Skip to main content

4 teorier om varför inflationen är svagare idag än för tio år sedan

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 07:30 CEST

Har inflationen dött? CBREs Analyschef Amanda Welander skriver om frågan.

Efter snart 30 år med fallande räntor frågar sig många om inflationen har dött för gott och vi kommer leva i ett evigt lågränteklimat från och med nu. Den låga inflationen anses kunna härledas till låga råvarupriser, slack på arbetsmarknaden och låg produktivitetstillväxt. De sistnämnda två anses vara orsaken till en svag löneökningstakt, vilket i sin tur också är en orsak till låg inflation.

Att produktivitetstillväxten är låg kan dock vara svårt att ta till sig, eftersom vi dagligen ser förbättringar som medförts av digitaliseringen som gör att vår vardag fungerar bättre. Varför produktivitetstillväxten är så låg vet man inte säkert, men det finns ett antal teorier om detta:

  1. Produktivitetstillväxten är verkligen låg – tillväxten i vår output gentemot input har saktat ner, och därför finns det ingen anledning till lyft i reala löner och inflationen förblir låg;
  2. Vi mäter saker fel – produktiviteten har ökat, men i form av sparad tid snarare än pengar, vilket gör det svårt att mäta. Delningsekonomin medför mer effektiv användning av resurser, så outputen är mindre men effektiviteten är högre. Dessutom mäts en del viktiga aktiviteter inte som ekonomisk aktivitet, såsom fri tillgång till information på Google
  3. Produktiviteten kunde ha ökat, men vi använder inte den frigjorda tiden till att arbeta mer – vi surfar istället alltmer på sociala medier
  4. Det finns en eftersläpningseffekt – vi har investerat mycket som kommer ge produktivitetstillväxt, men vi har ännu inte sett effekterna av dessa. Till exempel kan man nu göra sina bankärenden online, men det är först när en full övergång har skett till online som den fulla produktivitetstillväxten kommer till uttryck

Min reflektion:
Att vi ser en låg produktivitetstillväxt är sannolikt en blandning av ovanstående teorier. Högre råvarupriser och högre kapacitetsutnyttjande i arbetsmarknaden kommer sannolikt ge högre inflation i närtid, men det strukturella nedåttrycket på inflationen kommer att fortsätta.

Du kan följa Amanda på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amandawelander

Eller på Twitter: https://twitter.com/AAMWelander

Läs Amandas tidigare artiklar:

Har all retail dragits över samma kam? De 5 viktigaste lärdomarna från UK. https://goo.gl/Yxg9fm

The Swedish residential market – are we seeing the start of a trend shift? https://goo.gl/c72DWW

Svenska bostadsmarknaden – ser vi början på ett trendskifte? https://goo.gl/adc2Zv

Investera i fastigheter – hur ser marknaden ut 2018? https://goo.gl/bBb1ei

Framtiden för Sale and Leasebacks efter införandet av IFRS 16 https://goo.gl/4Kcy5D

CBRE publicerar rapporten Investor Intentions Survey https://goo.gl/cMvfgq

Om CBRE

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2017 års omsättning). Företaget har ungefär 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med runt 300 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Läs mer om CBRE på www.cbre.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.