Skip to main content

En inkluderande och säker arbetsplats för alla

Nyhet   •   Jun 19, 2019 07:45 CEST

Alla vill vi må bra på jobbet, men tyvärr har några av oss kanske upplevt att en arbetskamrat skadats eller mått dåligt på jobbet. Gustav Hellström, Jens Gromell och Hannah Henriksson är tre av Cramos chefer som alla deltagit i utbildning inom arbetsmiljö och fått lära sig mer om hur en investering i arbetsmiljöarbetet, inte bara ökar lönsamheten, utan också ökar produktiviteten och trivseln och internt.

– Det är alltid viktigt att påminna sig om vilket ansvar man har som chef och att alla förstår betydelsen av en säker och trygg arbetsplats. Vi har, som alla andra, saker vi behöver utveckla och bli bättre på men vi är ett företag med framåtanda och utvecklingsvilja, vilket den här utbildningen är ytterligare ett bevis på, säger Gustav Hellström.

Arbetsmiljöutbildningen, som kommer att pågå under hela 2019, sätter fokus på både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Alla Cramos chefer och skyddsombud, cirka 140 personer, kommer att delta någon gång under året.

– Genom kunskap förankrar man förståelse, det öppnar också upp till diskussion kring attityder och inställning i branschen och man lär sig ta hänsyn till exempelvis språkbarriärer, då mixen av nationaliteter är större idag, säger Jens Gromell.

Målet med utbildningen är bland annat att minska antalet olyckor och tillbud på arbetsplatsen men också att klara ut eventuella oklarheter i chefsrollen och bli påmind om potentiella risker.

RÄTT ATTITYD

Vissa egenskaper beskrivs ofta som viktiga för att arbeta inom mansdominerade yrken och ligger även som förklaring bakom den höga andelen olyckor inom dessa yrken, menar Arbetsmiljöverket. Det kan handla om: att vara ”tuff” och ”aktiv” eller att kunna utstå fysisk smärta utan klagomål.

– Det vanligaste man hör när någon slarvat med säkerheten är ”jag skulle bara” eller att det var stressigt, men också bristande kunskap eller hur man tolkar saker och ting är en bidragande faktor, berättar Jens Gromell.

Samtidigt utökas kraven. Produktionstakten ska ökas, servicen och tjänsterna förväntas erbjuda mer.

– Ofta finns det en redan tight tidsplan från start i projekt. Detta i kombination med framflyttade startdatum, stress och tidsbrist. Det påverkar absolut risktagandet i vardagen, menar Gustav Hellström.

Hannah Henriksson håller med.

– Det är dels därför, och att man inte varit med om någon olycka tidigare. Det är lättare att arbeta utan skydd som skaver och ”är i vägen” när man är stressad. Vi behöver även jobba på den psykosociala delen och skapa en kultur där det känns naturligt och rätt att prata öppet om säkerhet, visa på att vi alla är olika och försöka komplettera varandra.

Att som chef föregå med gott exempel betona vikten av säkerhet och följa regler, riktlinjer och planer tror Gustav Hellström är ett sätt att skapa en positiv inverkan på attityden.

– Att få in säkerhetstänket naturligt i vardagen och i dagliga rutiner tror jag är väsentligt. Att ha ett öppet klimat med löpande möten där alla får chans att utbyta erfarenheter mellan olika avdelningar inom bolaget.

Att vara ödmjuk till att man som chef inte heller sitter på alla svar menar Jens Gromell också är en stor del av arbetet.

– Medarbetaransvar är otroligt viktig för att nå resultat och att man som chef och kollega uppmuntrar sina medarbetare till att engagera sig och bidra till kulturen.

Gustav Hellström, Distriktschef i Gävle Dala. Hannah Henriksson, Depåchef i Norra Norrland. Jens Gromell, Distriktschef, Byggetablering Öst.


VIKTIGT ATT ÅSTADKOMMA EN SÄKERHETSKULTUR

Som arbetsgivare, leverantör och partner har Cramo en viktig roll i säkerställandet av arbetsmiljöarbetet framåt. Ett utbrett och systematiskt arbete som i slutändan grundar sig i attityder och hur vi beter oss mot varandra.

– Det viktigaste jag tar med mig från utbildningen är arbetsmiljöfrågan i allmänhet, lagar och regler samt förebyggande arbetssätt kring den psykosociala arbetsmiljön. Låta medarbetare ta eget ansvar och utvecklas samt uppmuntra till kreativitet och nätverkande, säger Gustav Hellström.

– Här på depån jobbar vi med att ska alla vara med på lika villkor. Däremot förekommer det, om än sällan, att våra kvinnliga chaufförer råkar ut för tråkigheter. Detta tar vi tag i direkt och löser problemen. Hittills har de platschefer jag ringt och informerat tackat för informationen och samarbetat för att motverka all kränkande särbehandling, berättar Hannah Henriksson

– På Cramo har vi under en längre tid jobbat hårt med attityderna kring bland annat säkerhetsfrågan, både genom utbildning och nya rutiner. Vi har en helt annan acceptans i organisationen idag än för fem år sedan. Vi har såklart mer jobb kvar att göra men jag upplever att säkerhet har blivit mer en del av vår vardag idag, avslutar Jens Gromell.

Länkar: Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.