Skip to main content

Statoils drivmedelsrapport 2009: Användningen av förnybara drivmedel minskade Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,4 miljoner ton under 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2010 17:22 CEST

Under 2009 minskade både diesel – och bensinförsäljningen och andelen förnybara drivmedel ökade. Det finns flera förklaringar till den minskade försäljningen av bensin och diesel. Lågkonjunkturen har bidragit till den minskade användningen, nya bilar blir alltmer bränslesnåla och marknaden för förnybara drivmedel ökar. Det framgår av årets upplaga av Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna?” som presenteras idag.

– Övergång till diesel och förnybara drivmedel och till allt mer bränslesnåla bilar bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan. Ökningen av förnybara drivmedel är positiv ur klimatsynpunkt och visar att kunderna är medvetna om klimatfrågan, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Andelen förnybara drivmedel har fortsatt att öka och utgjorde 5,1 procent av den totala drivmedelsförsäljningen 2009, en ökning från 4,7 procent 2008. Användningen av bensin minskade under 2009 med 1,7 procent och av diesel med 1,5 procent.

Användningen av förnybara drivmedel, dvs etanol, biogas och RME, minskade Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,4 miljoner ton under 2009, jämfört med om bensin och diesel i stället hade använts. Det motsvarar två procent av de svenska utsläppen av växthusgaser.

- Fortfarande körs ca 95 procent av personbilsparken och merparten tung trafik på bensin och diesel. Vi vill öka låginblandningen av biodrivmedel från dagens fem procent upp till tio procent i bensin och från fem procent till sju procent i diesel. Det skulle hjälpa den stora massan bilister att köra klimatvänligare och minska de totala koldioxidutsläppen ytterligare på ett effektivt sätt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Statoils drivmedelsrapport 2009  ”Vad har vi i tankarna?” ges ut för fjärde året i rad. Den sammanfattar tillgänglig statistik om den svenska drivmedelsmarknaden och om olika drivmedels klimatpåverkan. Tanken är att den ska tjäna som en lättillgänglig källa till fakta om utvecklingen på den svenska drivmedelsmarknaden, med fokus på klimatfrågor.

För ytterligare information, kontakta:
Tove Grönkvist, informatör Statoil: 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoil.com
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil: 08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Svenska Statoil AB ingår i Statoilkoncernen och är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatet. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle och gasol. I den svenska verksamheten ingår cirka 310 fullservicestationer, 190 automatstationer och Sveriges största truckdieselnät med 200 truckdieselanläggningar. Vi serverar varje år 8 miljoner korvar, 7,5 miljoner koppar kaffe, 4 miljoner smörgåsar och 1 miljoner sallader. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor. För mer information om Svenska Statoil, se Vill du prenumerera på Statoils pressmeddelande anmäl dig på Statoils pressrum.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy