Skip to main content

Big Mac-index och finanskris!

Nyhet   •   Aug 02, 2012 16:42 CEST

Världens dyraste Big Mac finns i Venezuela och eurons försvagning under finanskrisen har gjort att en Big Mac idag kostar lika mycket i Europa som i USA.

År 1986 publicerade tidsskriften The Economist Big Mac-index för första gången. Indexet ger en uppskattning av ett visst lands prisnivå genom att jämföra kvoten mellan en amerikansk Big Mac och en Big Mac i andra länder omräknat i dollar. Indexet bygger på att hamburgaren är en enhetlig och inhemskt producerad vara över hela jorden. Resultatet blir en indikation på om ett lands valuta är över eller undervärderad mot dollarn och kan användas som måttstock för köpkraften i olika länder.

Är hamburgaren dyrare än i USA anses landets valuta vara övervärderad. Är den billigare anses valutan vara undervärderad enligt indexet.

Dyraste och billigaste Big Mac

I det senaste numret av The Economist jämför tidningen priset på en Big Mac idag och innan finanskrisen (2007). Före finanskrisen hade Norge världens dyraste Big Mac men idag hittar vi den dyraste hamburgaren i Venezuela vars pris har ökat markant. Där kostar en Big Mac idag motsvarande 55 kronor. Norge ligger god tvåa.

Längst ner i listan finns de länder vars Big Mac är billigare än i USA och vars valuta är undervärderad. Här hittar vi Hong-Kong, Ryssland, Sydafrika och Kina.

Vilken inverkan har fem år av kreditåtstramningar och eurokris haft på världens valutor enligt Big Mac-index?

I euroländerna kostar en Big Mac idag nästan exakt lika mycket som den gör i USA (ca 29 kronor) efter en nedgång på priset på hamburgaren i euroländerna under finanskrisen. Skulle Sverige ha varit med i jämförelsen skulle vi ha hamnat på fjärde plats, efter trean Schweiz, med ett pris för en Big Mac på 39 kronor. Slutsatsen man kan dra, enligt logiken bakom Big Mac-index, är att euron är ”rätt” värderad och att kronan är övervärderad.

Andra stora förändringar under finanskrisen hittar vi t.ex. i Australien där den australienska dollarn har stärkts och gått ifrån att vara 14 procent undervärderad till att idag vara 8 procent övervärderad. Det brittiska pundet har gått i motsatt riktning. Sedan 2007 har pundet gått ifrån att vara 18 procent övervärderat till att nu vara 4 procent undervärderat.

Big Mac index Graf: www.economist.com

Originalartikel hos Compricer: Big Mac-index och finanskris!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy