Skip to main content

Hållbara Hav i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 10:38 CEST

Klädsamma kemikalier, mikroplast i vår mat och antibiotikaresistens? Välkommen ombord på briggen Tre Kronor af Stockholm och till intressanta samtal och seminarier om Östersjöns situation samt utställningarna "Etta med kök” och "Östersjöns miljöutmaningar".

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Trossa och MistraPharma. Hållbara Havs miljöutställning "Etta med kök" visas och på Tre Kronors däck finns en utställning om livet under ytan - "Östersjöns miljöutmaningar". Här träffar du forskare som svarar på dina frågor om Östersjön.

PROGRAM:
Ett detaljerat program med medverkande kommer att skickas ut senare.

MÅNDAG 29/6
10.00 - 11.00 ”Hur mår Östersjön idag?” Välkommen till invigning av Hållbara Havs seminariedagar och miljöutställningar - Presentation av veckans program.
Vi tar tempen på havet. Ta del av den senaste kunskapen om Östersjöns tillstånd och miljöproblem. Vi kopplar frågorna kring övergödning, fiske, miljögifter och mångfald till utställningarna ombord, där vi visar hur du konkret kan bidra till en förbättring. 

11.30 - 13.00 Panelsamtal: "Antibiotikaresistens – en fråga på liv eller död"
25000 personer dör varje år i EU på grund av antibiotikaresistens. WHO klassar det som ett av de största hoten mot folkhälsan. Varför uppkommer resistens, hur sprids den? Vad görs idag och vad krävs framöver? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.

14.00 - 15.00 Vad kan du göra för Östersjön?
Guidade visningar av miljöutställningen "Etta med kök" om kemikalier, plast och läkemedel i våra hem samt "Östersjöns miljöutmaningar". Vilka miljöproblem brottas Östersjön med? Vad kan du göra för att minska belastningen på vårt innanhav? Välkommen till Briggen Tre Kronor för inspiration, visning av miljöutställningar och diskussioner med forskare och kommunikatörer.

TISDAG 30/6
10.00 - 11.00 Folke Rydén presenterar sin nya film "The Baltic Sea Expedition" om mikroplast i Östersjön. Visning ombord i Tre kronors salong. 

"Politikens roll i den enskilde konsumentens val"
Vem har egentligen ansvaret för att vi får en hållbar utveckling – politikerna eller konsumenterna? Eller kanske båda? "The Baltic Sea Expedition" är utgångspunkt för ett samtal om Östersjöns miljö, illavarslande konsumtionsmönster och svåra val som borde vara enkla. 

11.30 - 13.00 Panelsamtal: "Plast i Östersjön - vad har det med dig att göra?"
Mellan 60-80% av allt marint skräp uppskattas bestå av plast. Hundratals olika djurarter världen över fastnar i plastföremål och misstar plast för föda. Vad kan vi göra åt det och hur kan vi minska tillförseln till Östersjön? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.

14.00 - 15.00 Fördjupning - "Mikroplaster – ingen småsak för Östersjön"
Plastpartiklar under 5mm kallas mikroplast, forskning har visat flera problematiska egenskaper med dessa. Var kommer de ifrån och vad händer med dem i naturen? Hur påverkar de Östersjön och dess invånare? Och vad kan du göra?

15.00 - 16.00 "Plast - ohållbart i längden?"
Plast är ett lätt, mångsidigt och hållbart material som vi har vida användning av i vårt moderna samhälle. Över 250 miljoner ton plast produceras årligen. Men plast kan också vara problematiskt, från stora bitar till de minsta. Vad är nytt i forskningsvärlden om plast i vår miljö?

ONSDAG 1/7 
10.00 - 11.00 Panelsamtal: ”Leder nedmonteringen av journalistiken till sämre havsmiljö?”
Vilket ansvar har journalistiken för att förmedla en korrekt bild av miljöriskerna i Östersjön? Hur påverkar mediekrisen politikernas möjligheter att fatta kloka beslut om en hållbar framtid? Ska universiteten axla en större roll i att kommunicera havsforskningen till beslutsfattare och allmänhet.

11.30 - 13.00 Panelsamtal ”Textilier - finns det klädsamma kemikalier?”
Det används stora mängder kemikalier när textilier tillverkas. Produktionskedjorna för textilier är ofta långa och globala. Vilka kemikalier klär vi oss i, och kan de vara farliga? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.

15.00 - 16.00 Avslut och sammanfattning - "Vem tar ansvar för Östersjön nu?
Vems är ansvaret för att se till att säkerställa en förändring för Östersjön och vilka är möjligheterna att som individ få en översikt av vilka val som finns? Hur får vi till en förändring? Vi sammanfattar intrycken från de tre seminariedagarnas samtal mellan forskare, industri och myndigheter kring antibiotikaresistens, textilkemikalier och plast. En summering av konkreta tips och råd respektive inspel att gå vidare med.

Välkommen!

Hållbara Hav / Briggen Tre Kronor af Stockholm anländer till Visby lördagen den 27 juni kl.16.00.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy