Skip to main content

3 digitala workshops för att leda på distans och i osäkerhet

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 10:26 CET

Den nya situationen ställer stora krav på oss, både som medborgare, men också som ledare och medarbetare. Många av de modeller och verktyg vi brukar använda oss av fungerar dåligt i tider av osäkerhet och hög komplexitet. Som ledare förväntas vi kunna ge svar, skapa trygghet och ge en riktning för medarbetare och verksamheten. Som medarbetare förväntas vi kunna ta vårt medarbetaransvar och kunna fortsätta utföra våra arbetsuppgifter. Då mycket av vårt arbete nu behöver utföras på distans så ökar också behovet av förhållningssätt och strukturer som främjar ett effektivt teamarbete.

Vi erbjuder digitala workshops kring att leda i osäkerhet samt att leda på distans:

  • På vår digitala workshop Leda på distans (30/3 kl 9-12) går vi igenom framgångsfaktorerna för att arbeta på distans och förmedlar verktyg och checklistor för att skapa struktur och riktning i distansarbetet, hur man skapar ett tryggt klimat på distans, samt hur man genomför effektiva möten
  • På vår digitala workshop Leda i osäkerhet (3/4 kl 13-16) förmedlar vi modeller och verktyg för att bättre kunna förstå och hantera osäkerhet och komplexitet, både hos oss själva, hos våra medarbetare samt i organisationen som helhet. Vi kommer också gå igenom vilket ledarskap som krävs för att kunna leda både sig själv och andra i en komplex och oförutsägbar omvärld.
  • Vi erbjuder även en digital, interaktiv, workshop för att hantera osäkerhet och förändring riktad till grupper av medarbetare (6/4 kl 9-12). Vi förmedlar i denna workshop grunderna i hur vi människor hanterar förändringar och hur vi kan skapa en positiv riktning även i en osäker och snabbt föränderlig värld. Här blir självledarskap viktigt för att kunna ta ett aktivt medarbetarskap.

Workshoparna genomförs digitalt där kortare teoretiska genomgångar varvas med interaktiva moment och diskussioner. Det finns också utrymme att ta med egna frågeställningar för diskussion till dessa workshopar.

Hör av dig till Marie Langenfeld om du vill anmäla dig till någon av de digitala workshoparna ovan, eller om du vill ha en skräddarsydd digital workshop för din organisation. 

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Bifogade filer

PDF-dokument