Skip to main content

Fortsatt bredbandsutbyggnad till Alberga och Västermo

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:53 CEST

Nu är det klart hur utbyggnaden av bredband till Alberga och Västermo med Gillberga och Hammargärdets skolor ska fortsätta. I kommunfullmäktiges strategi för bredband på landsbygden sägs att Eskilstuna kommu­n ska bidra till att ortssammanbindande nät och nät till skolor byggs ut. I och med detta projekt ser strategins målsättningar ut att bli uppfyllda, då både Näshulta och Alberga planeras vara fiberanslutna via stadsnätet under 2011.

 

Samtal mellan Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening, Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi & Miljö har pågått under året för att finna samverkansmöjligheter kring den fortsätta utbyggnaden av bredbandsfiber till Alberga och Västermo. Ett förslag till samverkan har gemensamt tagits fram. Förslaget diskuterade igår under Västra Rekarnes extrastämma där samtliga parter deltog.

 

Under extrastämman beslutades att Eskilstuna Rekarne Fibernät antog avsiktsförklaringen till samverkan som innebär att Eskilstuna Energi & Miljö bygger vidare på det ortssammanbindande stamnätet. Västra Rekarne Fibernät fortsätter att bygga ut spridningsnät till sina medlemmar. Nästa steg är att skriva avtal om överenskommelsen.

 

Projektet planeras under hösten/vintern i år, bygget startar under 2011 för att stamnätet ska kunna tas i drift av främst skolorna preliminärt i slutet av året. Spridningsnäten byggs ut och tas i drift etappvis.

 

I slutet av 2011 kan telestationerna i Alberga och Västermo anslutas så att ADSL-uppkoppling via koppartelenätet blir snabbare.

 

Den fortsatta bredbandsutbyggnaden av det ortssammanbindande stamnätet till ortsnoder i Alberga och Västermo är en investering på cirka 4 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden kan bli lägre om kommunens ansökan om EU-bidrag beviljas.

 

- Vi är fantastiskt glada att vi kommit så här långt i samarbetet och att vi kan fortsätta utbyggnaden. Vi har skapat en situation som gagnar alla partner där alla är vinnare, säger Thomas Ingemarsson, ordförande i Västra Rekarne Fibernät.

 

- Jag är glad att vi äntligen landat i frågan om fortsatt bredbandutbyggnad. Det här är ett föredöme för samarbetet mellan Eskilstuna kommun och de ideella krafterna på landsbygden. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktivt boende och goda möjligheter för näringslivet på landsbygden, det möjliggör även för skolan att driva modern pedagogisk verksamhet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening har byggt ut fibernät från Albro till Böcklinge sedan 2007 och har idag omkring 280 medlemmar inom hela sitt verksamhetsområde som stäcker sig längs väg 230 från Albro till väster om Alberga. Idag är omkring 180 hushåll aktiva bredbandsanvändare i det färdiga nätet som når mer än halvvägs från Eskilstuna mot Alberga.

 

 

Mer information

Kommunfullmäktiges strategi för bredband på landsbygden:

http://www.eskilstuna.se/upload/107401/strategi_bredband_landsbygden.pdf

 

Västra Rekarne Fibernät:
 www.vrekfiber.com

 

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-950 61 75, jimmy.jansson@eskilstuna.se,

Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur, 070-167 22 08,

eva.lehto@eskilstuna.se,

Robert Berlin, stadsnätschef Eskilstuna Energi & Miljö, 073-950 61 21, robert.berlin@eem.se,

Thomas Ingemarsson, ordförande Västra Rekarne Fibernät, 070-917 77 76, thomas.ingemarsson@vrekfiber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy