Skip to main content

Taggar

brottsskadeersättning

Media no image

Ungas utsatthet för våld i kärleksrelationer diskuteras i Almedalen

Nyheter   •   Jun 24, 2015 09:33 CEST

”Ung, kär och utsatt för våld” och ”Tonårstrubbel eller misshandel – om ungas våld i nära relationer”. Det är rubrikerna på de två seminarier som Brottsoffermyndigheten arrangerar den 1 och 2 juli på Barnrättstorget i Almedalen.

Internationella Brottsofferdagen 2015 fullsatt

Internationella Brottsofferdagen 2015 fullsatt

Nyheter   •   Feb 04, 2015 11:06 CET

Intresset för Internationella dagen 2015 har varit stort och nu är arrangemanget fullsatt.

Media no image

Utdelningsbeslut från Brottsofferfonden hösten 2014

Nyheter   •   Dec 23, 2014 10:39 CET

Brottsofferfonden fördelar årligen medel till ideella organisationer, forskare, verksamheter i offentlig eller privat regi. Det är ett stort antal ansökningar som kommer in, vilket medför att det är stor konkurrens om fondens medel.

Media no image

Vittnesstödsverksamheten ska utredas

Nyheter   •   Sep 18, 2014 15:59 CEST

Regeringen gav i juni 2014 Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag till en långsiktig organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten.

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott
Brottsoffermyndigheten i Almedalen

Brottsoffermyndigheten i Almedalen

Nyheter   •   Maj 28, 2014 15:43 CEST

Kommer du till Almedalen? Hoppas att vi ses på något av Brottsoffermyndighetens seminarier om barn, brott och rättigheter. Seminarierna genomförs vid två tillfällen: Tisdagen den 1/7 kl. 15.45 - 16.45 Torsdagen den 3/7 kl. 9.45 - 10.45

Media no image

Proposition - ny brottsskadelag

Nyheter   •   Mar 04, 2014 11:55 CET

Regeringen har den 4 mars överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny brottsskadelag. Förslaget syftar till att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmannens ansvar och utveckla systemet med brottsskadeersättning.

Film om brottsskadeersättning

Film om brottsskadeersättning

Nyheter   •   Feb 11, 2014 13:41 CET

Filmen riktar sig till dem som själva utsatts för brott, känner någon som utsatts för brott eller möter brottsutsatta i sitt arbete. Brottsoffermyndigheten betalade ut cirka 100 miljoner kr till brottsutsatta personer under 2013 men ännu fler borde få sin möjlighet till ersättning prövad.

Internationella Brottsofferdagen 2014

Internationella Brottsofferdagen 2014

Nyheter   •   Jan 17, 2014 11:39 CET

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer med en temadag på Norra Latin i Stockholm. Dagen högtidlighålls den 21 februari 2014.

Media no image

Konkurrens om Brottsofferfondens medel

Nyheter   •   Dec 17, 2013 15:38 CET

Media no image

Konferens om Sveriges arbete mot våld

Nyheter   •   Nov 20, 2013 16:20 CET

Den 21-22 november 2013 hålls konferensen Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder i Stockholm. Den arrangeras av 15 av Sveriges nationella myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna. En av huvudtalarna är FN:s särskilda rapportör kring våld mot kvinnor, professor Rashida Manjoo, som för första gången besöker Sverige.

Många barn utsätts för våld

Många barn utsätts för våld

Nyheter   •   Nov 06, 2013 15:49 CET

Många barn växer upp med våld i sin vardag när de egentligen borde växa upp i en trygg miljö. Vad kan vuxna som möter barnen göra för att hjälpa? Brottsoffermyndigheten vill sprida kunskap om barns utsatthet och olika möjligheter för barn att få stöd, hjälp och ekonomisk ersättning.

Spridning av kränkande bilder och brottsskadeersättning

Spridning av kränkande bilder och brottsskadeersättning

Nyheter   •   Okt 28, 2013 11:20 CET

I några aktuella domstolsavgöranden har brottsoffer tilldömts skadestånd för förtal när gärningspersoner spridit kränkande bilder på webben. Om gärningspersonerna inte kan betala skadestånden riskerar brottsoffren att gå miste om ersättning eftersom Brottsoffermyndigheten inte kan betala ut ersättning för ärekränkningsbrott.