Skip to main content

Ljusbågsfel kan ge upphov till avbrottskostnader på 400 000 kronor per dag

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 10:36 CEST

STOCKHOLM … Forskning från Eaton visar att enbart kostnaden för produktionsavbrott kan uppgå till 400 000 kronor inom 24 timmar efter ett ljusbågsfel. Dessutom måste man beakta livsfaran som den inledande explosionen innebär, risken för skada på företagets anseende och kostnaden för att byta ut utrustning och delar. Det kan röra sig om katastrofala följder, särskilt i miljöer där strömförsörjningen är kritisk, till exempel processanläggningar och sjukhus. Därför har Eaton lanserat en kampanj för att lyfta fram risken för ljusbågsfel i lågspänningsutrustning i kommersiella och industriella byggnader.

De uppskattade kostnaderna för avbrott beskrivs i rapporten Safety and Risk in Electrical Low-Voltage Installations från Eaton. Rapporten betonar att även de organisationer som uppfyller minimikraven enligt IEC standard 61439 är sårbara för ljusbågsfel och rekommenderar att driftkritiska verksamheter använder högre säkerhetsstandarder än de som beskrivs i IEC 61439 för att minimera riskerna för personal, produktionsscheman och byggnadsinfrastrukturen.

– När man planerar och implementerar lågspänningsställverk och de kopplingsutrustningar de matar är det i många fall nödvändigt, utifrån den tekniska säkerheten, att undersöka om de minimikrav som anges i de allmänt accepterade tekniska standarderna är tillräckliga för verklig drift, säger Magnus Engström, produkt- och säljsupportchef på Eaton.

I händelse av en extrem incident kan ett strömavbrott vara i flera dagar eller veckor, vilket leder till höga återhämtningskostnader för företagen. Eatons rapport ger en detaljerad ekonomisk bedömning av den skada som kan uppstå, bland annat kostnader för avstängning, driftavbrott och omstart samt övriga kostnader såsom ålagda påföljder för att inte ha uppfyllt kunders leveransdatum.

Eaton erbjuder ett omfattande utbud av lösningar som hjälper företag att minska risken för kostsamma driftavbrott. Temperature Diagnostic System ger en tidig varning om potentiella problem p.g.a. temperaturstegringar. Utöver detta svarar ARCON ljusbågsdräpare på incidenter med oöverträffad snabbhet för att begränsa skadorna. Det här är bland de senaste teknikerna som bidrar till att garantera säkerheten utöver de minimala kraven i standarden.

Mer information finns på http://electricalsector.eaton.com/sv-se_arc_flash.

Följ våra nyheter på Twitter via @ETN_EMEA eller på LinkedIn-sidan Eaton EMEA LinkedIn company

###

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustad för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 19,7 miljarder dollar 2016. Vi levererar energisparande lösningar som hjälper våra kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett säkert och hållbart sätt. Eaton arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av tekniska lösningar och tjänster för krafthantering. Eaton har cirka 95 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. För mer information, besök www.eaton.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.