Skip to main content

Business Controllers visar litet intresse för IS/IT

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2011 21:16 CET

Endast 14 procent av företagens Business Controllers ser ett mer än måttligt behov av kompetensutveckling inom IS/IT och nära 40 procent bedömer behovet som litet eller mycket litet. Samtidigt uppger lika många (40 procent) att bristfälliga IT-system är ett hinder för utveckling. Det visar en ny undersökning.

Företagsledningar ser ett allt större behov av utveckla organisationens ledningssystem och ledningsprocesser så att de på ett bättre sätt går i samklang med affärsrytmen. Man vill komma ifrån backspegelstyrning till förmån för framåtblickande analyser och rätt beslut i rätt tid. En undersökning genomförd på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan visar emellertid att verkligheten fortfarande är långt ifrån retoriken. Störst bedöms utvecklingsbehovet vara inom simulering och framåtblickande analys (67 procent) samt inom omvärlds- och marknadsanalys (46 procent).

Fyra av tio respondenter ser bristfälliga IT-stöd som ett hinder för utveckling. En oroande situation då informationsteknologin är en förutsättning för att få tillgång till information i realtid och att åstadkomma de simulerings- och analysmöjligheter som efterfrågas.

Av tidigare undersökningar framgår dessutom att endast 2 av 10 användare av BI (Business Intelligence) anser att deras lösningar skapar verkligt värde och att nära 60 procent inte är nöjda med hur IT stödjer deras förändrade behov (The Data Warehousing Institute).

- Ekonomerna måste bli bättre beställare och användare av affärsstödjande IT, det är tydligt. För att kunna stödja ledningen i att fatta bra beslut och styra verksamheten effektivt krävs att Business Controllers har en god förståelse för IT-stödens möjligheter och begränsningar säger Urban Ask, föreståndare för Centrum för Affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

 malin.wennebro@ekan.com.

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.