Skip to main content

Svenska bostadsmarknaden – ser vi början på ett trendskifte?

Nyhet   •   Apr 11, 2018 15:53 CEST

CBREs analyschef Amanda Welander ger sin syn på bostadsmarknaden. Ser vi ett trendskifte?
    Under vintern har bostadspriserna fallit i Stockholm och en stark oro för en potentiell bostadsbubbla har uttryckts i såväl media som av internationella organisationer. Några av anledningarna till detta är att
  • Sverige har en av de högsta kvoterna i OECD vad gäller nominella bostadspriser gentemot inkomst. Det har skapat frågor kring hållbarheten i den svenska prisutvecklingen på ägarmarknaden
  • I och med att Sverige har ett strikt hyresregleringssystem, som har få motsvarigheter i omvärlden, i kombination med höga krav i byggnormerna innebär dock att en stark efterfrågan primärt kanaliseras genom ägarmarknaden. Det är därför logiskt med en starkare prisutveckling än i länder med marknadshyror
  • Vad gäller framtida efterfrågan har Sverige en låg arbetslöshet, stark urbanisering och en relativt stark köpkraft; detta har historiskt lett till högre priser
  • Kommersiell stadsutveckling har prioriterats ned av kommunerna till förmån för bostäder de senaste åren. Bostadsbyggrätter har varit hett eftertraktade och betingat ett högre pris i SEK/m² ljus BTA än kontor. Markpriset per kvm bostadsyta har stigit i Storstockholm med 280% sedan 2009.
  • Ökning i bostadsinvesteringar från 2013 och framåt innebär att nytt utbud är på väg till marknaden, vilket bör dämpa prisutvecklingen
  • Den nuvarande sättningen verkar dock även vara relaterad till bankers åtstramningar i kreditgivningen till hushåll. Detta i kombination med det nya amorteringskravet och att vi snart påbörjar en räntehöjningscykel pekar mot att marknaden svalnar av i närtid.

Min slutsats: en potentiell affärsmöjlighet är att pressade bostadsutvecklare i högre grad – där det är möjligt – konverterar sina projekt till hyresbostäder, något som kan vara av intresse för investerare som önskar öka sin exponering mot den stabila svenska hyresbostadsmarknaden.

Vill du veta mer? Kontakta Amanda Welander amanda.welander@cbre.com, Head of Research, CBRE

Du kan följa Amanda på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/amandawelander

Eller på Twitter:
https://twitter.com/AAMWelander

Läs Amandas tidigare artiklar:
Framtiden för Sale and Leasebacks efter införandet av IFRS 16. https://goo.gl/4Kcy5D
Investera i fastigheter – hur ser marknaden ut 2018? https://goo.gl/bBb1ei

 CBRE publicerar rapporten Investor Intentions Survey https://goo.gl/cMvfgq
”Just nu är det fest” Amanda deltar i Fastighetsnytts Poddcast https://fastighetsnytt.se/podcast/just-nu-ar-det-fest/

Vill du veta mer?
Kontakta Amanda Welander amanda.welander@cbre.com, Head of Research, CBRE

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.