Skip to main content

Tio nya innovationscheckar om 100 000 kronor utdelade!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 18:10 CET

En webbutbildning om våld i nära relationer, en jobbskapande radiokanal och en budgetpåverkansmodell baserad på hälsoekonomisk vetenskap. Det är tre av tio innovativa företagsidéer som har tilldelats en innovationscheck om 100 000 kronor av Coompanion.

Detta är tredje omgången innovationscheckar som Coompanion delar ut till företag med innovativa idéer.

Coompanion vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Vi är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013. Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap.

Kriterier för att kunna söka och kanske få en innovationscheck från Coompanion är att företaget ska ha minst tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år, ha försäljningsintäkter och vara registrerat i Sverige. Alla företagsformer har varit välkomna, men företag som är kooperativa och vill samverka har prioriterats.

Nedan listas företagen som fått en innovationscheck och deras egen beskrivning av sin idé:

Ulmestad Enterprise AB/ /Holosphere Innovation AB, Blekinge
HoloSchool
Lika självklart som det är att måla kärleken röd är det för oss att vilja tillgodose varje elevs individuella behov ... samtidigt som pedagoger, föräldrar m.fl. får bidra med det som de är allra bäst på i skolans värld. Med hjälp av vårt nya koncept HoloSchool blir detta för första gången möjligt. Vi jobbar i skärningspunkten där ny mänsklig kunskap, klassiska arbetssätt och teknik möts, där skapas social innovation. 

Möckelsnäs Herrgård, Kronoberg
Från jord till bord
är ett nationellt kunskaps- och utbildningscenter om odling. En plats och arena med Showroom och utbildningscenter i tre dimensioner:

  • Odling med inriktning till näringsliv, myndigheter och organisationer
  • Odling med inriktning genom integration
  • Odlarskola med inriktning om ekologi, lokal mat och samverkan.

Intresset för odling och stadsodlingar har vuxit enormt de senaste åren. Användande av outnyttjade grönytor i stadskärnor samt kring bostadsområden ger spännande möjligheter till stadsodling av lokal mat samt en samverkan bland människor både i staden och i bostadskvarteret. Genom att samla upparbetad erfarenhet och kompetens till Linné Center får man ett unikt kunskapscenter med erfarna odlare och kunnig personal med kunskap och erfarenhet av odling i samtliga av de tre ovan nämnda dimensionerna. Modellen som tillämpas har vuxit fram i Växjö på EKO Backen under 2013.  

Edeforsbygdens Ekonomisk förening, Norrbotten
Edefors Biogenerator
EDEK vill undersöka förutsättningarna för framställande av biogas med hjälp av torrötning i minianläggning. Vår idé är att konvertera en mycket gammal kunskap och teknik till en modern industriprodukt.

Matfors Utvecklingsbolag AB, Västernorrland
Agera ungdom – ett kooperativ för utveckling
När ungdomars eget språk får råda blir det ”smart talk radio” – en jobbskapande radiokanal som kopplar upp sig både mot arbetsgivare lokalt och världen globalt. När ungdomar tar makt över sin situation blir det ett kooperativ – en startbana för att komma igång i arbetslivet. När äldre är med och bjuder på erfarenheter och nätverk ges ungdomar möjligheter att som jämlikar skapa sina egna innovationer som bygger framtiden.  

Guide2Give, Västmanland
Highfashion VS Landsbygden

(Ingen beskrivning finns än)

Kvinnofrids Akademin, Göteborg
eKvinnofrid
Genom eKvinnofrid – en webbutbildning om våld i nära relationer - kan KvinnofridsAkademin erbjuda utbildning på tider som passar verksamheten och i en takt som gynnar arbetsgruppen. Förutom att eKvinnofrid kan anpassas efter olika målgrupper, är det bra för kunskapsprocessen att både arbetsgruppen och individen ges möjlighet till repetition och fördjupning. Kunskapen kan sedan upprätthållas genom att spela KvinnofridsSpelet, via webben eller en App.

YallaTrappan, Skåne
Mer affärsmässighet för YallaTrappan
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag som anställer kvinnor med migrationsbakgrund och stort familjeansvar som har lång arbetslöshet bakom sig. Nu vill vi bli mer affärsmässiga inom vår syateljé och nå de lokala designers som vill ha ett hållbarhetstänk hela vägen genom sin verksamhet. Vi ska visa att det är möjligt att bedriva socialt och ekonomiskt hållbar textilproduktion i Malmö. 

C-O-M-B-I-N-E arkitekter AB, Stockholm
Prototyp-metoden
Combine kommer att undersöka hur ”prototyp-metoden” kan verka som bro mellan medborgardialoger och start av ideella eller ekonomiska föreningar som en del i en stadsutveckling. Projektet följer upp verksamhetsförslag från en tidigare medborgardialog med målsättningen att hitta former för att i framtiden förverkliga förslagen. Erfarenheten från diskussioner kring möjliga genomföranden tillsammans med en internationell utblick sammanfattas i en handbok i syfte att sprida arbetssättet.

Heart Sthlm Communication AB, Stockholm
Budgetpåverkansmodell benskörhet
Heart Sthlm Communication avser att utveckla en budgetpåverkansmodell baserad på hälsoekonomisk vetenskap, där hälso- och sjukvårdshuvudmän på olika nivåer ska kunna bedöma investeringar, kostnader och vinster av att satsa på att utveckla ett strukturerat omhändertagande av utvalda patientgrupper.

Konsthantverkarna Stockholm Ekonomisk förening, Stockholm
Att överföra taktila värden till ett virtuellt rum
Tre av landets främsta konsthantverkskooperativ vill tillsammans skapa ett virtuellt upplevelserum där konsumenterna får samma njutning, exaltering och positiva köpkänslor som i de fysiska butikerna. Detta skulle stärka såväl den regionala konkurrenskraften som hållbarheten i alla dess aspekter, påvisa samarbetet som grund för tillväxt, tillgängliggöra produkterna för bredare kundgrupper, öka lönsamheten för både kooperativen och deras medlemsföretagare och även skapa grund för fler anställningar i de berörda kooperativen. Dessutom ett kreativt och nydanande grepp för fältet som ger en möjlighet att intressera en ny publik.

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta företag tillsammans.Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande.

Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Under 2012 hjälpte vi 452 företag med drygt 7 052 entreprenörer att starta.

Tillsammans omsatte vi 2012 ca 118 miljoner kr.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera