Skip to main content

​E-recept över gränserna kan bli verklighet i hela Europa till 2020

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 10:45 CEST

eHälsomyndigheten har för svensk räkning lämnat in en ansökan om finansiering för e-hälsa inom EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF). Utöver Sverige har totalt 20 andra länder ansökt om att delta i programmet. Detta är ett första steg – fler länder kan komma att ansluta vid ett senare skede. Syftet är att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under perioden 2017-2020.

CEF är EU:s infrastrukturprogram för etablering av gränsöverskridande digitala tjänster inom samtliga sektorer. Efter förhandlingar mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen avsattes en del av budgeten till e-hälsa, närmare bestämt 7,5 miljoner euro.

– Nu har vi lämnat in den svenska ansökan och väntar med spänning på att kunna ta nästa steg mot en ökad fri rörlighet för Europas invånare gällande dels receptförskrivna läkemedel, dels patientinformation så att såväl läkemedelsuttag på utländska apotek som hälso- och sjukvård utomlands kan underlättas, säger Lisa Hagberg, utredare på eHälsomyndigheten.

Givet att den svenska ansökan blir godkänd, ska eHälsomyndigheten under programmet nedan arbeta med att:

  • etablera en nationell kontaktpunkt för e-hälsa
  • tillhandahålla tjänster som möjliggör för invånare att tillgängliggöra deras e-recept för gränsöverskridande utbyte i februari 2018
  • tillhandahålla tjänster som möjliggör för apotek i Sverige att ta emot och expediera utländska e-recept i februari 2019.

Många länder är intresserade
Utöver Sverige har 20 länder ansökt om att delta i programmet för att etablera permanenta tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under 2017-2020. Länderna har redan ett väl etablerat samarbete inom eHealth Network och Joint Action to Support eHealth Network, initiativ som drivs av medlemsstaterna och EU-kommissionen gemensamt.

– Detta är mycket positivt och innebär att e-hälsa prioriteras även i det gränsöverskridande perspektivet. Nu har EU-kommissionen en grannlaga uppgift i att bedöma ansökningarna och fördela resurser mellan länderna, säger Lisa Hagberg.

Både Danmark och Finland har ansökt. eHälsomyndigheten ser goda möjligheter att bygga vidare på det redan pågående samarbetet inom ramen för Nordiska Ministerrådet.

Ansvarig myndighet under EU-kommissionen INEA (Innovation & Networks Executive Agency) väntas vara klar med granskningen av ansökningarna i juni. Avtal förväntas tidigast senhösten 2016 och starten kan sedan ske i januari 2017.

Fakta om the Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN)
JAseHN är ett samarbete mellan nio av EU:s medlemsstater som inleddes 2015 för att gemensamt förbereda en koordinerad plan för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept.

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.