Skip to main content

Taggar

byggherrarna

utbildningar & seminarier

beställarkompetens

totalmetodiken

energieffektivisering

byggherre 18 samhällsbyggnad 15 energiprestanda 13 hållbart samhällsbyggnad 13 flerbostadshus 12 byggherrarna 12 hållbarhet 11 byggregler 8 ombyggnad 7 energieffektivisering 7 bebo 7 totalmetodiken 5 utbildningar & seminarier 5 beställarkompetens 4 kretsloppsrådet 3 energianvändning 3 sveby 3 stefan attefall 2 kompetens 2 kommuner 2 utredning 2 regeringen 2 energimål 2 energimyndigheten 2 energi 2 branschstandard 2 ifl 2 miljonprogram 2 bbr 2 nybyggnad 2 vd 2 renovering 2 bostadsbyggande 2 halvera mera 2 webb 1 torktumlare 1 miljöklassning 1 renovera 1 arkitektur 1 energieffektiviseringsdirektiv 1 byggprocess 1 byggherrerollen 1 miljöpåverkan 1 anders knape 1 byggfelsförsäkring 1 torkutrustning 1 miljöarbete 1 torkskåp 1 bkk 1 kompetensutveckling 1 energikrav 1 byggherre master class 1 seminarium 1 byggherre.se 1 miljöinformation 1 promemoria 1 samhällsbyggnadssektorns etiska råd 1 eu:s energidirektiv 1 torkteknologi 1 tvågradersmålet 1 byggstandarder 1 exploatering 1 byggsektorn 1 luleå tekniska högskola 1 avfallshanering 1 rekorderlig renovering 1 lunds tehniska högskola 1 bidrag 1 webbplats 1 kompetensuteckling 1 nne-byggnad 1 miljöcertifiering 1 kungliga tekniska högskolan 1 stadskontoret 1 klimatfiler 1 demonstrationsprojekt 1 korruption 1 individuell mätning 1 stadsbidrag 1 tvätt 1 energiavtal 12 1 näringsdepartement 1 messingen 1 klimat 1 boverket 1 brukardata 1 utsläpp 1 chalmers tekniska högskola 1 livscykeltänkande 1 bostadsbrist 1 socialdepartemenet 1 varmvatten 1 upplands väsby 1 samarbetsavtal 1 handelshögskolan 1 iq samhällsbyggnad 1 länsstyrelser 1 ramavtal 1 avtal 1 eu-direktiv 1 forskning 1 upphandlingsstatistik 1 säkerhet & arbetsmiljö 1 villa 1 plan- och bygglagen 1 handelshögskolan i stockholm 1 pbl 1 tappvarmvatten 1 tvättstuga 1 färdplan 2050 1 test 1 bkr 1 eu 1 torktid 1 upphandling 1 värmemätning 1 planprocessen 1 pengar 1 utlysning 1 plan- och bygglag 1 konsulter 1 miljö 1 energiminister anna-karin hatt 1 bostäder 1 smhi 1 byggvarubedömningen 1 byggvarudeklarationer 1 forsknings- och innovationspropositionen 1 cerbof 1 byggbranschen 1 eurokoder 1 byggvarudeklaration 1 byggkravsutredningen 1 wordpress 1 upphandlingsutredningen 1 tommy lenberg 1 bostadsproduktion 1 imd 1 stora samhällsbyggarpriset 1 kulturdepartementet 1 byggfelsförsäkringen 1 kvalificerad 1 teknik 1 lagen om offentlig upphandling 1 bostadspolitik 1 Visa alla taggar
Ny metod blir viktigt redskap för energikonsulter

Ny metod blir viktigt redskap för energikonsulter

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:26 CEST

Totaltmetodiken – ett nytt sätt att ta ett helhetsgrepp över renoveringar och energieffektivisering ger nya intressanta affärsmöjligheter för energikonsulter, projektörer och entreprenörer inom samhällsbyggnad.

Byggherrarna en av initiativtagarna till satsningen Håll Nollan

Byggherrarna en av initiativtagarna till satsningen Håll Nollan

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 15:43 CEST

Enligt ny statistik från Afa Försäkring skadades över 6 000 personer i byggbranschen under 2015. Nästan 2 000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i över en månad. För att stoppa denna allvarliga situation, lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge den 27 mars.

BeBo & Belok vårkonferens - Möjligheter, nytta och potential med energieffektivisering

BeBo & Belok vårkonferens - Möjligheter, nytta och potential med energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:14 CET

Välkommen till en fullmatad dag med massor med inspiration och kunskap från beställarnätverken BeBo och Belok.

För vem och varför bygger vi? – en byggherreroll i förändring

För vem och varför bygger vi? – en byggherreroll i förändring

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 17:09 CET

Torsdagen den 30 mars genomför vi årets Byggherredag! En nutidsspaning kring hur byggherrerollen är under förändring – från byggare till samhällsbyggare.​

Stor framgång för satsning på kurser i energieffektivt byggande och renovering

Stor framgång för satsning på kurser i energieffektivt byggande och renovering

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 09:58 CET

Vi vill uppmärksamma den här satsningen igen då vi har haft stor framgång med höstens kurser och kommer att fortsätta kursverksamheten under våren. Kunskapsinnehållet kommer från Energimyndighetens och Byggherrarnas beställarnätverk BeBo och Belok samt från Sveby.

Den svenska forskningsbaserade Totalmetodiken på export

Den svenska forskningsbaserade Totalmetodiken på export

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 15:37 CET

Den svenska forskningsbaserade metoden för renoveringar av fastigheter har visat sig framgångsrik och exporteras nu till de nordeuropeiska länderna.

Unik satsning för mer energieffektivt byggande och renovering

Unik satsning för mer energieffektivt byggande och renovering

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 13:48 CEST

Energimyndigheten satsar miljoner på kompetensutveckling av hela bygg- och fastighetssektorn för att öka kunskaperna om energieffektivt byggande och renovering. Med en bred kompetenshöjning ska Sverige nå de klimat- och energimål som vi har förbundit oss till med EU och därmed bidra till en mer hållbar värld.

Nya klimatdatafiler för verifiering via energiberäkningar

Nya klimatdatafiler för verifiering via energiberäkningar

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 13:54 CEST

Sveby och SMHI har tillsammans tagit fram klimatdatafiler för kalenderåret 2015. Filerna är tänkta att användas vid verifiering av en byggnads specifika energianvändning, där energiberäkningar används för korrigering för avvikelser i klimat och brukande.

AMA-konvent: Hur kan en svensk klassiker i modern tappning höja effektivitet och kvalitet i byggprocessen?

AMA-konvent: Hur kan en svensk klassiker i modern tappning höja effektivitet och kvalitet i byggprocessen?

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 10:52 CET

– När egenkontrollen alltmer tar över kan AMA vara byggherrens verktyg för att säkerställa professionellt utförande och kvalitet i slutprodukten Därför arrangerar vi ett konvent om hur en svensk klassiker i modern tappning kan bidra till kloka lösningar – med erfarenheter från Mall of Scandinavia och Norra Länken.

Arbetet mot korruption i byggbranschen förstärks ytterligare

Arbetet mot korruption i byggbranschen förstärks ytterligare

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 10:00 CET

Sveriges Kommuner och Landsting, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram nya gemensamma riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Energieffektiva storkök lockade storpublik

Energieffektiva storkök lockade storpublik

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2015 08:47 CEST

28 augusti samlades drygt 120 representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Göteborgs Stadsmuseum för Beloks seminarium Energieffektiva storkök. Genom demonstrationsprojekt, beteendestudier och dialog med branschen – leverantörer och konsulter, brukare och fastighetsägare – kan Belok nu visa konkreta resultat och hur man går tillväga.

Media no image

Storköken – en försummad energisparpotential

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2015 14:02 CEST

Fastigheter i Sverige blir allt energieffektivare men i många fastigheter, offentligägda såväl som privatägda, finns en funktion som har passerat under fastighetsägarens radar: storköken. Erfarenheter från projektet Energieffektiva storkök med beteendestudier och workshops med användare och leverantörer kommer att presenteras på seminariet Energieffektiva storkök den 28 augusti i Göteborg.

”Sätt kvalitet före kvantitet i bostadspolitiken”

”Sätt kvalitet före kvantitet i bostadspolitiken”

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 15:29 CEST

”Dagens bostadskonsumenter nöjer sig inte med att välja tapeter. Människor vill inte bara välja sin bostad utan även sin livsmiljö”, skriver flera ledande organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

​Nya klimatdatafiler gör det lättare att uppfylla skärpta energikrav

​Nya klimatdatafiler gör det lättare att uppfylla skärpta energikrav

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2015 10:28 CET

SMHI har tagit fram syntetiska klimatdatafiler med ett års timvisa väderdata för elva orter i Sverige. De nu framtagna filerna innehåller ett varmare klimat vilket innebär, för ett typiskt flerbostadshus en minskad specifik energianvändning på ca 6 % jämfört med de gamla klimatdatafilerna.

Glädjande besked om individuell mätning och debitering

Glädjande besked om individuell mätning och debitering

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2014 14:02 CET

Boverket föreslår att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten vid ny- eller ombyggnad.

Halvera energianvändningen i lokaler och flerbostadshus med startbidrag

Halvera energianvändningen i lokaler och flerbostadshus med startbidrag

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 14:45 CEST

Energimyndigheten avsätter under 2014 stöd till 15 ägare av lokalfastigheter och 15 ägare av flerbostadshus. Stödet delas ut till förstudier som syftar till att visa om det går att halvera energianvändningen i byggnaderna och är på 150 000 kronor.

Nu kan fastighetsägare välja energisnål torkning av tvätt

Nu kan fastighetsägare välja energisnål torkning av tvätt

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2013 10:50 CEST

BeBo:s tekniktävling Energisnål torkning är avgjord. Den torkutrustning som är energieffektivast, billigast och snabbast har valts ut och belönats vid en prisutdelningsceremoni i samband med Fastighetsbranschens Energidagar.

Pressinbjudan: Seminarium om åtgärder som halverar energianvändningen

Pressinbjudan: Seminarium om åtgärder som halverar energianvändningen

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2013 14:48 CEST

Kampanjen Halvera Mera har givit stöd till 35 av de smartaste renoveringsprojekten i Sverige. Nu är det dags för dessa projekt att presentera sina lösningar för hur de planerar att halvera energianvändningen vid renovering av flerbostadshus. Vi välkomnar medlemmar av pressen att delta på detta seminarium som genomförs den 22-23 oktober för att presentera kampanjens resultat.

Byggherrarna i gemensam debattartikel – Värmemätning blir miljadslöseri

Byggherrarna i gemensam debattartikel – Värmemätning blir miljadslöseri

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 11:51 CEST

Byggherrarna tror inte på att individuell värmemätning i flerbostadshus kommer ge önskad effekt avseende energiförbrukning, ett krav som nu läggs fram av regeringen. Vi tror istället på att arbeta vidare med framgångsrika projekt så som till exempel Bebo.

BeBo utlyser tekniktävling för återvinning av energi från tappvarmvatten

BeBo utlyser tekniktävling för återvinning av energi från tappvarmvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 08:32 CEST

Byggherrarna publicerar pressmeddelande för BeBo. Teknik för återvinning av tappvarmvatten finns men används inte. Därför utlyser BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, en tekniktävling. Syftet med tävlingen är att utvärdera och utveckla de komponenter för värmeåtervinning som finns på marknaden.