Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Barn som utsätts för brott får inte tillräcklig information

Barn som utsätts för brott får inte tillräcklig information

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 13:29 CEST

Anmälningarna om brott mot barn har ökat senaste åren samtidigt som mörkertalet är stort. Trots att myndigheter har ansvar att informera brottsoffer är det många barn utsätts för brott utan att få den information de har rätt till. Brottsoffermyndighetens nya informationsmaterial jag vill veta är målgruppsanpassad information till barn om brott, stöd och rättigheter.

Nyheter 2 träffar

Proposition - ny brottsskadelag

Nyheter   •   Mar 04, 2014 11:55 CET

Regeringen har den 4 mars överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny brottsskadelag. Förslaget syftar till att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmannens ansvar och utveckla systemet med brottsskadeersättning.

Film om brottsskadeersättning

Film om brottsskadeersättning

Nyheter   •   Feb 11, 2014 13:41 CET

Filmen riktar sig till dem som själva utsatts för brott, känner någon som utsatts för brott eller möter brottsutsatta i sitt arbete. Brottsoffermyndigheten betalade ut cirka 100 miljoner kr till brottsutsatta personer under 2013 men ännu fler borde få sin möjlighet till ersättning prövad.

Evenemang 2 träffar

Brottsplats nätet- utsatthet och möjlighet till hjälp

Evenemang   •   Apr 30, 2014 09:01 CEST

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Malmö om riskerna för utsatthet på internet men också om möjligheter till stöd och hjälp.

2014-06-032014-04-30

Scandic Triangeln, Malmö

Sexuella övergrepp - omfattning och konsekvenser

Evenemang   •   Mar 28, 2014 08:41 CET

Brottsoffermyndigheten och Social resursförvaltning i Göteborg arrangerar en temadag om omfattningen och konsekvenserna för personer som blir utsatta för sexuella övergrepp.

2014-05-09, 08:3012:00 CEST

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Bilder 2 träffar