Resultaten visar att behandling med Pradaxa var förenad med en signifikant minskning av antalet:

  • Intrakraniella blödningar (hjärnblödning) (65% RRR*, 0,23% ARR*),
  • Stora blödningar (48% RRR, 1,3% ARR),
  • Större gastrointestinala blödningar (blödningar i mag-tarmkanalen) (40% RRR, 0,94% ARR).

När det gäller effekten för att skydda mot stroke visade resultaten att patienter som behandlades med Xarelto (rivaroxaban) och Pradaxa (dabigatran) fick jämförbart skydd mot tromboembolisk stroke (blodpropp i hjärnan).

- Resultaten av studien visar att de nya behandlingarna för att förebygga stroke vid förmaksflimmer kan ha olika profiler avseende skyddet mot olika typer av stroke och risken för blödning. Detta talar för att valet av både läkemedel och läkemedelsdos behöver individualiseras i relation till patientens allmänna tillstånd och särskilt den individuella risken för stroke och för allvarlig blödning, säger Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Uppsala kliniska forskningscentrum.

Över 300 000 personer i Sverige har förmaksflimmer. (2) Av de runt 30 000 som drabbas av stroke varje år – den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige – beräknas minst 6 000 få det på grund av förmaksflimmer. (3)

Om Pradaxa

Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke på grund av icke valvulärt förmaksflimmer, behandla och förebygga djup ventrombos och lungemboli (blodpropp i lungan) samt för att förebygga blodpropp efter byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering. Pradaxa är det enda av de direktverkande orala blodförtunnande medlen för vilken det finns en specifik antidot, Praxbind (idarucizumab) som snabbt kan upphäva den blodförtunnande effekten så att blodet åter koagulerar normalt. Det kan vara livsavgörande om den som tar Pradaxa drabbas av en olycka eller måste opereras akut.

*RRR: Relativ Riskreduktion

*ARR: Absolut Riskreduktion


(1) David J Graham: JAMA Internal Medicine, published online October 3, 2016.

(2) Förmaksflimmer – Förekomst och risk för stroke. SBU 2013.

(3) Riksstroke, årsrapport 2015.Medicinska frågor
, välkommen att kontakta:

Rikard Amberntsson, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-2483457

E-post: rikard.amberntsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer