Skip to main content

Företagskulturen sätter stopp för innovationer

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 11:18 CET

En klar majoritet av företagens Business Controllers anser att rådande företagskultur, värderingar och strukturer är ett hinder för utveckling inom deras arbetsområde. Det visar en ny undersökning. Samtidigt menar nära 8 av 10 att innovationer i hur vi leder och styr våra organisationer är en förutsättning för konkurrenskraft.

Företagsledningar idag ser ett allt större behov av utveckla organisationens ledningssystem och ledningsprocesser så att de på ett bättre sätt går i samklang med affärsrytmen. Man vill komma ifrån backspegelstyrning till förmån för framåtblickande analyser och rätt beslut i rätt tid. Denna debatt har kommit och gått genom åren men den fick förnyad kraft i och med finanskrisens intåg och hotet om en så kallad ”double dip”. ¨

I en enkätundersökning genomförd av managementkonsultbolaget Ekan framgår emellertid att verkligheten fortfarande står långt ifrån retoriken. Utvecklingsbehovet bedöms störst inom områdena:

  • Simulering och framåtblickande analys (67 procent)
  • Omvärlds- och marknadsanalys (46 procent)
  • Mål- och strategiprocessen (44 procent)
  • Framtagande av budget och prognos (33 procent)

Nödvändigheten av att komma framåt i förändringsarbetet framgår även av hur företagens Business Controllers bedömer sitt eget behov av kompetensutveckling. Högst upp på önskelistan står nämligen Kommunikation och Förändringsledning. Nära hälften av respondenterna anger ett stort eller mycket stort behov inom dessa områden.

- Det är bra att det finns en insikt om var ”skon klämmer” när det gäller att åstadkomma förändring. Nu återstår att se om denna insikt leder till handling. De organisationer som lyckas kommer att vinna ett stort försprång till konkurrenterna säger Dag Larsson, VD för Ekan AB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 5 september till 17 oktober 2011 och omfattar 166 Business Controllers, eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av HandelsConsulting AB på uppdrag av managementkonsultbolaget Ekan AB. Resultatet presenteras för första gången torsdagen den 3 november via ett webbseminarium.

För mer information kontakta:

Malin Wennebro, Ansvarig för Affärsutveckling på Ekan AB

031-761 60 12

malin.wennebro@ekan.com.

.

Ekan är managementkonsulter som erbjuder lite mer. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att våga genomföra förändringar. Med en fot i businessvärlden och den andra stadigt på jorden, fokuserar vi på att lyfta våra kunder och deras verksamhet. Till vår hjälp har vi fyra kärnvärden – passion, kompetens, effekt och helhetssyn.