Media no image

Kraftig tillväxt för ENACO - förstärker organisationen ytterligare

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 11:45 CEST

Drivet av ENACOs snabba utveckling har bolagets nuvarande styrelseordförande Thomas Lundin tillsatts som ny VD för ENACO. I september kommer även bolagets ledning att förstärkas med en ny chef för projektverksamheten (Construction Management), Christer Tronje, som närmast kommer från Bravida där han idag är avdelningschef för stora projekt. Christer Tronje har även erfarenhet från ledande befattningar i Alstom Power, Dalkia och Fortum Värme. ENACO tillsätter samtidigt en ny chef för den nationella serviceverksamheten (Service Management), Magnus Eklund, som tidigare arbetat i seniora roller med fokus på service och eftermarknad bl.a. på Hifab, Caverion, Munters och som VD för Mätforum AB. Tillsättningen av dessa roller utgör viktiga byggstenar i ENACOs strävan att vidareutveckla bolagets leveransorganisation i linje med de strategiska målen.

Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 samt arbetande styrelseordförande sedan 2017. Thomas Lundin har lång erfarenhet som VD och landschef i entreprenad- och serviceverksamheter. Han har suttit i ledningen för både börsnoterade och riskkapitalägda bolag. Närmast kommer Thomas Lundin från VD-positioner i Caverion, G4S och Bravida. Thomas Lundin har framgångsrikt arbetat med förändringsarbete, tillväxt i installationsbranschen och tjänstesektorn samt med fusioner och förvärv.

Thomas Lundin efterträder Jack Bölja, som i samband med förändringen lämnar bolaget.

- Jag ser fram emot att som ENACOs VD, tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen få utveckla ENACOs redan starka kund- och projektportfölj. ENACO har en god position på den nya datacentermarknaden. Ökad erfarenhet av stora projekt och ny kompetens är viktiga förutsättningar för nästa steg i ENACOs utveckling på denna snabbt växande marknad, säger Thomas Lundin.

Kjell Duveblad återinträder efter Thomas Lundin i rollen som bolagets styrelseordförande. Kjell har suttit i bolagets styrelse sedan 2012 och var styrelseordförande fram tills Thomas tillträdde som arbetande styrelseordförande i år.

- Med denna förändring växlar ENACO upp! Thomas Lundins gedigna operativa och strategiska erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att vidareutveckla ENACO till att bli ledande i branschen, säger Kjell Duveblad.

ENACO ingår i Mind Industrial Group som är ett investmentbolag som fungerar som en långsiktig och engagerad ägare.

För mer information kontakta:

Kjell Duveblad, styrelseordförande
Thomas Lundin, VD
Telefon: 08-514 846 00

Kort om ENACO
ENACO designar, bygger och underhåller datacenter och teknikutrymmen. ENACO levererar lösningar inom verksamhetskritisk infrastruktur beträffande kraftförsörjning, klimat, säkerhet och kommunikation. Bolaget grundades 1977 och har kontor i Solna (huvudkontor), Malmö och Göteborg. ”ENACO – on the edge of datacenter evolution”.

Läs vidare »
Media no image

Strong growth in ENACO – Gearing up the organization

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 11:45 CEST

Driven by ENACO’s rapid business development, ENACO’s Executive Chairman of the Board, Thomas Lundin has been appointed the new CEO of ENACO. In September, the ENACO management team will also be strengthened with a new Director of Construction Management, Christer Tronje, who previously worked as Head of Large Projects at Bravida. Christer Tronje has as well experience from management in Alstom Power, Dalkia and Fortum Värme. At the same time, ENACO appoints a new national Service Management Director, Magnus Eklund. He has earlier held senior positions with focus on service and after-sales in Hifab, Caverion and Munters as well as worked as CEO of Mätforum AB. The appointment of the new directors is an important step in ENACO’s ambition to further develop the delivery organization in line with the strategic objectives.

Thomas Lundin has been a member of ENACO‘s board since 2015 and Executive Chairman of the Board since 2017. Thomas Lundin has thorough experience as CEO from Building Systems companies with focus on Large Projects and Managed Services. Thomas has been a member of the group management in both listed and private equity corporations. Recently Thomas Lundin worked as CEO/Country President and Managing Director at Caverion, G4S and Bravida. Thomas Lundin has worked with change management and growth initiatives in the installation and services sector, as well as with M&A activities.

Thomas Lundin succeeds Jack Bölja. In connection with the change, Jack Bölja will leave ENACO.

- In the role as ENACO’s CEO, together with the management team and the board of directors, I look forward to develop ENACO’s strong customer base and project portfolio. ENACO is well positioned in the new data center market. Substantial large project experience and new competencies are however important preconditions for ENACO’s next step in a fast-growing marketplace, says Thomas Lundin.

Kjell Duveblad has been re-appointed as the Chairman of the Board, succeeding Thomas Lundin. Kjell Duveblad has been a member of the ENACO’s board since 2012 and served as Chairman of the Board until Thomas Lundin was appointed Executive Chairman of the Board earlier this year.

- With this change, ENACO is gearing up for the next level! Thomas Lundin’s thorough operational experience will be beneficial for developing ENACO to becoming a true leader in the industry, says Kjell Duveblad.

ENACO is part of MIND Industrial Group, an investment company working as a fully-engaged owner with a long-term perspective on its investments.

For more information contact:
Kjell Duveblad, Chairman of the Board
Thomas Lundin, CEO

Telephone: 08-514 846 00

ENACO in brief
ENACO designs, constructs and maintains data centers and technical facilities. ENACO delivers solutions to business critical infrastructure in regards to power supply, climate control, safety and communication. ENACO was founded in 1977 and has offices in Solna (HQ), Malmö and Göteborg. ”ENACO – on the edge of datacenter evolution”.

Läs vidare »
Media no image

ENACO förstärker säljorganisationen

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2017 10:45 CEST

Den 1 juni 2017 förstärkte ENACO säljorganisationen med en Senior Account Manager genom Daniel Wladis.

Daniel har tidigare bland annat arbetat som Manager, Solution & Enterprise Sales på APC by Schneider Electric och som Global Account Director på EMERSON.

Daniel är ett viktigt tillskott i ENACOs ambition att öka den strukturerade marknads- och kundbearbetningen. Daniel kommer även att bidra till att vidareutveckla ENACOs strategiska rådgivningserbjudande.

- Jag ser fram emot att hälsa Daniel välkommen till ENACO. Jag är övertygad om att Daniel kommer att bidra till utveckla den redan starka position som ENACO har på den nya datacentermarknaden där kraven på ökad kommersiell och teknisk kompetens är viktiga förutsättningar, säger Jack Bölja.

För mer information kontakta:

Jack Bölja, VD
Telefon: 08-514 846 00

ENACO designar, bygger och underhåller datacenter och teknikutrymmen sedan 40 år.
ENACO bidrar till digitaliseringen av samhället och levererar lösningar inom IT-infrastruktur beträffande kraft, klimat, säkerhet och kommunikation. Bolaget grundades 1977 och har kontor i Solna (huvudkontor), Malmö och Göteborg. ”ENACO – On the Edge of Datacenter Evolution”.

Läs vidare »
Media no image

ENACO får ny styrelseordförande

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 13:18 CEST

På ENACO ABs årsstämma den 22 mars 2017 valdes Thomas Lundin till styrelseordförande. Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 och har över 15 års erfarenhet som VD, från företag som Caverion, G4S och Bravida. Thomas har framgångsrikt arbetat med förändringsarbete, operativ ledning, fusioner och förvärv samt med tillväxt i installationsbranschen och tjänstesektorn.

Thomas Lundin efterträder Kjell Duveblad som har varit bolagets ordförande sedan 2012. Kjell Duveblad kvarstår som styrelsens vice ordförande.

- Jag ser fram emot att på strategisk nivå, tillsammans med styrelsen och ledningsteamet, få utveckla den redan starka position som ENACO har på den nya datacentermarknaden där kraven på ökad teknisk spetskompetens, erfarenhet av krävande miljöer inom bland annat kritisk infrastruktur är viktiga förutsättningar för nästa steg i ENACOs utveckling, säger Thomas Lundin.

- Nu vill vi ta ENACO till nästa nivå. Thomas gedigna operativa erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att vidareutveckla ENACO till att bli ledande i branschen. Jag vill tacka Kjell Duveblad för ett väl utfört arbete som styrelsens ordförande och för att ha bidragit med att skapa struktur och en plattform att bygga vidare på, säger ENACOs ägare Fredrik Mannerheim.

För mer information kontakta:

Jack Bölja, VD
Thomas Lundin, styrelseordförande

Telefon: 08-514 846 00


 

Kort om ENACO

ENACO designar, bygger, underhåller och driftar datacenters och teknikutrymmen. ENACO levererar lösningar inom verksamhetskritisk IT-infrastruktur beträffande kraftförsörjning, klimat, säkerhet och kommunikation. Bolaget grundades 1977 och har kontor i Solna (huvudkontor), Malmö och Göteborg.
”ENACO – on the edge of datacenter evolution”.

På ENACO ABs årsstämma den 22 mars 2017 valdes Thomas Lundin till styrelseordförande. Thomas Lundin har varit styrelseledamot i ENACO sedan 2015 och har över 15 års erfarenhet som VD, från företag som Caverion, G4S och Bravida. Thomas har framgångsrikt arbetat med förändringsarbete, operativ ledning, fusioner och förvärv samt med tillväxt i installationsbranschen och tjänstesektorn.

Läs vidare »
Hwcmysgdbercdmlapwvi

Vi söker en kyltekniker till vårt huvudkontor i Solna - är det du?

Nyheter   •   Dec 27, 2016 14:40 CET

Tjänsten innebär ansvar för utförande av förebyggande service och akut service till våra kunder enligt fördelning i arbetsgruppen och i Stockholmsregionen.

Hwcmysgdbercdmlapwvi

Vi söker en kyltekniker till vårt huvudkontor i Solna.

Nyheter   •   Dec 27, 2016 14:35 CET

Tjänsten innebär ansvar för utförande av förebyggande service och akut service till våra kunder enligt fördelning i arbetsgruppen och i Stockholmsregionen.

Awr1svopxrpkhpys8wie

Välkommen Niklas, vår nya säljare!

Nyheter   •   Aug 30, 2016 10:05 CEST

Vi välkomnar Niklas Börjesson som säljare hos oss.

I32raef0kfuisgwhe6j9

Ny VD i Enaco AB

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 10:32 CEST

Vi välkomnar Jack Bölja som Enacos nya VD från 1 september 2016!

Zuqlojkm810xmxlnsf28

​Vi behöver fler Elektriker/UPS-tekniker - är det kanske du?

Nyheter   •   Jul 08, 2016 10:20 CEST

Vi söker UPS-tekniker till huvudkontoret i Solna. Tjänsten innebär ansvar för utförande av förebyggande service och akut service till våra kunder enligt fördelning i arbetsgruppen och i Stockholmsregionen.

Fz9j8cyhk0lmr9w4osp1

Är du tekniker inom El och Reservkraft? Kom och arbeta med oss!

Nyheter   •   Jul 07, 2016 14:23 CEST

Vi söker Tekniker inom El och Reservkraft till huvudkontoret i Solna. Tjänsten innebär ansvar för utförande av förebyggande service och akut service till våra kunder enligt fördelning i arbetsgruppen och i Stockholmsregionen.

Bilder & Videor 5 bilder

Om Enaco Sverige AB

On the edge of datacenter evolution

Enaco designar, bygger, underhåller och driftar datacenters och verksamhetskritiska tekniska anläggningar med kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Företaget grundades 1977 och har idag kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Adress

  • Enaco Sverige AB
  • Frösundaviks Allé 1
  • 169 03 Solna
  • Sweden

Länkar