Skip to main content

Consat Green Guidelines

Nyhet   •   Aug 14, 2015 12:34 CEST

Consats Miljöhandbok

Den verksamhet som bedrivs av Consat AB ska visa på god miljöhänsyn och ha sådan kvalitet och miljöprestanda att våra kunders och övriga intressenters krav och förväntningar uppfylls till fullo. Vi ska minska vår egen och våra kunders miljöbelastning och sträva efter att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ett medvetet miljöarbete. Genom att öka kunskapen och höja medvetenheten om miljön finns förutsättningar för vår personal att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter och därigenom uppfylla de mål som sätts upp och de krav som ställs.

Syftet med den här skriften är att underlätta och ge tips och idéer om vad som kan göras och vad man bör tänka på för att bidra till förbättrade miljöegenskaper hos produkter, tjänster och system när man arbetar med produktutveckling. Handboken är tänkt som en snabb introduktion till miljöområdet men kan även användas som en enkel checklista att gå igenom för att utveckla lösningar med bättre miljöegenskaper.

Det är en ganska kortfattad skrift vilket innebär att den inte ger några djuplodande analyser, en del råd och tips kanske till och med kan upplevas som motsägelsefulla. Men i rollen som produktutvecklare ingår ju som en del att balansera olika krav och söka mer kunskap när det behövs.

Som underlag för värdering av miljöbelastning ligger politiska krav och två viktiga principer; principen om hållbar utveckling och försiktighetsprincipen.

Läs mer om hur vi på Consat jobbar med frågor som:

Minimera den totala miljöbelastningen 

Val av material 

Utveckla för låg resursförbrukning 

Utveckla för låga emissioner 

Underlätta återvinning 

Transporter 

Inköp 

Mjukvara 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.