Skip to main content

Uppskattad nätverksträff för CFOs och Controllers

Nyhet   •   Jun 02, 2014 13:46 CEST

Den 27:e maj träffades ett 20-tal CFOs och Business Controllers på Stockholm FP&A Club. Detta var det andra mötet i Sverige arrangerat av Association for Financial Professionals (AFP) och ämnet var Beyond Budgeting Philosophy. Kvällen inleddes med mingel och nätverkande. Därefter presenterade Larysa Melnychuk, Managing Director, London FP&A Club, ämnet för kvällen med stöd av Rikard Olsson och Knut Fahlén från Ekan Management och Beyond Budgeting Institute.

Merparten av deltagarna kände igen sig i de grundproblem som budgeten medför så som avsaknad av dynamik och följsamhet, inlåsningseffekter genom årliga förhandlingar samt oerhört tidskrävande arbete. Kännedomen hos deltagarna om möjliga lösningar på problematiken var däremot vaga. En deltagare ställde sig frågan om det finns något där bortom budgethorisonten, eller om vi för evigt är fastlåsta i en budgetfälla som läggs i oktober året innan och där sedan avvikelser hela tiden ska analyseras och förklaras. Detta trots att det i många lägen är omöjligt att se ett år in i framtiden.

Eventet sponsrades av Association for Financial Professionals (AFP), som har utvecklat den första professionella FP&A certifieringen (Financial Planning and Analysis). Sedan ett år finns FP&A Club även i London, Kiev, Moscva, Dubai, Amsterdam och Geneve.