Skip to main content

Hur påverkas miljön av brandsläckare?

Blogginlägg   •   Apr 13, 2018 16:40 CEST

De vanligaste typerna av brandsläckare innehåller koldioxid (även kallad kolsyra), skum eller pulver.

Vi gör fler och fler miljömedvetna val i vardagen, allt från maten vi äter till hur vi reser. Brandskydd är inget undantag och numera erbjuds miljömärkta brandsläckare. Men hur påverkas egentligen vi människor och miljön av innehållet i brandsläckare? Läs mer nedan vad som gäller för de vanligaste typerna och bli lite klokare.

Sanering efter släckning med pulver
Pulversläckaren innehåller en form av salt, sammansatt av en positiv och en negativ jon. Kan förändra miljöns pH-värdet vid släckning men har för övrigt inga kända skadliga effekter. Innehållet i en utgången pulversläckare kan kasseras utan någon speciell hänsyn till miljön. Dock smutsar pulver ner och kräver sanering efter släckning. Används främst i hem- och kontorsmiljöer.

Fluortensider är miljöfarligt
Skumsläckaren är vanlig inom sjukvården då innehållet inte smutsar ner i lika stor utsträckning som pulversläckaren. Släckaren består av fluortensider som är farligt för miljön och lagras i kroppen. Tensiderna sänker ytspänningen och gör att skummet lätt kan spridas till grundvattnet, ett problem som främst uppstår vid brandkårens utryckningar. Den miljömärkta skumsläckaren är tillverkad med så få miljöfarliga ämnen som möjligt.

Kolsyra lämnar inga spår
Kolsyresläckaren släcker bränder i brandfarliga vätskor och elektronik. Inga spår lämnas efter släckning och den passar därför bra i datorsalar och laboratorium som har ömtåliga material.

Rätt släckteknik skonar miljön
Vid snabbt agerande vid brand minskar du risken för att branden sprids. Detta kan innebära att brandkåren inte behöver rycka in och om skumsläckare används kan spridningen av miljöfarliga fluortensider minskas. Korrekt släckteknik består av följande nyckelpunkter:
1. Dra loss brandsläckarens säkring och eventuell plombering innan du närmar dig branden.
2. Närma dig branden med en låg hållning.
3. Tryck ned handtaget under släckning och töm släckaren med munstycket riktat mot lågornas bas.

Sammanfattningsvis - kunskap om brandsläckare i all ära, men övning ger färdighet och gör släckningen mer effektiv och skonsam mot miljön. Rekommendation från Räddningstjänsten Syd är att gå utbildning i brandskydd vart fjärde år. Under våra brandskyddsutbildningar använder vi alltid vattensläckare för att värna om miljön.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy