Skip to main content

Privatekonomisk barometer juni

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 13:30 CEST

Bolån

Räntan på bolånen har, i snitt, ökat på samtliga bindningstider under juni, med större ökning ju längre bindningstid man väljer. De rörliga (3-mån) bolånen har i snitt ökat med 0,02 procentenheter och bolånen med 1, 2, 3, 5 och 10 års bindningstid har i snitt ökat med 0,05, 0,07, 0,10, 0,24 respektive 0,32 procentenheter.

Lägsta listräntan för 3-månaders bolån erbjöd Bättre bolå n med samma ränta som under maj (2,77 %). Nordea behöll andra platsen sedan maj månad (2,78 %) och Skandiabanken behöll tredjeplatsen (2,87 %). Nordea hade lägst listränta under juni för lån med bindningstid på 3 år (2,88 %).

Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. I juni passerade dock räntan med 2-års bindningstid den rörliga bolåneräntan.

Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5. 

Intresset för bundna lån visade sig vara något större under juni än det var i mars, april och maj samtidigt som intresset för bolån generellt sjönk.

Av alla som sökte på bolån under maj månad var det 57 procent som sökte på bolån med rörliga räntor och 43 procent som sökte på bolån med fasta räntor. Rörlig ränta var populärast följt av 5-års, 3-års, 2-års och 1-års ränta. 

Sparkonto

Räntan på rörliga sparkonton fortsatte att sjunka under juni. I snitt sjönk räntan med 0,05 procentenheter.

För sparinstituten med högst ränta har sparkontoräntorna, i snitt, sjunkit något under juni för obundna sparkonton. För bundna sparkonton har räntan tvärtemot höjts något för sparinstituten med högst ränta.

Högst rörliga ränta på sparkonto med insättningsgaranti hade HoistSpar (2,55 %). Högst ränta på sparkonto med 3-års bindningstid erbjöd BIGBANK (3,70 %).

Skillnaden mellan bäst ränta på sparkonto hos storbank och bäst ränta hos nischbanker/kreditinstitut var 2,05 procentenheter den 30/6. 

Intresset för sparkonton har sjunkit något under maj och juni i jämförelse med mars och april. Det var lika stor andel som sökte på sparkonton med rörlig ränta respektive sparkonton med fast ränta som under maj månad. Populärast bland bundna sparkonton var sparkonton med ett års bindningstid. 

Elpriser

Det lägsta rörliga elpriset gick ned med 10,11 öre/kWh under juni. Lägst rörligt elpris i elområde 3 erbjöd även denna månad Telinet Energi med ett pris på 71,67 öre/kWh den 30/6.

Det lägsta bundna elpriset (3 år) gick ned med 0,86 öre/kWh under juni månad. För bundet elpris (3 år) var det Vattenfall som erbjöd det lägsta elpriset på 86,88 öre/kWh.

Spotpriset på el gick ned med 5,54 öre/kWh under juni från 31,67 öre/kWh till 26,08 öre/kWh. 

Intresset för att binda sitt elavtal fortsätter att öka samtidigt som elpriserna går ner. 59 procent av alla som tecknade ett elavtal hos Compricer under juni valde ett fast elavtal. I mars var samma siffra 26 %.

Elavtal med längre bindningstid ökade (6 månader, 1 år och 3 år) samtidigt som det var färre som tecknade rörligt och 3-månaders elavtal. 41 % tecknade rörligt avtal under juni (74 % i mars). Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och hjälper konsumenter spara pengar på att göra smartare val. Compricer är helt gratis för dig som konsument och varje månad hjälper vi tusentals svenskar att förbättra sin privatekonomi. På Compricer kan du hitta en bättre bilförsäkring,  lägre elpriser och bättre villkor när du ska låna pengar. Dessutom kan du exempelvis jämföra räntor för bolån och hitta bästa sparräntan för Sveriges alla sparkonton. Compricer har även kostnadsfri telefonrådgivning och kan hjälpa dig med bytet av leverantör.

Compricer har tre år i rad varit med bland Sveriges hundra bästa sajter i tidningen Internet Worlds årliga tävling Internet World topp 100.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy