Tags

byggherre 19 energiprestanda 11 flerbostadshus 10 ombyggnad 10 hållbart samhällsbyggnad 10 mats björs 10 hållbarhet 8 bebo 6 samhällsbyggnad 6 energieffektivisering 6 byggregler 5 energimyndigheten 4 miljonprogram 4 kompetensutveckling 3 nybyggnad 3 upphandling 3 forskning 3 byggherrarna 2 takras 2 årsmöte 2 citytunneln 2 renovering 2 östra gårdsten 2 stefan attefall 2 belok 2 sveby 2 kompetens 2 partnering 2 offentlig upphandling 2 iq samhällsbyggnad 2 utbildning 2 hus vänern 2 innovation 2 åsa öttenius 2 boende 2 samverkan 2 rekorderlig renovering 2 boken byggherrerollen 2 annie lööf 1 energimyndighet 1 anders ahlner 1 snöras 1 upphandlingsstrategier 1 akademiska hus 1 ersättningsformer 1 miljöplan 1 bostadsbyggande 1 riskbedömning 1 byggherrar 1 tommy lenberg 1 byggherrerollen 1 anna rohdin 1 sasja beslik 1 vd 1 ewa björling 1 fastighetsägarna 1 takkonstruktion 1 katarina ahlqvist 1 byggfelsförsäkring 1 cerbof 1 konferens 1 korruption i byggbranschen 1 sociala medier 1 nne-byggnad 1 eurokoder 1 almedalen 1 utveckla 1 abk 09 1 standarder 1 klimatförändringar 1 sisab 1 tilldelningskriterier 1 birgitta hohlfält 1 bygg 1 byggherreroll 1 anna bellman 1 civil- och bostadsminister 1 byggprocessmätning 1 energimål 1 regeringen 1 högskolor 1 växthuseffekten 1 strategisk samverkan 1 stora samhällsbyggarpriset 1 nne-byggnader 1 trafikverket 1 prolog 1 kommunikaton 1 gårdstenbostäder 1 kammarkollegiet 1 etiska rådet 1 etik samhällsbyggnadssektorn 1 nya karolinska 1 kurs 1 internationell byggverksamhet 1 micke kazarnowicz 1 strategisk partnering 1 upphandlingsform 1 utvecklingsansvarig 1 hållbart samhällsbyggande 1 Visa alla taggar
Byggherrarna inbjuder till seminarium om upphandlingsstrategier

Byggherrarna inbjuder till seminarium om upphandlingsstrategier

Nyheter   •   2014-10-23 08:58 CEST

Advokat John Hane klarlägger för- och nackdelar med olika delar i en byggherres upphandlingsstrategi och vid vilken typ av projekt de är lämpliga.

Byggherredagarna - Tillbaka till framtiden

Byggherredagarna - Tillbaka till framtiden

Nyheter   •   2014-02-05 13:43 CET

Programmet för Byggherredagarna är nu klart. Årets viktigaste konferens för Byggherrar får temat Tillbaka till framtiden.

Möt Tommy Lenberg, Byggherrarnas nya vd

Möt Tommy Lenberg, Byggherrarnas nya vd

Nyheter   •   2013-08-19 11:48 CEST

Tommy Lenberg brinner för att utveckla byggherrerollen, tror att alla problem har en lösning och ser fram emot att arbeta med Byggherrarnas värdegrund. Möt honom i denna intervju.

Media-no-image

Byggherrarna skriver ledare i Di - Starkare byggherre för nytta och utveckling

Nyheter   •   2012-10-16 09:29 CEST

En stark och kompetent byggherre kan leverera resultat som överträffar förväntningarna både avseende tid och ekonomi.

Media-no-image

Energieffektivisering handlar även om sociala aspekter

Nyheter   •   2012-09-17 12:46 CEST

Byggherrarna skriver debattinlägg i Byggvärlden; Sveriges riksdag har valt att ställa sig bakom EU:s mål avseende energieffektivisering. Det är hårt ställda mål som innebär att vi ska minska vår energianvändning med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, båda i förhållande till 1995. Med den fart vi energieffektiviserar idag kommer vi inte att nå målet.

Media-no-image

Samverkan och Partnering - en av höstens utbildningar

Nyheter   •   2012-08-17 16:00 CEST

Nu arrangerar Byggherrarna återigen den populära utbildningen i samarbete med Prolog. Petra Offrell är erfaren kursledare. Utbildningen bjuder ger deltagarna praktiska erfarenheter och verktyg för att direkt gå hem och starta upp eller delta i samverkans- och partneringprojekt. Platser kvar i Stockholm och Göteborg!Nu arrangerar Byggherrarna återigen den populära

Media-no-image

Strategisk partnering - frukostmöte

Nyheter   •   2012-08-15 09:28 CEST

med Anna Rhodin. Missa inte chansen att få veta mer om Strategisk partnering! Funderar du på att utveckla upphandling och genomförande av dina projekt? Vill du hitta en flexibel modell som öppnar för lärande och utveckling av såväl människor och arbetssätt som teknik? Då kan strategisk partnering vara en genomförandeform för dig. Delta i vårt frukostmöte och lär dig mer!

Media-no-image

Visa ledarskap regeringen!

Nyheter   •   2012-07-02 16:49 CEST

”Vi får inte blanda ihop målnivåerna vad gäller energiprestanda med de minimikrav som ska gälla alla nya byggnader” skriver Ulf Perbo i ett debattinlägg i Byggindustrin. Vi ställer oss frågan; Vilka är målnivåerna? Vad är regeringens ambition?

Seminarium - Finansiera renovering och energieffektivisering av miljonprogram

Seminarium - Finansiera renovering och energieffektivisering av miljonprogram

Nyheter   •   2012-06-11 11:07 CEST

Nu följer vi upp förra årets uppskattade seminarium om lönsamhetskalkylering! Går det att rusta upp miljonprogram med hänsyn till både miljön och de sociala aspekterna? Hur löser man finansieringsfrågan inför dessa omfattande renoveringar? Boka in den 5 september redan nu och anmäl ditt deltagande snarast!

Media-no-image

Bygg bättre än BBR med BeBo

Nyheter   •   2012-05-10 15:09 CEST

BBR, Boverkets byggregler, preciserar lagens minimikrav för bland annat energianvändning men vill du som byggherre bygga bättre än lagens krav saknas idag en sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus har därför tagit fram så kallade Godhetstal.

Seminarium om energieffektivisering av flerbostadshus i kunglig miljö

Seminarium om energieffektivisering av flerbostadshus i kunglig miljö

Nyheter   •   2012-05-07 10:23 CEST

Onsdagen den 25 april hade IQ Samhällsbyggnad och Byggherrarna bjudit in till seminarium om energieffektivisering av flerbostadshus för att sprida forskningsresultat och erfarenheter av beprövad praktik.

Mats Björs sista gästblogginlägg - Tacka byggherren för det

Mats Björs sista gästblogginlägg - Tacka byggherren för det

Nyheter   •   2012-05-03 09:13 CEST

I sitt sista gästblogginlägg på betong.se pratar Mats Björs om starka byggherrar med hög kompetens som skapar värden för brukarna. - Genom en kompetent och stark byggherre som har tillgång inte bara till ekonomiska resurser utan också organisatoriska kan vi slippa rubriker där ytterligare en arena, skola, badhus eller liknande blivit försenat eller dyrare att bygga än planerat, skriver han.

Media-no-image

Starkare byggherre ger byggprojekt som håller tid och budget

Nyheter   •   2012-04-27 12:35 CEST

Duktiga byggherrar står bakom projekt som Citytunneln i Malmö som blev färdig före utsatt tid och med en besparing på en miljard kronor. Kompetenta byggherrar står bakom projekt som Östra Gårdsten som idag, är en trygg och socialt välfungerade stadsdel, skriver Mats Björs i en debattartikel i Byggvärlden.

Media-no-image

Mats Björs fortsätter att gästblogga - förvånas av ekonomernas ovilja

Nyheter   •   2012-04-24 11:17 CEST

Det finns två saker som inte upphör att förvåna mig. Dels en del ekonomer och deras ovilja att tänka större än kalkyler för enskilda åtgärder och det enkla faktum att Riksdagen har valt att ställa sig bakom EU:s miljömål, men regeringens åtgärder inte räcker till för att nå dem.

Media-no-image

Energieffektivisera innan det är för sent

Nyheter   •   2012-04-20 11:54 CEST

Energimyndighetens beställargrupper BeBo och Belok har visat att man kan genomföra både energi- och kostnadseffektiva renoveringar”, skriver Byggherrarnas vd Mats Björs i en debattartikel i Byggindustrin och uppmanar fastighetsägare och byggherrar att ta till sig de nya erfarenheterna snarare än stödja sig BBR 2012.

Media-no-image

Mats Björs månadens gästbloggare i betong.se

Nyheter   •   2012-04-12 11:57 CEST

Mats Björs är april månads gästbloggare på betong.se. I sitt första blogginlägg pratar han om hur viktig materialindustrins engagemang i byggherrens mål är. Läs hela blogginlägget här.

Media-no-image

Ökad andel totalentreprenader ökar innovationsgraden

Nyheter   •   2012-03-19 11:52 CET

En ökad andel totalentreprenader, äkta sådana med funktionskrav överallt där det går, är en viktig komponent för att öka innovationsgraden och produktivitetsutvecklingen inom byggandet. Byggherrarna förordar också en ökad andel totalentreprenader med funktionskrav. Vi anser att innovation och produktivitet inte kommer av sig själva i en bransch.

Media-no-image

Avgiftsbelagda byggstandarder ökar riskerna för fel

Nyheter   •   2012-02-22 10:08 CET

Genom att standarder som byggreglerna hänvisar till är avgiftsbelagda är lagar och regler inte fritt tillgängliga. Detta riskerar i förlängningen att äventyra säkerheten för medborgarna, påpekar ett stort antal aktörer inom samhällsbyggnadssektorn i ett brev till handelsminister Ewa Björling, näringsminister Annie Lööf, bostadsminister Stefan Attefall och miljöminister Lena Ek.

Byggherrarna inbjuder till årsmöte och konferens

Byggherrarna inbjuder till årsmöte och konferens

Nyheter   •   2012-01-20 09:51 CET

I samarbete med Stockholms stad. Torsdagen den 15 mars, Scandic Ariadne, Djurgårdsstaden. Dagen inleds med föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar. Därefter inbjuder vi alla intresserade till en spännande eftermiddag med framtiden i fokus. Vi blickar framåt både vad gäller hållbarhet, en starkare byggherreroll och mot ett enklare, tydligare och mer överskådligt byggande.

Media-no-image

Vi söker en utvecklingsansvarig!

Nyheter   •   2012-01-10 15:00 CET

Byggherrarna är just nu inne i en spännande utvecklingsfas med många nya aktiviteter som syftar till att nå vår vision ”Byggherrarna leder svensk samhällsbyggnad”. Byggherrarna växer och söker därför nu en utvecklingsansvarig.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.