Sofie Johansson, chefsanalytiker, Brilliant
Sofie Johansson, chefsanalytiker, Brilliant

Pressmeddelande -

80 procent högre sjukfrånvaro vid dålig arbetsmiljö

Nya undersökningar från Brilliant, som frågat över 200 000 medarbetare bland 200 av Sveriges största arbetsgivare, visar att 13 % under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Färska siffror i en av undersökningarna, baserat på 3000 svar, befäster att stress och konflikter är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och att dålig organisatorisk och social arbetsmiljö leder till 80 % högre sjukfrånvaro.

Resultatet från Brilliants undersökningar påvisar att många av dagens arbetsplatser inte kan erbjuda en tillräckligt gynnsam arbetsmiljö. Undersökningarna har tagits fram i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser.

Undersökningarna bekräftar att en dålig arbetsmiljö med stress och konflikter ökar sjukfrånvaron, den visar även att andelen stress och konflikter skiljer sig mellan olika branscher. 40 % anser att de inte har en rimlig stressnivå i sitt arbete och den bransch som har högst andel personer som upplever konflikter i arbetsgruppen är detaljhandels- och servicebranschen där siffran är hela 33 %.

- Bra medarbetarupplevelser är affärskritiskt och ställer höga krav på att företag och organisationer arbetar aktivt med frågan. Det är enormt viktigt att fråga medarbetarna vad de upplever och tycker, att ta reda på hur arbetsplatsen faktiskt mår i ett tidigt skede. Framtidens arbetsplatser måste ta tillvara på de insikterna i det dagliga arbetet, både för att stärka och ta sina medarbetarrelationer på största allvar, säger Stefan Wikström, vd på Brilliant.

När det kommer till diskriminering och andelen som inte anser att alla medarbetare har lika skyldigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna, skiljer det sig mellan könen. Totalt sett upplever 29 % av kvinnorna att alla medarbetare inte har lika möjligheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna och 21 % av männen. 

För mer information, kontakta:

Sofie Johansson
Head of Analysis, Brilliant 
sofie.johansson@brilliantfuture.se / 072-545 12 10

Om undersökningarna:

  • Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar som gjorts för 200 av Sveriges största företag.
  • Mellan 3000 - 200 000 svarande i respektive undersökning.
  • Frågorna i undersökningarna som ligger till grund för studien har utgångspunkt i föreskriften om organisatorisk och social miljö, AFS 2015;4.
  • I tillhörande pressmaterial finns resultatet från undersökningarna presenterat. 

Ämnen

Taggar


Med hjälp av medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och förändringsledning hjälper Brilliant företag att uppnå förändring som syns i affärsresultaten. Brilliant utmanar gärna traditionella sätt att se på medarbetarengagemang, ledarskap och att skapa förändring. We make you Brilliant.

2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant. Brilliant är en del av Wise Group.

Mer information på www.brilliantfuture.se

Presskontakt

Maja Adersten

Maja Adersten

Presskontakt PR-ansvarig 070-280 79 74
Emilia Brandt

Emilia Brandt

Presskontakt Marketing Manager 073-731 53 14

Relaterat material