Skip to main content

Stort stipendium för forskning om hjärtflimmer

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 13:30 CEST

Helga Skúladóttir, specialist i kardiologi och internmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, har utsetts till mottagare av 2016 års stipendium på 100 000 kronor som delas ut av Svenska Kardiologföreningen och läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim. Hon har tilldelats stipendiet för sitt projekt om förmaksflimmer – den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. I Sverige beräknas omkring 300 000 personer ha förmaksflimmer, vilket också är en stark riskfaktor för ischemisk stroke.

Intresset för arytmier och specifikt förmaksflimmer väcktes hos Helga Skúladóttir med insikten om att det är en patientgrupp där vården behöver kunna erbjuda något som nu inte finns. Symtomgivande förmaksflimmer ger starkt försämrad livskvalitet.

– Men det finns ett stort kunskapsgap vad gäller orsaken till symtomen. Det har varit ett mysterium för oss kardiologer. Vi kan inte förklara varför vissa patienter upplever väldigt mycket symtom och andra inte. Det är ett kliniskt problem och vi upplever att vi inte riktigt har de verktyg som behövs för att hjälpa dem som har mycket symtom av sitt flimmer, säger Helga Skúladóttir.

Sömnapné och KBT

Rubriken för Skúladóttirs projekt är ”Symtomatic atrial fibrillation – mechanisms and treatment”. Ett övergripande mål är att klargöra mekanismerna bakom symtomen vid förmaksflimmer och utvärdera eventuella behandlingsalternativ för dessa patienter.

Projektet består av två delar. I det ena kommer ett antal patienter att screenas för sömnapné som är vanligt vid förmaksflimmer. De som har det kommer att behandlas för detta i ett år varefter symtom och livskvalitet kommer att utvärderas. I den andra delen jämförs internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandling med standardbehandling avseende livskvalitet vid förmaksflimmer.

– Boehringer Ingelheim är stolta över att för femte året i rad, i samarbete med Svenska Kardiologföreningen, kunna erbjuda ett stipendium som bidrar till forskningen inom förmaksflimmer och stroke, säger Rikard Amberntsson, vetenskaplig rådgivare på Boehringer Ingelheim.

– Helga Skúladóttirs forskningsprojekt kan ge en ökad kunskap om bakomliggande orsaker till specifika och ospecifika symptom vid förmaksflimmer. Hon kommer också att utvärdera en ny typ av behandling med mål att förbättra patienternas symptom, säger Christina Christersson, vetenskaplig sekreterare på Svenska Kardiologföreningen

I motiveringen för stipendiet sägs att: ”Sammantaget kan projektet ge ökad kunskap om bakomliggande orsaker till specifika och ospecifika symtom vid förmaksflimmer, samt utvärdera en ny typ av behandling”.

Stipendiet delas ut i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg den 28 april 2015.

Gillar att undervisa

Helga Skúladóttir, född 1979, har ett gediget CV bakom sig. Sin läkarexamen avlade hon vid Islands universitet 2005, därefter verksam i Reykjavik och vid universitet i Edinburgh, forskarstuderande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna2014 och 2015 specialist i kardiologi och internmedicin vid Karolinska Universitets-sjukhuset.

Forskningsintensivt företag

Boehringer Ingelheim är ett familjeägt läkemedelsföretag med drygt 100 med-arbetare i Sverige. 2015 investerades 54 miljoner i forskning, som en del av det internationella forskningsprogrammet. Nästan all forskning bedrivs av egen personal, från grundforskning till färdigt läkemedel. Inom klinisk forskning arbetar företaget i Sverige idag främst inom terapiområdena diabetes, onkologi, lungsjukdom och hjärta-kärl. I dagsläget pågår 34 studier på 98 kliniker där ca 950 patienter har påbörjat ett deltagande. Studierna bedrivs över hela landet, både mot öppen och slutenvård där våra deltagande läkare och studiesköter-skor spelar en viktig roll.

För mer information välkommen att kontakta:
Rikard Amberntsson, vetenskaplig rådgivare på Boehringer Ingelheim

Telefon: 0702-48 34 57
E-post: rikard.amberntsson@boehringer-ingelheim.com

Christina Christersson, vetenskaplig sekreterare, Svenska Kardiologförening

Telefon: 0703-090 604
E-post: Christina.Christersson@medsci.uu.se

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer